Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 27 mars, 2022

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 27 mars, 2022

27 MARS 2022

 

Välkomna kära läsare.

I dessa tider av stress och kaos vill vi ge er uppmuntran genom att påminna er om att ni har utfört jobbet, är andligt förberedda och kvalificerade att se bortom det nuvarande våldet och negativiteten. Eftersom ni tillhör de andligt vakna så förstår ni att de höga resonansenergierna som strömmar till jorden vid denna tid påverkar alla, och får dem ofta att agera på sätt som speglar rädsla och förvirring.

Allt fler individer och grupper vaknar och omfamnar en ny känsla av enhet. För första gången försöker allt fler individer hjälpa de som kämpar både långt borta och nära, antingen ekonomiskt eller på ett mer ”handgripligt” sätt. Även aktiviteter som enbart härrör från en mänsklig känsla av sympati eller empati, indikerar en mottaglighet för den djupare sanningen om andlig enhet. Detta i sin tur är att skapa kollektiv medvetenhet med mer kärlek, och en högre känsla av individuella rättigheter och värde – ännu inte hela medvetandet om andlig ENHET, men en spricka i dörren.

De som väljer att fortsätta bortse från andras lidande och behov, gör det helt enkelt för att det skiljer sig från det de själva upptäcker, att de en gång allmänt accepterade övertygelserna baserade på separation, har blivit föråldrade i mångas medvetande och det blir mindre och mindre stöd för dessa åsikter. Den pågående uppstigningsprocessen som sker både globalt och individuellt, gör att många tidigare accepterade föreställningar försvinner, eftersom energin som ursprungligen skapade dem och har gjort att de upprätthållits, inte längre gör det.

Ni är redo för Ljusarbete i dess högsta form, vilket är att vara Ljuset. Att vara Ljus betyder att en del av medvetandet alltid är öppet för, och medvetet om, ENheten med Gud/Källan/den Gudomliga Verkligheten, oavsett vad ni gör i den yttre scenen.

De flesta av er lever hektiska liv, vilka involverar många former av aktiviteter som utförs både enskilt och tillsammans med andra. På grund av er evolutionära status kom ni till jorden för att leva från en högre nivå av medvetenhet, än den allmänna ouppväckta majoriteten. Att VARA Ljuset kan tyckas som att inte göra någonting, eftersom ni hela livet blivit lärda att göra, göra, göra. Att leva från ett medvetande om ENhet hela tiden, är en högre känsla av görande, som gör er till Ljushållare, sändare, bärare, lärare och höga andliga Ljusarbetare.

Varje individuell medvetenhet är kopplat till all annan medvetenhet, eftersom det bara finns ETT medvetande. Eftersom det bara finns ett, dras individualiserade medvetandetillstånd till liknande medvetandetillstånd och söker anpassning – ”Fåglar av en fjäder …”

​När ett tillstånd av medvetet om Enhet med Källan, Gud, Gudomlig Verklighet uppnås, flödar det automatiskt och anpassar sig till de medvetandetillstånd som kan anpassa sig till det. Er enhet med Gud utgör automatiskt er enhet med den andliga verkligheten, hos varje levande varelse och med samtliga kvaliteter av Gud – ett liv, ett medvetande, en substans, en lag, ett sinne och en orsak och verkan.

När ni håller sanningens ljus i medvetandet, verkar det för att lyfta, undervisa, inspirera och heala de som kan ta emot det i sitt medvetande. De som ännu inte har uppnått en nivå av medvetande som kan anpassa sig till dessa högre frekvenser, men som aktivt söker och är redo för dem, kan och lyfts ofta in i dem helt enkelt genom närvaron av en annans utvecklade medvetandetillstånd, vilket i själva verket är deras medvetande. Det var så mästare Jesus gjorde sitt healande arbete, de som sökte hjälp kom till honom och lyftes in i hans medvetandetillstånd, där sjukdom inte fanns.

”Att göra” i betydelsen av åtgärder som vidtas för att göra saker bättre, kommer att fortsätta för majoriteten ännu ett tag, men ni kom beredda att tjäna från en högre nivå, på sätt som kunde lyfta det tredimensionella trossystemet ur dess ständiga behov av att fixa, heala, korrigera, bestraffa och tvinga fram förändring, till enklare och mer kärleksfulla sätt att leva. Ni inkarnerade för att hjälpa till att öppna täta och kämpande medvetandetillstånd, till en medvetenhet om Jorden som en andlig varelse i universum, befolkad med Guds söner.

​Att Vara, är faktiskt att göra i sin högsta andliga mening. Gör det inte till något svårt som ni måste bekymra er för att inte göra korrekt, eller att ha rigida regler. Sätt er avsikt och gör sedan så gott ni kan. När ni praktiserar det och ofta påminner er själva om vilka ni är, kommer det att kännas bekant, oavsett om ni gör det när ni befinner er  hemma, på jobbet eller sitter i en 30 minuters meditation utan någon agenda.

Det finns fortfarande några som tror, att meditation och tid som spenderas inom dem, är en tid för att fråga, visualisera, tigga och till och med kräva det de vill har eller tror sig behöva. Sådant representerar ett tredimensionellt tänkande baserat på separation, och är inte ett högre tillstånd av Varande. Så snart en agenda kopplas till meditationen eller till VARANDET, blir det en belastning istället för en bön, och kommer då att verka för att skapa, och ytterligare upprätthålla, övertygelser om att ”jag har inte.”

Att vila i medvetenheten om att Gudomlig fulländning redan finns helt närvarande inom er istället för att försöka dra något till er, tillåter ert redan närvarande Ljus att flöda dit där det behövs, och kan tas emot. Ni kommer förmodligen aldrig att veta när eller var detta Ljus tas emot, men det är inte ert bekymmer. Er uppgift är helt enkelt att vara Ljuset, som per automatik gör det tillgängligt för alla över hela världen som är öppna för att ta emot det, till och med på den andra sidan.

Det är en ny tid och man måste förstå att många allmänt accepterade sätt att leva, aldrig kommer att komma tillbaka till hur de tidigare var. Varje materiell manifestation är en sinneskonstruerad tolkning av en andlig verklighet, eftersom Gudomligt Medvetande är den enda substans som finns. Densiteten av en tredimensionell energi på jorden, tillåter inte spirituella verkligheter att manifestera sig som andliga former, så de tolkas och översätts till energetiskt tätare former, som kan ses och användas på jorden. Till exempel – transportsätt (bil, flygplan, tåg, etc.) är materiella tolkningar av Gudomlig allestädesnärvaro. Eftersom det kollektiva medvetandet förändras, kommer många materiella former också att förändras.

​Jorden är en underbar och vacker planet, en plats där många har valt att växa, utvecklas, lära sig och njuta av, men den har inte upplevts i sin renaste skönhet på grund av tredimensionell energi, den tätaste och lägsta energinresonansen av många dimensioner. Känn ingen sorg eller rädsla i tron om ​​att jordens uppstigning till en högre dimensionell frekvens, kommer att innebära förlusten av det ni kommit att älska på jorden – naturen, husdjuren, kreativiteten och kärleksfulla interaktioner med andra – eftersom en andlig verklighet är permanent, och uttrycken för det ni känner till och kommit att älska, kommer att fortsätta i en högre och bättre form.

Allt fortskrider enligt den gudomliga planen, vilken är det slutliga uppvaknandet hos varje själ till sin sanna identitet som EN. Guds plan kan aldrig läggas åt sidan eller stoppas av det egobaserade illusoriska tänkandet hos de som inte är medvetna om sanningen, eftersom det är verkligheten och den enda kraften.

​Vi är den Arkturiska Gruppen 22/03/27

 

©2022 onenessofall.com | Marilyn@onenessofall.com

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...