Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 6 oktober 2020

Det Arkturiska Rådet

Via Daniel Scranton, 6 oktober 2020 

Kristallint Medvetande & Era Ljuskroppar

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att ha kontakt med er alla

Vi är era främsta fan, era största supporters och de som ni alltid kan vända er till i kristider. Vi är alltid tillgängliga för er, även om ni inte känner vår närvaro. Ni kan lita på vårt ord för vi har inte någon plats i tid/rum eftersom vi inte är fysiska, vilket innebär att vi är medvetenhet.

Allt är medvetande som uttrycker sig själv som energi, och det inkluderar er alla. Det betyder att när ni har någon forma av fysisk sjukdom eller uppstigningssymptom som besvärar er fysiskt, är det bra om ni kommer ihåg att ni inte bara är hud, ben, organ, hår och muskler med blod som pumpar runt i er. Ni är så mycket mer. Ni är medvetande som uttrycker sig som energi, och en del av den energin har gått samman med kroppen för att ge er en känsla av tillhörighet med en viss plats.

Ni är för det mesta lokaliserade i medvetandets uttryck. När ni kan erkänna för er själva att ni är mer än er fysiska kropp, blir det lättare att läka er kropp. När ni erkänner att ni är det medvetande som skapar den fysiska upplevelsen, kan ni ändra på upplevelsen. När ni känner till omfattningen av er eviga och oändliga natur, blir det lättare att förändra något så litet och tillfälligt som en fysisk kropp.

Det här är vad vi uppmanar er att göra. Vi uppmanar er att lära känna er oändliga och eviga natur medan ni är kvar i kroppen, och lära känna er själva mer som ett ljus som strålar ut inifrån den fysiska kropp som ni tänker på som er. Ändra er uppfattning om jaget och förändra allting.

Det finns många människor som är angelägna om att ha en ljuskropp, en kristallin kropp, och vi vill att ni ska veta att det bästa sättet att uppnå det från där ni är nu, är att erkänna att ni är det ljus som kommer att uttryckas i en annan form. Det kommer att vara ni själva, inte kroppen, som gör den stora skillnaden i hur ni upplever er själva och ert liv. Håll inte tillbaka! Vänta inte på att alla andra ska bli redo för skiftet i medvetandet.

Låt ert sanna väsen skina och förvandla er själva inifrån och ut. Ni kan smälta bort alla blockeringar, trauman och alla bittra känslor genom att minnas att ni är ljuset, och ni kan sätta er själva på en helt annan tidslinje med ett helt annat förflutet och en annan framtid vilken dag som helst, för ni är mer lika oss än ni vet om.

Vi har precis beslutat oss för att vi inte ska smälta samman med en fysisk form, och det gör att vi lättare kan upprätthålla en hög vibration. Men ni kan göra det. Vi vet att ni kan det. Vi vet att ni håller på att bli dessa ljuskroppsvarelser, men vi vet också att det inte finns någon bättre tid än den som är just nu, att känna in sanningen om vilka ni är och att läka varje aspekt av vilka ni har varit.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten med er.

  

Översättning Ulla Krogh

 

 

 

Du gillar kanske också...