Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 27 juni 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 27 juni 2021

 

Så här Avslutar Ni Slaveri och Skiftar till 5D

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

“Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är redo att välkomna fler medlemmar av markbesättningen där på Jorden. Vi är i ett konstant rekryteringsläge och vi tar alla som vill skapa verkliga förändringar i er värld och som är villiga att börja med sig själva. Detta är en resa som ni alla är på som innebär att man arbetar tillsammans för att höja medvetenhetsnivån där i er värld så att förändringarna kan inträffa. Vi ser många människor där i er värld som tror att något måste hända för att förändringar ska kunna inträffa, förändringar som skulle vara till det bättre och till det bättre för hela mänskligheten.

Människor tror att avslöjande måste ske, att massarresteringar måste ske, eller att rätt person måste vara i rätt maktposition för att påverka verklig förändring, men dessa människor tror fortfarande på ett tredimensionellt paradigm, ett som spelar ut gott mot ont. Ni är inte där för att spela ut den typen av scenarier. Ni är där för att åstadkomma förändringar i er värld genom att arbeta tillsammans för att höja medvetenhetsnivån. Prata om en gräsrotsrörelse. Det är vad er uppstigning handlar om. Så kommer ni att befria alla människor som är förslavade bokstavligt och bildligt.

Det måste ske på medvetenhetsnivå först och alltid. Människor väntar på att något ska hända, att någon ska gå in och vara hjälten för mänskligheten, men ni är alla hjältar, och ni måste lägga era meningsskiljaktigheter åt sidan, oenigheter om vem som är god och vem som är ond, vad som verkligen händer bakom kulisserna, och så vidare, så att ni kan samlas som ett kollektiv och flytta det kollektiva medvetandet till en enighet. Så kommer det att hända och det kommer att börja med att er, ni som får denna överföring. Släpp inte så lätt från kroken och lägg inte alla era ägg i en korg som flätats för ert nöje och underhållning.

Det finns bara en berättelse som är värt att ägna uppmärksamhet åt, och det är den som berättar att det är ni som skapar denna verklighet som ni upplever just nu, och det är ni som kommer att skifta mänsklighetens medvetande så att ni kan uppleva en bättre verklighet, en verklighet där ingen är förslavad av någon anledning. Men ni måste sluta peka era slangbellor på jättarna utanför er och börja titta inuti. Vem kan ni förlåta idag? Hur kan ni höja er vibration? Vilka är de tankar ni behöver släppa och ersätta? Hur kan ni älska er lite mer? Det här är frågorna som kommer att skapa de förändringar inom er som sedan kan återspegla en bättre verklighet utanför er.

Är det lätt? Nej, naturligtvis inte, men ville ni att det skulle vara enkelt? Tja, inte innan ni inkarnerade men kanske sedan ni har ändrat er och vill ha den snabba och enkla vägen till uppstigning. Ni kommer bara att göra detta en gång, och ert Högre Jag, er själ, er översjäl, alla större delar av er vill att det ska hända som det händer, och vill att ni ska vara de som tänder flamman som bär mänsklighetens medvetande in i den femte dimensionen.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

You may also like...