Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 3 juni, 2018

Den Arkturiska Gruppen

via Marilyn Raffaele

3 juni, 2018

Kära Ni, med kärlek och stor respekt erbjuder vi hjälp för er evolutionsresa, med avsikten att medföra hopp och upplysning till alla som eftersöker det.

Vi kan se en hel del förändringar äga rum på jorden, fastän ni är oförmögna att se det såsom vi gör det. Energier av Ljus fortsätter att intensifieras, i och med att alltfler individer vaknar upp och börjar förstå de sanningar som tidigare var otillgängliga för dem, helt enkelt för att de inte var öppna eller mottagliga. Det finns en hel del hjälp tillgänglig för alla som efterfrågar det, men ni måste be om detta.

Många som tidigare har varit stängda för förändring eller nya sätt att se och tro, håller nu på att öppna sig upp för tanken om att det kan finnas bättre sätt på vilka man kan göra saker och ting, eftersom många godtagna övertygelser, koncept och lagar helt enkelt inte längre fungerar såsom de en gång i tiden gjorde. Denna insikt innebär uppvaknandets födelse. Samtidigt håller de som redan är andligt medvetna på att expandera till allt högre nivåer av medvetenhet.

De som redan är andligt uppvaknade behöver helt enkelt validering på vad de upplever vid denna tid, snarare än tilltagande mängder av ny information. Frestelsen är att söka efter svar mentalt, när saker och ting inte helt och hållet kan förstås, för det tredje-dimensionella trossystemet lär ut att studerande, lärande, görande på en mental nivå är nödvändigt för att man ska kunna förstå, vilket stämmer i de begynnande stadierna av uppvaknandet.

På det här viset har ni under flera livstider fått ta lärdom och ni har anlänt till en plats där den mänskliga hjärnan inte längre är något effektivt verktyg för er inre resa. Den mänskliga hjärnan är begränsad till vad som redan är känt och kan inte få tillgång till de djupare sfärerna av det Gudomliga Medvetandet inombords.

Detta skifte kan bli ett enormt stort och besvärligt språng för dem som under flera års tid, eller till och med alltigenom livstider, har ägnat sina liv till en specifik andlig väg. Detta stämmer i synnerhet för lärarna av de vägar som har ägnat sig själva till, hållit kurser, skrivit böcker och lagt all sin energi och tillit på en viss modalitet.

Sanna andliga vägar och modaliteter (de som håller sanningen som sin grundval) kommer inte att försvinna, utan snarare kommer deras kärn-tankar att expandera till nya och högre nivåer. Ofta är det så att det är det o-uppvaknade medvetandet hos de följare som fruktar en förändring, som håller den evolutionsmässiga expansionen hos en viss andlig modalitet kvar i energier som har blivit förlegade. Ingenting som är verkligt är, eller kan någonsin gå, förlorat – endast illusionen gällande detta försvinner.

Varje organiserad religion, lära, eller andlig modalitet uppstod ursprungligen såsom en sanning från en högt utvecklad lärare, men över generationerna har de ursprungliga lärorna ständigt gått förlorade i och med att läraren går vidare och lärorna blir organiserade som en religion. De sanningar som avslöjas av den ursprungliga läraren blir sedan misstolkade av följare som inte har den ursprungliga lärarens medvetandetillstånd. Vissa deklarerar sig själva att vara lärarna och presenterar de ursprungliga lärorna utifrån en lägre och ofta mycket tredje-dimensionell nivå. Detta är varför sanningen aldrig borde bli organiserad.

Att placera tro, tillit eller hopp (personlig makt) på en väg, en guru, eller modalitet, är inte menat att fortgå i evighet. Dessa saker är viktiga redskap för uppvaknande, men fungerar endast fram till en viss punkt, för evolutionens natur bestämmer att en person i slutänden kommer att utvecklas bortom ett behov av dem. En tid är på väg då sökaren inte längre befinner sig i linje med vissa av de självaste verktyg och modaliteter som tjänade till att få honom/henne till sin nya nivå av medvetenhet – han/hon har fått examen.

Sanningar som man får lära sig genom en upplyst väg eller lärare kan endast helt och hållet uppnås och bli till ens medvetandetillstånd när de flödar inifrån, där samtliga Gudomliga Uppfattningar existerar i fullkomligheten av sin rena form. Innan dess är de helt enkelt bara intellektuell kunskap.

Meditation hjälper till att öppna dörren. Mediterandets stilla inre lyssnande indikerar för ens Högre Själv att man är redo och mottaglig för mer. När man väl har fått tillgång till de Gudomliga Begreppen, fortsätter de att veckla ut sig och visa sig själva, i och med att varje ny nivå av medvetande uppnås där det finns en harmonisering med den nya sanningen.

Njut av livet. Det förflutnas asketiska övningar som kom till som ett resultat av uppfattningen om att andlighet var separerad från vanligt leverne, är inte längre en del av världens trossystem så som de en gång i tiden var. I motsats till vad många fortfarande tror, så behagar smärta och lidande inte Gud på något sätt och skulle aldrig kunna göra det, för allt som finns är en harmonisk fullkomlighet av DEN ENDA. Smärta och lidande existerar inte i det Gudomliga Medvetandet, om det gjorde det så skulle de vara universellt permanenta, för evigt hållna på plats av Den Gudomliga Lagen.

Att leva som en uppvaknad individ är en fråga om att vara i världen men inte av den – att leva och njuta av livet utan vidhäftningar. Gå till jobbet, gå till skolan, ha relationer eller inte, gör det som du blir vägledd till att göra, men gör det utifrån din högsta nivå av medvetenhet i insikten om att du är hel och fullständig, med eller utan dessa saker.

Att leva andligt är att uppleva vardagliga aktiviteter utifrån en plats av kärlek, en som förmår genomskåda fenomen gällande ”gott” eller ”ont”, utan vidhäftning till deras resultat i insikten om att allt är andligt och det som är synligt är en tredje-dimensionell mental tolkning av det.

Ni kommer till en insikt om att er helhet och fullständighet inte är beroende av er utbildning, pengar, kroppsform, eller någonting annat som det tredje-dimensionella tänkandet definierar såsom framgång. Ni känner er bekväma varhelst ni befinner er, samt i alla situationer, på grund av vilka ni är.

Vid det här laget kan ni gå i kyrkan eller låta bli, för ni vet att Gud bara finns i kyrkan ifall ni tar med ”Honom” dit. Ni börjar ha större tålamod och kärlek för alla i er omgivning som känner till att de har ett själskontrakt samt lärdomar de håller på lär sig. Ni börjar acceptera egenarten hos familj, vänner och främlingar, i stället för att ge dem makten över er för gott och ont. Ni förmår titta på nyheter eller låta bli, utifrån en nivå av opartiskhet snarare än rädsla och oro, för ni inser nu att trots vad som dyker upp så är allting väl. Att leva blir ett sätt att finnas i världen, men inte av den.

Att tillåta evolutionsframstegen hos sig själv och hos andra innebär kärlek. Det är insikten om att allting framskrider planenligt, utan behovet av mentalt planerande och intrigerande, för i verkligheten är jorden ett andligt universum som är befolkat med Guds Barn. Gaia, som är en levande själ och inte ett stycke jord, är redo för sitt nästa utvecklingssteg och det mänskliga tänkandet kan inte stoppa det för det förekommer en mycket större bild som sker än vad det tredje-dimensionella tänkandet kan veta eller ens föreställa sig.

Ett andligt medvetande tillåter andra leva ut sin personliga resa utan det ingripande som så ofta sker när välmenande ”välgörare” och många grupper misstolkar kärleken. Övertygelsen om att alla som inte tror på samma sak måste räddas från sin ignorans, är ett perfekt exempel på hur övertygelsen i separation manifesteras i världen – ”andra” är separerade från den verkliga sanningen och behöver dem som har den för att bli räddade.

Koncept angående separation är grundläggande för de flesta organiserade religioner som i sin tur sänder ut missionärer i en falsk bemärkelse gällande en plikt att omvända och rädda alla som inte tror på samma sätt som de gör. Ansträngningar för att rädda och omvända andra är emellertid välmenade och alltid egobaserade (Min väg är den enda ”rätta” vägen) och oftare än inte, leder det till smärta och lidande för mottagarna medan det förgör alla andliga övningar som redan finns på plats och vilka ofta är mer utvecklade än de som missionären innehar.

Varje individ kan bara rädda sig själv. Ingen kyrka, guru, helgon, lärare, eller övning kan göra det för er, fastän dessa saker kan öppna dörren för dem som är redo och mottagliga. Alla har ett Gudomligt Käll-Medvetande som inombords redan finns fullständigt närvarande, redo att tala och vägleda i samma stund som man väljer att lyssna.

Att på allvar söka hjälp eller vägledning ställer en individ i linje med den hjälp och vägledning som behövs. Den allmänna uppfattningen att det betyder kärlek och plikt att frälsa varje så kallad krånglande person innebär ofta bara ingripande, för trots yttre fenomen så behöver ingen i själva verket frälsas och de som verkar behöva det håller vanligen på lär sig någon svår lärdom som de själva har valt för sin evolution. Deras val skulle helt enkelt kunna vara att helt och hållet leva inuti, samt att få uppleva, den tredje-dimensionella energin.

Att tillåta är gåvan av att ta ett steg bakåt, medan man på samma gång håller sin hand redo att fatta tag i den andras, ifall den skulle sträckas ut. Det innebär INTE att man böjer sig ner och drar upp någon ur dennes personliga och valda rännsten. Det förekommer en fin linje här som endast kan nås genom intuition, för världen i allmänhet fortsätter förespråka att man ska ”rädda” alla, om personen så vill eller inte önskar bli räddad.

Intuitionen, er inre radar eller magkänsla, är alltid den bästa vägledaren till huruvida eller inte någon som förefaller befinna sig i behov av räddning verkligen behöver eller vill detta, eller bara letar efter någon som kan hjälpa dem att fortsätta med deras valda livsstil. Kom alltid ihåg att det finns en större bild som pågår. Detta låter er alltid få rätsida på den skenbara disharmoni som en annan kanske tampas med.

Återigen upprepar vi att det förekommer en fin linje i dessa situationer, där intuitionen ofta är er enda guide. Vissa kan förefalla inte vilja ha hjälp, men er intuition kan tala om för er att de i själva verket vill ha hjälp. Andra kan verka vilja ha hjälp, men gör det bara för att den tvingades på dem och de återgår snart till sin valda livsstil. Alla är inte redo att bli ”räddade” fysiskt, emotionellt, mentalt eller andligt och att förmoda annorlunda är mycket mänskligt.

Den fria viljan låter alla välja sin valda rännsten och det är inte ert ansvar eller era änglars ansvar, eller ens deras Guiders ansvar att ingripa i deras val. Håll er ständigt i energin av medkänsla och inte sympati, för i sympati ställer ni er i linje med den energi hos personen som genljuder lägre. Ert eget personliga val kan vara att det är dags att avlägsna er från den person eller den situation som kan bli svår när det handlar om en familjemedlem, partner eller ett barn.

Detta betyder inte att en förälder inte skrider till handling, och gör vadhelst som känns nödvändigt i fallet med ett barn, men när ett barn blir en vuxen som trots all hjälp fortfarande väljer ett självdestruktivt beteende, så måste föräldern ta ett steg bakåt in till en kärlek av tillåtande.

Ert jobb som en andligt utvecklad person är att uppmärksamma att trots alla yttre kännetecken, så är varje individ i verkligheten en Gudomlig Varelse. Omge personen med Ljus och gå sedan vidare, för ju mer ni håller dem i ett medvetande gällande sitt mänskliga framträdande, så ökar ni på illusionen. Ni är skapare.

Var medvetna om att det ofta är mer kärleksfullt att låta dessa kära falla platt på huvudet eller till och med att lämna detta liv, än att fortsätta med att göra det möjligt för dem att stanna kvar i sin illusion. I deras följande livstid kommer de att göra annorlunda val, baserade på de lärda upplevelserna i detta liv. Detta gäller för de flesta beroenden – droger, alkohol, sex, ritualer, eller något annat som en individ tror att ska ge dem den känsla av helhet, lycka och frid som de längtar efter.

Uppdelningen mellan dem som håller på att vakna upp och dem som väljer att inte vakna, växer sig större för varje dag och de kraftfulla Ljus-frekvenserna tvingar alla som är andligt redo till att leva sin sanning, vilket kan och ofta innebär att man lämnar bakom sig någon person, plats eller sak – fysiskt, emotionellt, mentalt eller andligt.

Nu är det dags för många val som endast ni kan göra.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

 

The Arcturian Group via Marilyn Raffaele, June 3d, 2018 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...