Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 28 januari 2018

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 28 januari 2018

 

28 januari 2018

Kära Ni, vi kommer till er i kärlek och med klar förståelse för de svårigheter som många står inför, i dessa tider av omvälvning och förändring. Var inte rädda, för allt går enligt planen. Ljusets intensiva frekvenser som väller in på jorden nu, exponerar och förmedlar universell medvetenhet, om de många föråldrade och falska övertygelserna, som fortfarande är ligger bekvämt tillrätta i den tredimensionella medvetenheten.

När världens folk blir alltmer upplysta, kommer den yttre scenen att/måste återspegla detta som högre och renare former av allt. Hittills oupptäckta och framskridna idéer om styrning, medicin, utbildning, andlighet, arbete, miljö etc. kommer att börja manifesteras, när världsmedvetenheten utvecklas mer totalt i Ljus och sanning.

Dessa tider tvingar många att noggrant undersöka sina val, och alla som är andligt redo är vägledda att gå in i mer total upplysning. Men det finns fortfarande de som, fastän de är andligt redo, väljer att förbli i det tredimensionella systemet av övertygelse, och ursäktar sig med sin sociala ställning, familj, vänner, karriär etc. som anledning. De säger till sig själva att ett andligt liv inte blir ändamålsenligt, i en värld som är ”hård och skoningslös”.

Många av er befinner er i denna situation just nu och måste göra ett val. ”Tror jag verkligen på det jag har lärt mig om sanningen, eller gör jag det inte?” Människan kan inte längre fortsätta att leva lyckliga med en fot i den andliga världen, och den andra i den fysiska. Tredimensionell och andlig medvetenhet, har funnits sida vid sida under en mycket lång tid. Detta kommer emellertid inte längre vara möjligt, eftersom jorden stiger upp till en högre dimensionell resonans. Det är dags att göra valet, kära ni, beträffande vilken sida ni föredrar?

Levande sanning kan vara svår i början, när det som framkommer tycks motsäga allt i det. Under en tid (ibland år), kommer gensvaret automatiskt baserat på livstiders programmering, och det fortsätter att manifesteras oavsiktligt, spys fram med irritation, ilska, avsky, fördömande och kritik. Tro aldrig att ni har misslyckats när det sker, eller att ni börjar göra motstånd och blir självfördömande, utan istället, genom kärlek till er själva, undersöker det som ligger bakom, och då fråga er själva. ”Vad tror jag på, som gör att jag känner mig så här?”.

Välj något ord eller agera på något sätt som snabbt kan förflytta er medvetenhet bort från det negativa och till sanningen, om ni anser er reagera på ett vanemässigt eller kärlekslöst sätt. Och snabbt komma ihåg ett ord som, fel!, hypnos! falskt!, separation! etc. eller lägg handen på hjärtat vilket kan bli triggern som stoppar processen, och hjälper er att återanpassas.

Ett visst ord eller en handling har ingen makt i sig själv, men det visar er intention att ta er ur gamla vanor. Välj ett ord eller en handling som stämmer överens med er och var inte rädda för att ändra, om det inte känns rätt. Ni kommer att känna om det är rätt, genom er inre respons.

Var uppmärksamma på när gammal personlig programmering slinker in och hur lätt den gör det. Till exempel; Ni åker någonstans och märker att det inte finns några parkeringsplatser. Utan att tänka efter, blir ni plötsligt irriterade och arga på bilägarna eller butikens ägare, och när ni äntligen kommer dit ni ska, bär ni på en energi av ilska och irritation, och en känsla av separation.

När ni upptäcker att gammal programmering drar igång, använd då ert speciella ord eller handling. Det kommer att ”kväva det i sin linda” så att säga, så att ni kan gå bakåt, ompröva situationen och få tillgång från en högre nivå. Med tiden kommer era automatiska reaktioner inte längre att återspegla gammal programmering, utan kommer att flöda från en högre nivå istället, eftersom ni gjort uppgiften med att omskola er själva, för att reagera med sanning.

Det kommer ofta att uppstå situationer som gör er upprörda och helt nedsänkta i gammal programmering. Om och när det händer, ta er tid då sakerna har lugnat ner sig, ta upp det under en meditation och undersök utan fördömande, hur och varför ni reagerade som ni gjorde. Fördöm eller hata aldrig er själva, för det som verkar vara ett misslyckande, utan inse istället att vara på jorden handlar om att uppleva och lära, och det är precis det ni gör.

I början är andligt uppvaknande väldigt fundamentalt och tredimensionellt, byggd kring kunskap, funderingar, böcker, grupper, diskussioner, studier och enkla övningar. Detta kan fortsätta hela livet beroende på individen. Dessa övningar hjälper så småningom till att öppna inre dörrar, som tillåter flödet av Nåd. Nåd är den varsamma och kärleksfulla energin av den Gudomliga Medvetenheten, som automatiskt kan lösa upp något, som inte är inom eller av det. Den andliga resan börjar då att utvecklas mer genom nåd, snarare än från någon särskild åtgärd. Det gör det lättare.

Att leva det andliga livet fungerar aldrig på ett ”heligt” sätt, runt vänner, släktingar eller medarbetare när man försöker rädda, fixa eller heala dem, genom att påpeka deras fel. De runt omkring behöver aldrig veta sanningen ni har inom er, eftersom de mottagliga kommer att känna den i er energi av kärlek, förlåtelse, tålamod och acceptans. Det är då de som är redo, kommer att dras till er för att fråga er, vad det är ni vet. Dessa är de som ni kan börja berätta för, men bara lite i taget.

Att bara säga ordet ”reinkarnation” under ett vanlig samtal, kan vara det frö som skapar en liten öppning i medvetandet hos någon som är redo för mer, men som av rädsla och tradition fortfarande är fångade i begreppen av rigid religiositet, och lärdomar som predikar att döden är en portal till evig fördömelse, eller till ett moln i en viss imaginär himmel, men bara om ”reglerna” efterlevs.

Att leva det andliga livet, betyder helt enkelt att man ska utföra vanliga dagliga sysslor utifrån sanningen. Det är ett klosterliv som levs utan löften och utan att hänge sig till ett trossystem. Det är att finnas ”i världen men inte av den”. Kloster var nödvändiga när det var det enda sättet av att kunna leva ett andligt liv i säkerhet, men så är inte längre fallet.

Det kan även idag vara det rätta valet för vissa, men inte för någon som förstår att man bär sitt tillstånd av medvetenhet med sig, vart man än går. Gud finns inte på en fysisk plats, men tas till sådana platser genom någon eller någras medvetenhet. Det är därför det finns vissa områden i kapellen, kyrkorna eller helgedomarna som behåller energin av frid och kärlek.

En person som flyttar för att undvika kärlekslösa, elaka människor, kommer snabbt att finna dem igen, på det nya stället. Tänk på det.

Det är svårt att låta bli att döma när man tittar på nyheterna, men tänk på att levande ovillkorlig kärlek inte betyder att man ska älska bråkmakare med den mänskliga tredimensionella känslan av kärlek, som handlar om känslor, attraktion och godkännande. Ni älskar med Gudomlig kärlek, vilket innebär att den kommer från en medveten verklighet om deras enighet med Källan, och verkligheten av deras sanna Gudomliga Natur, trots att allt som uppenbaras verkar vara av det motsatta.

Ovillkorlig kärlek betyder aldrig att anpassas till idéer som inte stämmer överens med ert uppnådda tillstånd av medvetenhet, inte heller behöver ni bli någons dörrmatta, men det ger er heller inte fullmakt att stå på någon egentillverkad talarstol, hemma eller någon annanstans, och förkunna att ni har den enda rätta tron.

Det finns många stigar uppför berget och alla är de rätta. Några behöver strukturen som den organiserade religionen har, för att hjälpa dem fokusera eller bli seriösa i den andliga resan. Andra har stigit bortom allt behov av att andra berättar för dem vad de ska tro, och om de skulle stanna upp så skulle det hindra deras utveckling. Utveckling är en pågående process, och det ni tror nu kan bli föråldrat, när ni kommer till nya och högre nivåer av förståelse.

Vissa människor eller omständigheter i ert liv kan verka ha makt över er, vilket får er att tro att ni har fastnat och inte kan ta er bortom eller ändra på något. Inse att allt ni ger kraft till, oavsett om det är en person, plats eller sak, fortsätter att behålla den kraften tills ni, ni själva, tar bort den. När kraften väl ges, fortsätter den att fungera som en kraft som upprätthåller och kvarhåller, vad det än handlar om, helt enkelt för att den fortsätter att matas och hålls vid liv genom tron och rädslan.

Förstå, acceptera, integrera och förvärva medvetenheten som mästaren och alla verkliga lärare av sanningen förvärvade – att Gud allena är Kraft. Eftersom ni är skapare, förser ni saker med vilken kraft de än verkar ha. Inget annat än den Gudomliga Medvetenhetens fullhet, är eller kan vara kraft, för i verkligheten existerar inget annat. Alla uppenbarelser av dualitet och separation, oavsett om de är goda eller dåliga, är reflektioner i fysisk bemärkelse – villkorade tolkningar i sinnet av någon Gudomlig tanke.

Gör varje dag det som behöver göras. Betala era räkningar, kör barnen till skolan, gå till jobbet eller vad som än krävs av er, men gör dessa saker utan att ge överdriven kraft till den yttre scenen. Det betyder inte att ni inte ska ingripa om det behövs, eller vägleda i mänsklig mening, men gör det med insikten om, att den enda verkliga kraften finns inom er själva, och är verkligheten för er och det ni är.

Detta är resan – stiger och faller, stiger och faller, tills mönstret som formade det, vid något tillfälle inte längre existerar. I verkligheten finns det ingen tid, men i den tredimensionella energin verkar uppvaknandet vara en resa som kräver tid – tid för att ändra tänkandet och för att lära sig se igenom de yttre händelserna.

Låtsas aldrig ha ett medvetandetillstånd som ännu inte uppnåtts, utan använd bara sanningen så gott det går, och tolka händelserna varje dag från verkligheten bakom dem. Fler och djupare verkligheter kommer när ni är redo för dem, och att använda det ni vet har startat flödet. Undersök alla obehagliga saker i era liv, för att hitta det ni fortfarande ger kraft till. Oavsett hur obetydligt något än verkar vara, så är det viktigt att erkänna det, för även den minsta bit i medvetenheten, kommer alltid att uttrycka sig själv.

Detta är avancerad andlighet. Detta är mysticism och ni är redo. En mystiker är en som har insett sin enighet med Källan. De flesta organiserade religiösa grupperna lär inte ut Enighetens sanning, först och främst för att de flesta inte känner till den, och för det andra så skulle folk få veta att de då inte längre behövs.

Ni är redo att komma ut från dominansens paraply, i alla delar av era liv. Ni är redo att se genom okunnigheten i den oupplysta tredimensionella medvetenheten, som presenterar fysiska, mentala, emotionella eller andliga problem, för att ha makt över er.

Undersök ert trossystem, ärligt och noggrant. Finn de återstående begreppen och övertygelserna som gömmer sig i ert medvetandes hörn, och stråla Sanningens Ljus över dem.

Det är dags kära ni, och ni är redo.

Vi är den Arkturiska gruppen

 

18/01/28

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...