Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 30 juni 2020

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 30 juni 2020

 

Energierna i juli 2020

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi fortsätter att övervaka era framsteg så att vi kan avgöra hur ni bäst ska stödja er och vilka energier vi kan tillhandahålla er, när ni fortsätter där på era resor till ett femte-dimensionellt frekvensläge. Vad vi har upptäckt under denna månad i juni är att det finns tillräckligt många av er som är redo för lite mer intensiva energier för att rättfärdiga oss alla i de högre världarna som går ännu längre med er än vi skulle ha gjort om det inte var för framstegen som ni gör nu. Ni är redo att uppleva mer integration, mer enande, mer av sanningen om vem ni är som Källans Energivarelser, och som Allt Som Är.

Och så, vi och de andra varelserna i de högre världarna som hjälper er kommer att förse er med energifulla överföringar som gör att ni kan känna er mer enhetliga i era sju huvudchakran. Nu kommer ni fortfarande att ha de sju huvudchakrana, men dessa energier kommer att hjälpa er att anpassa dem och förena dem på en mer regelbunden basis. Ni kommer att hitta det lättare att ha den centrala kanalen öppen som går från toppen av ert kronchakra till basen av ert rotchakra.

Ni kommer att finna det lättare att få tillgång till mer av er egen vitalitet, mer av Källans energi som strömmar genom er, och allt detta möjliggörs av er vilja att göra arbetet under denna tid med stor omvälvning i er värld. Om ni inte var de som gick inom, tittar strängt på er själva och släpper det som inte längre tjänar er, skulle de energier som vi tillhandahåller i juli månad ha liten eller ingen effekt på er.

Ni måste vara redo att mottaga det som vi och de andra kollektiven erbjuder. Ni måste vara villiga att grunda dessa energier i era fysiska kroppar, in i Moder Jord och i hennes nätsystem. Ni är redo att leda mänskligheten in i en tid av enhet, enighet, att sätta åt sidan skillnader så att ni kan vara det mänskliga kollektivet som ni alltid har varit ämnade att bli. Ni är redo. Vi kan känna det. Sirianerna kan känna det. Plejadierna kan känna det. De andra varelserna som hjälper, uppstigna mästare, ärkeänglar, de kan alla känna det. Vi vet att det uppvaknade kollektivet kan hantera så mycket mer.

Och så kommer juli att vara en månad att dra till er vad ni har bett om. Juli kommer att vara en månad där ni kommer att vilja spendera tid med att sitta, koppla av och ta emot, låta energierna som kommer in göra allt det tunga lyftet från och med nu, för att ni har förtjänat det, för att ni har visat att ni är redo att ta emot, att ni är redo att gå till nästa nivå. Och vi och andra som vi är här för att hjälpa till.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

 

Översättning: Bodil

 

 

 

Du gillar kanske också...