Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 3 oktober 2021

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 3 oktober 2021

 

Kära läsare, välkomna till vårt budskap, ett budskap som är avsett att ge hopp och information till de som är mottagliga för de djupare sanningarna.

Det är ok om ni upplever negativiteten och rädslan som råder i det kollektiva medvetandet just nu. Ni visste att ni skulle gå in i de lägre resonerande energierna på jorden, och ni är medvetna om att ni är andliga varelser med en fysisk kropp, men eftersom ni är känsliga för energi, kommer de flesta av er att känna de täta energierna som sänds från ett skräckslaget kollektiv, helt uppslukat av dualitet och separation.

Närvaron nu av så mycket tät energi, representerar jordens uppstigningsprocess. Sedan länge dolda energier inom jorden själv, måste ses, upplevas och kännas igen av en majoritet, som sedan så småningom kommer att förändra kollektivet med nytt och mer utvecklat tänkande.

Motsätt er aldrig det ni upplever fysiskt, känslomässigt, mentalt eller andligt, på grund av den falska övertygelsen om​​ att det inte är andligt att ha negativa känslor, rädslor eller oro. Erkänn hellre dessa saker för vad de är – opersonliga energier som flödar från det tredimensionella kollektivet. Gör aldrig anspråk på att de är era personliga, för då gör ni dem till det. Ge dem inte makt över er utan låt dem hellre flöda igenom er och ut igen- ”Åh, är det du igen …”

Ni är andliga varelser som har mänskliga upplevelser genom ett val, för att en gång för alla rensa bort kvarvarande gammal energi, och hjälpa andra att göra detsamma. Ni var redan andligt utvecklade när ni valde att inkarnera, för att vara en del av jordens uppstigningsprocess. Problemet är att när en själ kommer in i den lägre resonansen i den tredje dimensionen, glömmer även de mest utvecklade vilka de är, och börjar tro att de bara är fysiska människor som är underkastade allt gott och ont som finns på jorden.

En persons medvetandetillstånd förblir helt intakt, oavsett vad det mänskliga tänkandet säger, när det kommer in i jordens lägre vibrationer. En själ kan inte gå bakåt, utan går in i varje ny livstid på den medvetenhetsnivå den uppnått, även om den inte har någon medveten medvetenhet om andliga frågor, och tror att de bara är människor.

Det uppnådda medvetandetillståndet följer automatiskt med vart man än går, eftersom medvetandet ÄR verkligheten hos varje person. Ofta när någon person med ett högt utvecklat medvetandetillstånd inkarnerar, och sedan glömmer vilka de är, tror de att det är något ”fel med dem” eftersom de inte ”passar in” eller inte kan anpassa sig till övertygelser och aktiviteter hos omgivningen. Detta är särskilt svårt för de många mycket utvecklade unga människor som nu inkarnerar, och som ännu inte blivit tillräckligt starka, utan längtar efter att bli accepterade av sina kamrater.

Lär er att älska er själva, det själv som kan vara rädd, förvirrat, känner sig ensamt och kanske till och med vill bort. Negativa känslor betyder inte att ni har tappat er andlighet, utan kan snarare vara fantastiska verktyg för att påminna er om att ni lever i en tredimensionell värld just nu, och eftersom ni är energikänsliga så känner ni lätt vad som händer inom kollektivet. Men kom alltid ihåg – dessa energier är aldrig era. De enda energier som är era är de från det Gudomliga Medvetandet, allt annat kan tillskrivas illusionen.

Känslor, upplevelser etc. dras helt enkelt till individer för att energin alltid försöker anpassa sig till sig själv som EN. Om en person har energier med rädsla för sjukdomar, så lockar de automatiskt till sig sjukdomar. Om en person tror att de inte är kärleksfulla, kommer situationer som återspeglar denna tro att dras till dem i deras relationer, vilket förstärker den falska tron tills den rensas. Det finns verkligen inga offer, bara sådana kära som inte vet vilka de är, och därför ständigt attraherar alla tokigheter, från det universella kollektiva medvetandet.

Den tredje dimensionen, är en dimension som har överlämnat makten till alla andra, istället för till den Enda verkliga Makten. Den tredje dimensionen kan enkelt definieras, genom att säga att det är en universell medvetenhet om två makter. Den tredje dimensionen är den nedre delen av en mycket hög dimensionell stege, men de flesta vet inte detta, utan anser att människan är toppen av intelligens.

All rädsla uppstår genom tron ​​på två makter. Makter som kan påverka på gott och ont, och som man inte har kontroll över. Denna tro på två makter är den grund på vilka alla nyheter, organiserade religioner, sjukvård, utbildning, lagar, regeringar och samhällsnormer har byggts. Tron på två makter bildar det tredimensionella medvetandet.

Undersök allt ni har varit eller fortfarande är rädda för, och ni kommer snabbt att se att det alltid är baserat på tron ​​om en makt över en annan. Ni är redo att frigöra er från denna övertygelse, och det blir ett stort andligt steg. Ni vet intellektuellt att det bara finns EN makt och att den makten är Gud, men nu måste ni börja gå er promenad istället för att bara prata, utan att helt tro på den eller leva enligt den.

Det kommer till en punkt där varje själ är andligt redo att gå över till insikten om att oavsett vad som än kommer fram, så har det alltid funnits, och alltid bara kommer att finnas, En Makt, och att den makten finns inom var och en. DEN är ni, men under hundratals liv i dualitet och separation, så glömde ni vilka ni är och föll därför offer för alla falska krav genom makt, och levde gott i det tredimensionella trossystemet. Dessa  gamla ackumulerade energier är vad ni nu tar bort från cellminnet.

Att fullt ut anamma sanningen om EN MAKT är ett svårt steg, och resulterar inte i omedelbar frihet från rädsla och oro. Som med alla andliga steg är integrationen av det en process. Förvänta er inte bara för att ni säger ”Gud allena är makten”, att ni då blir befriade från all rädsla. Det intellektuella erkännandet av denna eller någon annan sanning, är helt enkelt det första steget mot att det blir ett högre medvetandetillstånd.

För de flesta kommer det valet att göra att man kommer till större insikt om att EN MAKT kan göra att dolda rädslor dyker upp, eftersom detta val med ärlig avsikt fungerar som en nyckel som låser upp och öppnar en inre dörr märkt ”EN MAKT”, bakom vilken det ackumulerade energetiska skräpet ligger, från liv som har ignorerats, dolts, glömts bort, undertryckts och getts makt.

De djupare aspekterna av den andliga evolutionära resan är inte alltid trevliga eller jätteroliga, eftersom allt gammalt och tungt måste komma fram för att kunna erkännas, till och med upplevas och sedan rensas. Dessa tider kallas ”själens mörka natt”. Gamla rädslor, övertygelser, problem, smärtor, sjukdomar och allt som fortfarande ger resonans i en persons energifält, kommer att dyka upp när dörren öppnas.

Ett tag kan det kännas som om ni går bakåt, men kom alltid ihåg att dessa upplevelser är tillfälliga, och helt enkelt en nödvändig aspekt av er djupa inre resa, som leder till verklig förverkligande.

Gud är den enda kraften och är grunden för evolutionen, eftersom den tillåter allt gott eller ont, sökt eller osökt, önskat eller oönskat, fruktat eller inte fruktat, älskat eller inte älskat, för att ses från ett högre perspektiv. Gud är den enda kraften eftersom DEN är allt som finns. Var skulle någon annan makt komma ifrån, om Gud är den enda substansen?

Ni befinner er på en mycket intensiv punkt i er andliga utveckling, annars skulle ni inte läsa, förstå eller ens vara intresserade av dessa budskap. Ni har utvecklats bortom metafysiken, organiserad religion, klasser, ritualer och riter, alla dessa saker som var avsedda att föra er närmare Gud. Ni vet nu att ni aldrig kan finnas närmare Gud än vad ni redan gör, för Gud, det enda LIVET, uttrycker sig själv som ni och allt levande, såväl som jorden själv.

Denna punkt är kulmen på en inre resa ni har varit på under väldigt, väldigt lång tid. Ni står nu framför dörren. Det är ert fria val om ni öppnar dörren eller inte. Det är definitivt mer bekvämt att lämna den oöppnad, där ni kommer att fortsätta ha vänner, kamratskap och ”tillhörighet”, men där ni många gånger har behövt krypa, tigga, be och kämpa för att hitta den, och nu står ni framför den. Kommer ni att öppna den eller inte? Det är frågan.

Vi är den Arkturiska Gruppen 03/10/21

 

Översättning: Maggan

 

 

Du gillar kanske också...