Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 26 januari, 2020

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 

26 januari

 

26 JANUARI 2020

Kära läsare, välkommen till vårt budskap om hopp och för vägledning. Mycket kommer snart att manifesteras som får många att ifrågasätta sina personliga övertygelser, och världens i allmänhet. Låt er andliga resa utvecklas utan begränsningar, för den består endast av begrepp och övertygelser baserade på andras erfarenheter, eftersom varje människas inre resa är individuell och äkta.

Tillåt, genom att helt acceptera att du inte är den person du trodde dig själv vara, utan en Gudomligt Varelse, ett uttryck för Källans Medvetande vilken skapade en fysisk kropp för dig, för att kunna fungera och leva i jordens tätare energier – en tredimensionell tolkning av den sanna kroppen, den av energi och Ljus.

Du är mer än redo att identifiera dig med verkligheten om vem och vad du är – Självuppbärande, Självupprätthållande Gudomligt Medvetande. Inom ”Självuppbärandet och Självupprätthållandet” finns all Gudomlig Verklighet, allt som alltid trotts ha saknats – överflöd, harmoni, helhet, trygghet, säkerhet, frid, fullständighet, intelligens, kamratskap – i det oändliga – vilket bara väntar på ett medvetet erkännande. Detta är livets hemlighet, den heliga graalen, gömd i det öppna, där de flesta aldrig tänkt på att leta.

Gudomliga egenskaper har alltid funnits och kan inte vara annat än fullständigt närvarande inom varje individ, för det Gudomliga medvetandet är allt som finns, och det visar SITT själv i oändliga former. Tron på dualitet och separation, har skapat ett kollektivt medvetande som tror sig vara avskilt från andra människor, djur, växter och allt levande, såväl som från Gud. Upp- och nedgångarna, goda och dåliga upplevelser i det dagliga livet, är helt enkelt dualitet i uttryck, för det finns inget outtryckt medvetande.

 

                   Detta är uppgiften – ”Vad håller jag som sant i mitt medvetande?”

Den tredimensionella upplevelsen är som när någon har mycket pengar på ett bankkonto som de inte är medvetna om, och lever därför i fattigdom och trångmål. Men varje dag vaknar fler människor upp för att inse, att mycket av det de alltid har accepterat som sanning när det gäller aspekter av det dagliga livet, helt enkelt inte är sant. Det är vid denna tidpunkt som mat, underhållning, aktiviteter och önskningar, börjar tappa sin lockelse, och han/ hon påbörjar sin resa mot sina hittills okända ”bankkonton”.

Försök aldrig att ta tillbaka det förflutna, för när väl lektionen för någon upplevelse är genomgången, så är det inte längre nödvändigt. När du skiftar till allt högre medvetenhetstillstånd, så är du inte längre i linje med mycket av ditt förflutna.

Vissa försöker återskapa det förflutna igen, och hålla fast vid nostalgin om de ”gamla goda tiderna” i tron ​​att dessa tider var bättre, men som i verkligheten hade samma täta och negativa problem som världen bevittnar idag. I allmänhet så överlämnade den ouppväckta majoriteten i det förgångna sin individuella kraft till andra, varför samma täta och negativa problem som nu ignorerades, förnekades eller doldes.

Att kämpa för att uppnå ett mål du haft sedan länge bara för att du satt upp det, kan vara slöseri med kraft. Den valda lektionen kan mycket väl ha handlat om själva resan, och inte om att uppnå målet. Detta betyder inte att vägledningen inifrån mot ett mål aldrig uppnås, utan det innebär snarare, att om dess uppnåelse är full av ständiga spärrar och negativitet, så kanske målet baseras på föreställningar, istället för inre vägledning.

Mål baseras vanligtvis på en föreställning om framgång eller lycka som måste uppnås, för att man ska känna sig uppfylld eller värd att accepteras, älskas, respekteras etc. Många, när de väl inser att de inte har, och inte kommer att uppnå något personligt mål, upplever en känsla av misslyckande. Andra som faktiskt har uppnått målet, upptäcker att det inte gav dem den tillfredsställelse de förväntade sig.

Den evolutionära resan handlar om att växa genom upplevelser, tills man når punkten av att kunna få tillgång till lärandet inifrån. När någon är beredd att på ett ärligt sätt undersöka sin övertygelse, börjar de förstå att framgångar och misslyckanden är verktyg, som gör att man kan erkänna och börja omvärdera sin övertygelse gällande framgång, värde och dignitet.

Många begick självmord under den stora depressionen, särskilt de som förlorade mycket pengar. De förstod inte att samma Oändliga Källa som manifesterade dem till att börja med, kunde göra det igen. De trodde att deras pengar kom från dem själva och därför var begränsade. Dessa kära kommer under sina nästa liv att vara mer medvetna om de djupare sanningarna om överflöd, för att de mellan liven har blivit hjälpta och undervisade om sina upplevelser. Så fungerar den evolutionära processen.

Ofta kommer någon som är extremt begåvad inom konst, vetenskap eller någon annan talang, helt att förlora intresset för det, till bestörtning för andra runt omkring. Detta sker eftersom de har uppnått det specifika målet och genomfört det. Varje person fortsätter att söka uppfyllelse, genom alla nivåer av medvetenhet under alla livstider, tills dess de äntligen är redo för det verkliga uppfyllandet och upplevelserna av medveten enighet med Källan.

Varje dröm och önskan, oavsett vad det gäller eller hur ordinärt, vardagligt eller till och med negativt det än kan verka för andra (relationer, pengar, utbildning, makt etc.), är i verkligheten det inre kallet som varje individ måste återuppleva, genom sin medfödda ENighet med Källan. Det Gudomliga finns alltid och kan bara vara Sig Själv, inom varje individ som har en önskan om vad man tror kommer att bringa lycka.

Alla människor känner denna Gudomliga närvaro, men förstår inte vad det är. Denna djupa längtan efter Enighet, uppfattas av det tredimensionella medvetandet som det eviga sökandet efter uppfyllelse i den yttre scenen – mål och önskningar som man tror kommer att ge helhet enligt tillståndet i individens medvetenhet. Även en mördare tror att hans mål är acceptabla, och att de kommer att göra saker bättre för honom/ henne.

Varje person väljer sina upplevelser på jorden före födseln, enligt det de tror kommer att hjälpa dem att växa andligt bortom sina gamla övertygelser. Den hemlösa personen kan mycket väl vara en mycket utvecklad själ, som före födseln insåg behovet av en djupare förståelse av frågor som rör brist och begränsning.

Den transseksuella personen som så många anser omoralisk, fel eller motbjudande, är en person som har levt många livstider som ett kön, och erkänt behovet av att lära sig uppleva det andra könets energier, för att få sitt maskulina/ feminina i balans. Men en gång på jorden glömde de det, och började identifiera sig med sin dominerande energi. Eftersom de inte är medvetna om att de är medvetenhet istället för bara en fysisk kropp, så tror de att de på något sätt fötts i fel kropp, blir förvirrade, förtvivlade och tillbringar sina liv med att återigen försöka bli den energi de känner sig i samklang med.

Ingen av detta är rätt eller fel. De representerar helt enkelt den individuella processen av lärande. Att döma, kritisera eller förödmjuka andra med avseende på upplevelserna i deras resa, är ageranden från ouppvaknade medvetanden.

När fler börjar förstå medvetenhetens verklighet kontra den fysiska, så minskar dömandet och kritiken, och ersätts med mer mottaglighet för att ge och få hjälp i form av praktiska råd, vägledning och acceptans, för de som oavsett nivå kämpar med något problem. När individer börjar förstå vilka de egentligen är, kan de visas hur de ska släppa och rensa gamla energier som håller dem fångna.

Vet att dömande och kritik endast kan ske om denna energi redan finns. Det finns vanligtvis omedvetet i cellminnet om självet, och projiceras sedan utåt på någon annan. När man kan älska och förlåta sig själv, så upptäcker man att dömandet och kritiken mot andra, helt helt enkelt börjar blekna bort.

Vissa är mycket unga själar, som inte har varit på jorden tillräckligt många gånger för att samla visdom eller egen kraft. De lever i rädsla och tror sig själva vara utlämnade till varje tredimensionellt föreställning. De behöver strukturen med regler och lagar för att inte skada andra eller sig själva.

Andra har varit på jorden många gånger, men behöver fler tredimensionella upplevelser för att växa bortom behoven. Det här är människor som är vänliga, men som vanligtvis har rigida föreställningar om det de fått lära sig, och är fortfarande okunniga om den djupare sanningen.

Sedan finns det ”gamla själar”, de som har levt hundratals liv på jorden, under vilka de har upplevt nästan allt som kan tänkas upplevas av gott eller dåligt. De har levt med alla hudfärger, i alla samhällen och som varje kön många gånger, vilket resulterat i ett medvetande som är klokt och medkännande, mot alla människor och livsformer.

Ni är dessa. Ni är de ”gamla själarna”, vägvisarna, som förstår och alltid försöker leva från er högsta nivå av medvetenhet. Ni har förmågan att bära ljuset för de som vandrar genom den mörka labyrinten i den tredimensionella skapelsen, och som söker en väg ut ur den. Låt ert ljus skina kära ni, ni har förtjänat rätten att skina. Inget mer ”Jag är inte värdig. Jag är inte där ännu. Jag behöver mer tid.” Det är ett tredimensionellt spel, kära ni, och ni har tagit er bortom behovet av att spela, på alla nivåer. Ni är redo.

Skin med ert uppnådda Ljus, tyst och i hemlighet, var ni än befinner er i varje nu-ögonblick, oavsett om det bara är att klappa en ensam hund eller säga ett vänligt ord till en främling. Se, hör, smaka, rör och lukta på verkligheten av allt, för ingen är ”heligare” eller andligare än någon annan. Erkänn alla upplevelser, de goda och de dåliga, för det är markörer som leder er till att djupare förstå sådant ni fortfarande kan ha kvar, som en påverkan av medvetandet.

Låt den medvetenhet du uppnått genom livstiderna av engagemang och hårt arbete, komma fram i din vardag. Se med dina uppvaknade ögon och låt varje ord flöda ut med en energi av ovillkorlig kärlek, även om du ibland måste vara bestämd.

Var tillåtande … inte i meningen av att ge upp, utan i meningen av att lita på att det finns något större som sker bortom det mänskligheten vittnar om. Att tillåta är naturligt för en medvetenhet som kan vila i sanningen av JAG ÄR.

Det är utan tvekan känt att DET blir så, och kan bara fungera när DET manifesterar SIN alltid närvarande harmoni mitt i all smärta, kaos och lidande. DET är de ni är, gör nu anspråk på det, lev det, var det.

                                                                            Tillåt 

Vi är den Arkturiska Gruppen 20/01/26

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...