Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 3 juli 2022

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 3 juli 2022

 

3 juli 2022

 

Kära sanningsstudenter, välkomna till vårt budskap.

Tvivla aldrig på att en Gudomlig Plan håller på att utvecklas, både personligt och globalt. Det var aldrig meningen att jorden för alltid skulle förbli en planet med tredimensionell energi som styrs av illusoriska övertygelser om dualitet, separation och två krafter.

För evigheter sedan valde själar i fortfarande andlig form att uppleva hur det skulle vara att känna sig separata från Gud. Men med tiden började de glömma att deras upplevelser inte var verkliga. Vissa blev vilsna/fångade i illusioner av separation som de själva hade valt och separation blev deras medvetandetillstånd vilket tillät manifestationer av täthet att börja. Vissa kom ihåg vilka de var och valde klokt nog att inte längre spela spelet, men många gjorde det inte. Detta är berättelsen om de fallna änglarna.

Jorden är nu redo att utvecklas bortom de uråldriga separationsenergierna som har regerat så länge eftersom separation aldrig har varit en realitet. Människor var inte avsedda att leva i rädsla, sårbara för alla sinnesformade skapelser av materiell känsla och separation. Ni är Gudomliga varelser, har alltid varit och kommer alltid att vara det, men tron på separation har blivit så djupt rotad i jordens kollektiva medvetande att det måste vara en process att utvecklas bortom det.

Alla måste rensa bort gammal men fortfarande aktiv energi som ackumulerats efter att ha levt hundratals liv, innan de helt kan anpassa sig till de högre frekvenserna. När allt mer andlig Ljusenergi strömmar till jorden som en del av uppstigningsprocessen, dyker uråldriga täta energier upp som länge har legat i dvala på jorden själv. Samma sak händer med individer. Gamla energier som har lagrats och burits i cellminnet från livstid till livstid dyker också upp för att erkännas och rensas.

Stora rensningar, sådana där vissa övertygelser var aktiva under mer än en livstid, sker vanligtvis i steg som ofta börjar med någon fysisk, känslomässig, mental eller andlig upplevelse som får dem att tro att de på något sätt har misslyckats. Rensande upplevelser kan sträcka sig från den förödande kollapsen av hela ens trossystem till det enkla förverkligandet av någon tro som behöver djupare undersökas. De flesta människor är omedvetna om energi som behöver rensas eftersom den ackumulerats och lagrats under andra liv, vilket är anledningen till att rensningsupplevelser ofta verkar ”komma ut ur det blå”.

Många rensningar sker i drömtillståndet. Människor, platser och situationer som man minns eller personer som är kända under denna livstid spelar olika roller. Rensningar sker vanligtvis i steg när mer än ett tidigare liv var inblandat på samma sätt – en forntida religiös grupp eller kult, religiösa ordnar eller en tankeskola som krävde löften och eder. Se på dina renande upplevelser som examen snarare än något att frukta i vetskapen om att upplösningen av gammal energi kommer att lämna dig på en högre energinivå än när du bar den i ditt energifält.

Vissa som tror att de kan gå bakåt i sin evolutionära process, lever varje dag ständigt uppmärksamma på varje ”dålig” tanke som kan komma svävande genom deras sinne, i rädsla för att andligt misslyckas eller gå tillbaka. Det är omöjligt att återgå till ett tidigare medvetandetillstånd när du väl har utvecklats bortom det. Ja, gamla och välbekanta tankar kommer att fortsätta komma och gå ett tag, men mänskligt tänkande och medvetande är inte samma sak. Många har försökt gå tillbaka till en lättare tidigare tid, men den andliga evolutionsprocessen tillåter inte en person att somna om när den väl har vaknat till någon aspekt av sanningen.

Andligt förverkligande kan vara mycket obekvämt när en person har vant sig vid en välbekant bekväm livsstil. En sanning som förståtts kan ignoreras och gör det ofta, men det tjatande inflytandet från insikten finns alltid kvar och dyker upp när man minst önskar för att förstöra det roliga.

Varje person kommer någon gång att vakna till sin sanna personlighet, det kan inte undvikas eftersom det är verkligheten. Trots sken av motsatsen är varje individ, sjuk eller frisk, bra eller dålig, rik eller fattig, smart eller dum, en manifestation av Gud/Gudomligt Medvetande, helt enkelt för att inget annat existerar. Antingen finns det ett allestädes närvarande, allsmäktigt, allvetande Gudomligt Medvetande som kallas ”Gud”, eller så finns det inte och fri vilja tillåter varje person att acceptera eller förneka detta men valet de gör kan aldrig förändra eller påverka Verkligheten.

Tro aldrig att en oändlig Gud kan förstås med det ändliga mänskliga sinnet, för det kan inte göras. Många har försökt och många tror felaktigt att de har gjort det, men det mänskliga sinnet är begränsat av tredimensionella begrepp och övertygelser som aldrig kan förstå den stora verkligheten av det Gudomliga Medvetandet. Men Gud kan och uppenbarar SIG själv för de förberedda och mottagliga, varför meditation spelar en viktig roll i den andliga resan.

Det verkliga syftet med sann meditation är andlig anpassning till Källan och inte för att attrahera något önskat, ha upplevelser, se färger och syner, höra röster eller bara för att slappna av. Ha inga önskningar när du mediterar annat än att anpassa dig till och vila i enhet med din egen varelse. Denna kontakt kan eller kan inte manifesteras då eller senare som mer Ljus, mer medvetenhet, healing eller svar som behövs. Du kan uppleva något under meditation och du kanske inte gör det, men detta ogiltigförklarar inte meditationen. Som med alla saker är din avsikt viktig och med meditation bör du helt enkelt vara i linje med Källan inom dig.

Det Högre Jaget är den aspekt av dig som aldrig har lämnat medveten ENHET med Källan och som ständigt vägleder din andliga resa eftersom det är du. Ditt Högre Jag drar till dig de upplevelser du är andligt förberedd på och som är nödvändiga för att uppnå ett högre medvetandetillstånd. Du kommer aldrig att få upplevelser utöver din förmåga att lära dig och växa från dem även om det kanske inte verkar så när du känner dig överväldigad mitt i några intensiva svårigheter.

Vi vill återigen tala om kärlek och påminna er om att kärlek är allt som existerar eftersom det är den energetiska förbindelsen som flödar in, genom, runt och mellan de oändliga uttrycken av ETT Gudomligt Medvetande. Kärlek påverkar, är en del av och påverkar allt. Kärlek är den allestädes närvarande harmonin hos EN, men på jorden tolkas den genom fönster av dualitet, separation och två krafter som bildar kärlekens många egobaserade falska skapelser.

”Kärlek” används ofta för att fysiskt, känslomässigt, mentalt kontrollera eller misshandla en annan och är ofta en ursäkt för att uppfylla egoönskningar genom aktiviteter som involverar skuld, våld, oärlighet eller falskt offerskap, såväl som hundratals andra självtjänande åtgärder. Oftare ses kärlek bara som en känsla snarare än ett medvetandetillstånd. Begreppen kärlek som att bara vara sex, romantik och attraktion utgör en stor del av den tredimensionella illusionen.

Kärlekens verklighet är enhet, förbindelsen som evigt flödar mellan alla uttryck för Den Ende som manifesterar SIG som de många. I världen kan du observera högre former av kärlek som tjänst som inte styrs av egobaserad ”gör nytta” för hyllning och beröm, i icke-dömande acceptans av andras val, och i de som alltid är redo att hjälpa en annan som kan behöva, inte bara vill ha, hjälp. (Viktigt att göra denna åtskillnad) Oförmågan hos det tredimensionella medvetandet att förstå Kärlek som Enhet har resulterat i förvrängningarna av kärlek som för närvarande lever och mår bra på jorden och ständigt främjas genom film, tv, böcker, etc.

Intensiteten av Ljusenergi som nu strömmar till jorden väcker många till en djupare känsla av missnöje med avseende på många allmänt accepterade koncept om kärlek. Resultatet kommer att ses i förändringar av föreställningar om relationer av alla slag. Tidigare accepterade och begränsande begrepp om kärlek i allmänhet börjar förändras när en högre känsla av kärlek och dess uttryck börjar genomsyra kollektivet.

Majoriteten vet ännu inte att kärlekens verklighet är enhet och de som bara kan acceptera kärlek och relationer på smala och ofta religiöst baserade sätt kommer att bekämpa förändring samtidigt som de fortsätter att döma och fördöma dem som kan förstå kärlek i dess bredare mening som är mer i linje med sanningen om ENhet.

Vila i enhet och helt enkelt VAR — en iakttagare som vet att trots det skenbara är Gud den enda kraften och verkligheten. När du lever, rör dig och har din varelse i denna insikt, berör ditt medvetandes Ljus varje annan medvetenhet som kan ta emot och anpassa sig till det.

Eftersom det bara finns EN, gör du vad du kom för att göra helt enkelt genom att vara ditt högsta Ljus. Tvivla aldrig på detta.

 

Vi är den Arkturiska Gruppen                                                                 3.07.2022

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...