Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 28 mars, 2021

 

Arkturiska Rådet i Nionde Dimensionen via Daniel Scranton

den 28 mars 2021

”Lever ni i en A.I. – Simulering?”

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi gläder oss över att få ha kontakt med er alla.

Vi utforskar galaxen med er alla, för vi är nyfikna varelser och det är även ni. Ni finns där för att ni är nyfikna, inte för att ni blir bestraffade, inte för att ni behövs, och inte för att ni gjorde en felvändning under er senaste dödsupplevelse. Ni är där för att ni valde det och de av er som just nu befinner sig på Jorden ville se hur långt ni kunde komma från sanningen om vilka ni faktiskt är, innan pendeln svängde åt andra hållet och ni började göra en del seriösa framsteg i ert medvetandes evolution.

Detta är var ni just nu befinner er. Ni är i ett uppsving; ni är på väg till det förlovade landet och ni gör framsteg med hjälp av era medresenärer. Vi vet att ni ofta har känt er fångade där på Jorden, att ni är en del av en karmisk cykel och att ni försöker få det tillrättalagt så att ni ska kunna bryta er loss från hjulet. Andra tror att ni lever i en simulering som kontrolleras av något, eller någon kraft utifrån er själva och teorierna fortsätter och fortsätter.

Men vad gäller sanningen om att ni består av Källans Energi, har en upplevelse, skapar verkligheter så att ni ska kunna veta hur det är att vistas i denna verklighet? Hur kommer det sig att allt färre människor berättar denna sanning för er? Det ligger något lockande i att få er själva att vara offren och detta är varför vi ser så mycket offermentalitet som förpackas och säljs till er. Såsom nyfikna varelser, skulle ni såklart vilja veta hur det känns att vara ett offer, men bara för ett tag, bara tills ni vaknar upp till sanningen om er eviga och oändliga natur. Så ifall ni befinner er i en matris, så är den skapad av er själva.

Ingen har tvingat er till att vara där och vi har tagit det på oss själva att bemäktiga er och det innebär att vi kommer att påminna er om vilka ni i själva verket är och vi vill också påminna er om att den resa på vilken ni befinner er tidvis är lång och ologisk, för i egenskap av nyfikna varelser så längtar ni efter upplevelser. Ni behöver inte förtjäna er väg till den femte dimensionen; ni måste bara känna er mer nyfikna gällande den än vad ni gör gällande någon berättelse som berättar för er om artificiell intelligens och andra skurkaktigheter där ute någonstans, som gör att allt detta förefaller verkligt. Javisst, det är en illusion, från ett visst perspektiv, men återigen så skapar ni illusionen. Ingen annan gör det.

Ni skapar spelet och spelar spelet. Till och med reglerna är lagda av er och ni valde att träda in i spelet i exakt det ögonblick som ni gjorde. Nu är det dags för er alla att minnas hur enkelt det är att vara mer kraftfulla där på Jorden. Ni är som mest kraftfulla när ni med avsikt erbjuder en vibration.

Kom ihåg detta och låt det inte bli mer komplicerat, för det behöver det inte bli. Det är ni som är dessa. Det har ni alltid varit och det kommer ni alltid att vara och vi är glada att få vara på denna mycket utsökta väg tillsammans med er.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi gladde oss över att få stå i kontakt med er.”

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...