Galaktiska Ljusfederationen via Inger Noren, 4 juli, 2022

Galaktiska Ljusfederationen

Det är tydligt att redan nu har det tillkommit predikanter som vill påverka människorna till en annan inriktning angående tron till Vår Herre. Det har påpekats tidigare att det ska komma nya riktlinjer angående religionernas roll för människorna och detta är något som många troende kommer att bli manipulerade av. Det är oerhört viktigt att känna vem man lyssnar på angående denna inriktning och känna om det verkligen är den rätta och sanna beskrivningen av Vår Herre. I annat fall kan det hända att man ber för en annan Gud som inte är Vår Herre.

Religionens roll har alltid varit stor hos människorna framför allt i katolska länder men även i de länder där andra religioner finns och som är starkt förankrade i tron. Detta kan bli något som skiljer människor åt och bli en farlig väg till de mörkas fördel med att så många utnyttjar religionens roll i konflikter och nedvärderingar. Detta är något som förekommer i hela världen och många människor blir förledda med lögner av mycket manipulativa präster med stark övertygelse i sin avsikt att förmedla sin religion.

Många av ljusarbetarna är präster och är de som kommer att bilda församlingar med att betona vikten av att vara en med Fader, Moder Gud, Jesus och den Helige Ande och som kommer att rädda många människor från de församlingar som förleder människor med en mörk agenda för att tillbedja en falsk Gud. Detta är en varning till alla som är troende framför allt men även att vara beredd på denna stora väckelse i religionens tecken med en inriktning för att ändra människornas inställning till religionen.

Är man bara förberedd på detta och inte försöker bli så påverkad av dessa olika synsätt inom religionen kan det vara en lärdom. Att det är så många försök till att få människor att börja ifrågasätta varandras syn på den religion man har i landet är endast ett försök att få människorna rädda och hatiska mot varandra.

Det är många som följer denna utveckling och försöker att hjälpa med vägledning till de människor som är väldigt osäkra och rädda för de nya läror som de mörka försöker påverka människorna med. Att lyssna inåt är något som alla borde göra i denna tid för att få vägledning och känna tillit till sin intuition för rätt väg. Detta är något som kommer att gå över och människorna kommer att gå tillbaka till sin tro på Fader, Moder Gud, Jesus och den Heliga Ande, men innan dess räkna med tvivel och oroligheter.

Vi är alltid med er för att stödja och skydda. Vi älskar människorna och ni är starkare än ni tror. Vår tillit till er är med villkorslös kärlek.

Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack, i kärlek jag tjänar. JAG ÄR

Du gillar kanske också...