Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 28 juni 2020

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 28 juni 2020

  

28 juni 2020

Välkommen kära läsare.

Vi från den Arkturiska Gruppen såväl som andra på denna sida ser er som en Ljuskår som leder massorna och ändå tror de flesta av er att ni inte gör någonting. Ni leder inte med protester och öppna handlingar utan helt enkelt genom Ljuset i ert utvecklade medvetande som naturligtvis går vart ni än går. Om det är en mottaglig person (möjlig att anpassas till) kan den bli läkt eller väckt helt enkelt genom att vara i närheten av ett högt resonerande medvetande eftersom det bara finns Ett Medvetande.

De som helt omfattar dualitet och separation kan bara uttrycka sig på sätt som överensstämmer med den medvetenhetsnivån. Bedöm inte hur saker och ting ska spelas ut eftersom bedömning alltid är baserad på begrepp. Allt går enligt plan.

Livet och till och med överlevnad var mycket svårt när dualitet och separation styrde majoritetens tänkande. Energin från intensiva upplevelser av smärta, lidande och/eller utmaningar under förflutna livstider förblir levande och aktiv tills den har rensats. Många av dessa gamla energier har förts från liv till liv i cellminnet och fortsätter att manifestera sig som problem eller sjukdom om de aktiveras igen genom anpassning till någon person, plats eller sak.

Exempel; En person som dog en eller flera gånger genom att falla från en klippa eller någon höjd förblir livrädd för höga platser under varje livstid och vet inte varför. All överdriven rädsla såväl som kärlek till vissa människor, platser eller saker indikerar tidigare livserfarenheter av dem. Dessa energier kan fungera som skydd eller varning, men ni har utvecklats utöver alla behov av att bära med er gammal energi.

När de dyker upp manifesteras dessa gamla och inte längre nödvändiga energier ofta som ett intensivt fysiskt, emotionellt eller mentalt problem som verkar ha kommit ut ur ingenstans. Tillåt processen. Om du känner dig utmattad, lägg dig ner eller ta en paus. Om du har ont, adressera det så bra du kan utan tunga droger och låt det passera. Om du känner dig alltför orolig utan anledning, ta dig tid att centrera och anpassa dig till ditt riktiga Jag. Kontakta en läkare om du får vägledning att göra det, men vet att ingenting sker av en slump för de andligt utvecklade, särskilt vid denna tidpunkt.

När en person inser att den är en Gudomlig Varelse och det blir deras medvetenhetstillstånd, kommer allt de fortfarande bär på som inte är i linje med detta att fortsätta att dyka upp tills det erkänns. Allt, inte bara några få gamla energier dyker upp nu. Till och med relativt obetydliga begrepp och övertygelser sopas ut från medvetandets hörn. Kom ihåg att du har levt hundratals liv och samlat energi från många, många erfarenheter.

Några av gamla koncept och övertygelser kanske du vill spara i ditt sinne, de gör livet mer bekvämt och roligt men antingen du gillar det eller inte, när du är andligt redo kommer ditt Högre Jag att börja processen att flytta dig framåt och bortom några av dem om det är det som är nödvändigt. Gör inte misstaget som många religioner gör att bestämma att denna aktivitet är dålig (ond) men den här är bra (helig). Allt är andligt, Gud finns i allt. Det är ett sinne som är konditionerat med övertygelser om dualitet och separation som bestämmer att vissa saker är “bra” och andra “dåliga”.

Det finns ingenting, absolut ingenting annat än det Enda Gudomliga Medvetandet. Enhet är slutsatsen och den andliga nyckeln som låser upp alla saker. Oavsett hur trevlig eller ofarlig en falsk tro kan verka måste den lämnas för att nytt, högre och bättre ska ersätta den. Historien om Fenix som lysande reser sig från askan är en sann historia, din berättelse.

Majoriteten förstår ännu inte hur man rensar gammal energi och anser att de fysiska, emotionella, mentala och andliga upplevelserna just nu är personliga och deras problem att “fixa”. De enda egenskaperna som är eller någonsin kan vara dina personliga är de av Gudomligt Medvetande. Hävda aldrig felaktigheter av något slag som dina personliga, för alla fel är opersonliga – en kollektiv tro på separation från Gud.

De av er som dras till dessa meddelanden lever inte längre i skuggan av det gamla. Ni har utvecklats bortom ert tidigare “sökande” medvetande och måste nu börja lita på att allt är som det måste vara både personligt och globalt. Motstå inte eller gå in i rädsla, utan gläds snarare över insikten att världen upplever en vändpunkt.

Nuvarande tider känns inte bekanta eller bekväma som de gjorde tidigare men vet att det att vara här just nu är anledningen till att du valde att inkarnera. Du får möjligheter att leva sanningen som du integrerade genom många livstider av sökanden och studier. Du lär dig att älska dig själv och andra genom din förmåga att se igenom det synbara till den andliga verklighet som ligger bakom som i sin tur tjänar till att öppna och lyfta kollektivet.

Ha tålamod eftersom händelser måste utvecklas gradvis för att kunna ses, erkännas och ersättas i en högre form. Nuvarande former av lag, statlig medicin, utbildning, religion och allt som bygger på begrepp om dualitet och separation måste så småningom upplösas eftersom energin som bildade dem inte längre kommer att existera när högre frekvenser blir dominerande i kollektivet.

Inom de närmaste månaderna kommer ni att se en del intressanta händelser och förändringar. Genom att släppa återstående begrepp om hur dessa förändringar eller resultat måste vara eller se ut, blir du ett tyst vittne till de subtila och inte så subtila energierna som nu flyter in i världsmedvetandet.

De flesta människor lever i en dröm, hypnotiserade av övertygelser om dualitet och separation. Drömmarna är ibland goda och vid andra tillfällen är de mardrömmar, men de förblir alltid drömmar som inte har någon lag till att stödja, upprätthålla eller underhålla dem. Mycket av världen vaknar upp ur detta drömtillstånd, men för många är det svårt att lämna bakom det som är bekant och har accepterats som verklighet under alla andra livstider.

Börja se och tänka på dig själv som ett uttryck för Gudomligt medvetande snarare än en fysisk kropp. När problem uppstår, och de kommer, erkänn att du inte är ett med dem, utan ÄR visdom, intelligens, harmoni osv. av en Allvetande, Allsmäktig, Allmän God. Undersök ditt trossystem om vad du fortfarande kan ha som sanning som inte är i linje med denna sanning.

Evolution medan du lever i den täta energin i en tredimensionell värld är en gradvis process och en som du har varit i sedan början av dina jordiska vistelser. Varje livstid ger lärande och tillväxt för individen oavsett hur värdelöst livet kan se ut för andra. Du har gjort arbetet och är redo att låta dina många livstider och erfarenheter samlas som en komplett helhet.

Lita på att allt är som det borde vara genom insikten att du inte längre är personligt ansvarig. Att tillåta innebär att tillåta det Gudomliga Medvetandet som du är att vara ansvarigt för SIG själv. Evolution kan försenas genom fri vilja men kan inte undvikas, eftersom målet redan är helt närvarande helt enkelt i väntan på erkännande.

Många fortsätter av vana eller rädsla att gå igenom livet med en fot i båda världarna långt efter att tiden har kommit för att de ska placera båda fötterna i verkligheten. Många så kallade andliga ledare går fortfarande och undervisar om en delad väg, men du har utvecklats utöver behovet av någon guru, präst, minister, lärare i det yttre för att berätta vad du ska tro.

De som fortsätter att leva uppdelade när de väl vet sanningen kommer att förbli i den gamla energin eftersom det inte finns något outtryckt medvetande och de kommer att skapa detta. Dualitet och separation kan inte komma med dig till ett högre medvetenhetstillstånd. Vi säger inte att du måste försöka leva det absoluta eller att du måste avstå från nöjen med livet på jorden, utan snarare som vi har sagt många gånger tidigare, att leva andligt är en fråga om att hålla sanningen främst i ditt hjärta och sinne när du gör dina vanliga aktiviteter vilket förvandlar även de mest vardagliga uppgifterna till en andlig aktivitet.

Se till och lita på din intuition, den tysta inre “kunskap” som flyter inifrån och som kommer att leda dig i alla aspekter av livet om den tillåts att göra det. Är du villig att vända dig från distraktionerna som hindrar dig från att höra den? De som tillbringar varje vaket ögonblick med att stirra på och kontrollera sina telefoner och som har pluggar i öronen för det mesta, kommer inte att höra sin vägledning eller intuition och undrar varför.

Intuition hörs i Tystnad. En tystnad som kan vara rasslet av vind genom träd i en skog, en fågelsång, en bäck som bubblar över stenar, ett barns leende eller fniss, i lugn acceptans eller i tystnad av djup meditation. Undersök din nuvarande livsstil och se om du själv stämmer bort den vägledning du ber om och tror att du aldrig får.

Vägledning kommer ibland men sällan som en hög röst utan kommer snarare som en mild tyst “kunskap” som känns rätt och ofta är mycket praktisk. Det kan göra att rätt person eller företag “lyser” när du söker på Internet eller gula sidorna. Jag kanske stoppar dig på din väg när du börjar kliva framför en ankommande bil eller börjar gå ner på en osäker gata. Livet levt i linje med ditt riktiga Jag är inte den “paj i himlen” tråkiga heliga kortbild som många tycker att det är. Energin i ett medvetande om enhet är energin av fred, harmoni, glädje, kärlek och vänskap.

Den tredjedimensionella världen som du har känt den förändras och kommer aldrig att återvända till det som var. Vi kan inte säga exakt vad som kommer att hända dig eftersom du avgör det men vet att om du förblir inlåst i det förflutna, kommer positiva förändringar att ta mycket längre tid.

Lev, rör dig och var din sanning. Du är redo.

Vi är den Arkturiska Gruppen 28.06.2020

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...