Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 31 juli 2022

 

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 31 juli 2022

31 juli 2022

​ Kära ni, ha tålamod när ni observerar en värld där kaos och våld verkar ha blivit normen. Varje person som andligen är vaken eller sover, påverkas av de höga resonansenergier som strömmar till jorden vid denna tidpunkt och som ett resultat utagerar en del av de som inte är medvetna om jordens uppstigningsprocess.

De som har byggt sin inre grund på falska berättelser om dualitet, separation och två krafter känner sig förvirrade och rädda när de observerar många av deras långvariga föreställningar om rätt liv ifrågasatta och till och med förändrade.

Individer börjar tänka själva, vilket är ett tecken på egenmakt. Resultatet av detta är att allt fler individer känner ett behov av att delta i protester och aktiviteter både för och emot många sedan länge accepterade föreställningar om rätt och fel. En del anser att vissa frågor är en kränkning av det som är rätt samtidigt som lika många inte håller med.

Många av dessa nutida konflikter mellan rätt och fel har sitt ursprung i energier av gamla stela religiösa övertygelser och doktriner som förblir levande och mår bra i mångas cellulära minne. När nya sätt att se allt börjar manifesteras känner sig de som felaktigt tror att de har alla de rätta svaren om Gud och människan hotade. Detta är faktiskt en del av uppstigningsprocessen för många.

Reklam främjar ständigt idéer om vad som behövs för att bli lycklig genom det ständiga bombardemanget av betalda meddelanden genom alla former av media. Droger kommer att få dig att må bättre och friskare. Familjer och individer kommer att bli nöjda och konfliktfria om de väljer att äta viss mat, stödja vissa företag eller använda vissa produkter. Subliminala meddelanden fortsätter att driva individer att köpa produkter eller tjänster som de inte behöver men plötsligt känner att de måste ha.

Reklam och marknadsföring är legitima metoder för att förklara produkter och tjänster, men mycket av dagens reklam bygger på att dra nytta av den rastlöshet och förvirring som så många känner. Produkter som garanteras få en att må bättre, bli lycklig och få ett bättre liv är helt enkelt fler exempel på tron på att ditt goda ligger utanför dig och vissa saker kan faktiskt fungera – ett tag.

Varje person längtar efter den där känslan av helhet och fullständighet som bara hittas genom att inse ENhet – att de redan är kompletta och hela eftersom de inte är en del av, utan det fulla uttrycket av Gud. Många tillbringar okunnigt hela sitt liv med att söka uppfyllelse – genom att få mer pengar, ha en ”perfekt” partner, samla på sig massor av ”grejer”, bra sex, vara snygga eller vackra, inneha maktpositioner och hundratals sätt som ständigt främjas som vägar till lycka.

De rika och berömda avundas och efterliknas i tron att om man kopierar dem kommer de också att ha den status, kärlek och känsla av fullständighet som den de efterliknar verkar ha. De ”rika och berömda” har lika många problem och hjärtesorger som alla andra. Deras utvalda livsläxa var ofta att lära sig att berömmelse och rikedom inte ger uppfyllelse och ett slut på längtan efter helhet som de trodde att det skulle göra. I stället har många upptäckt att det snarare än att ge uppfyllelse har inneburit slutet på deras personliga frihet.

Det överordnade budskapet i det tredimensionella medvetandetillståndet är: ”Du kommer aldrig att vara tillräckligt bra” och eftersom du har levt så många liv under påverkan av detta, kommer det att fortsätta att tränga in i ditt sinne även efter att du har kommit till djupare förståelse för vem och vad du är. När dessa typer av tankar kommer (de kan ta många former) kan du bli frestad att tro på dem, men ta dig tid att stanna upp, erkänna och låta dem flöda igenom och in i det intet som de är.

Trots vilka förhållanden eller situationer du kan ställas inför vid denna tid, glöm aldrig att du aldrig kan och aldrig kommer att vara något annat än vad du verkligen är – en andlig varelse som har tredimensionella upplevelser vid denna tid. Du är manifestationen av EN allestädes närvarande, allsmäktig, allvetande Gudom som förkroppsligar alla egenskaperna hos denna ENDA Oändliga Gudom. Evolution är helt enkelt processen involverad i att uppnå medvetenheten om detta.

De flesta har valt att utvecklas på jorden eftersom det var där de först började bilda de föreställningar och energier som de nu rensar och är bekanta med. Alla utvecklas inte på jorden, det finns andra som har valt att utvecklas på andra planeter där densiteten är mycket mindre. Jorden är en intensiv och svår skola är och inte för de svaghjärtade. Tredimensionell energi är tung, tät och långsam vilket gör att majoriteten av de som bor i den helt glömmer bort vem och vad de är.

Många av dem som tar examen från ”Jordens Utvecklingsskola” kommer att vara lärare och guider för dem som lär sig på andra tredimensionella planeter. Utexaminerade från jordens ”Utvecklingsskola” är väl förberedda och fullt medvetna om de fallgropar och problem som uppstår när man lever i ett medvetandetillstånd som inte kommer ihåg vem man är. De – ni kommer att bli underbara lärare.

Ni kommer att se saker hända på den yttre scenen som återspeglar en minskning av ”makten över” energin som har dominerat jorden under mycket lång tid. När allt mer ljus kommer in i och blir en del av det kollektiva medvetandet kan det inte låta bli att påverka majoritetens sinnen och medvetande. Det gamla gardet dör trots att det ännu inte vet detta och saker och ting verkar vara ”business as usual” eftersom mycket ännu inte har manifesterats i materiell form.

Barmhärtighet, ett ord som hörs sällan i dagens värld, är ett medvetandetillstånd som uttrycks som mild förlåtelse och kärlek. Barmhärtighet respekterar och tillåter andra sin fria vilja men står inte tillbaka och tillåter dem att plåga, missbruka eller förnedra sig själva eller andra. Barmhärtighet känner till varje persons sanna identitet men är bekväm med att låta andra uppleva konsekvenserna av sina val.

Barmhärtighet förstår att en person endast är kapabel att leva och agera från sitt nuvarande uppnådda medvetandetillstånd och så lätt genomskådar utseendet. Barmhärtighet står med handen redo att gripa handen på någon som uppriktigt sträcker sig efter hjälp men känner inte ett behov av att med kraft dra någon som är ovillig att lämna sin valda ”rännstensupplevelse” ur den. (Att göra detta kan och representerar ofta ego från den som drar som tror att de kan och måste ”rädda” alla enligt deras idé om att rädda.)

Barmhärtighet tillåter kärleksfullt en annan att falla platt på ansiktet om det är den väckarklocka de behöver, men förblir tyst uppmärksam på deras behov, inte deras önskemål.

Barmhärtighet återspeglar ett tillstånd av högt resonerande medvetande som kan se och agera inte genom att säga till någon; ”Åh stackars dig.” utan snarare genom sin förmåga att se in i varje par ögon och tyst erkänna; ”Jag vet vem du är kära, du är Kristus, den levande Gudens son trots allt du låtsas vara.”

Vi är den Arkturiska Gruppen

31.07.22

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...