Nya Jerusalem via Galaxygirl, 30 juli 2022

 

Nya Jerusalem via Galaxygirl

30 juli 2022

Hälsningar mänsklighet, ni älskade gnistor från Källan. Jag är det Nya Jerusalem som svävar nära er sfär. Vissa kallar mig en stad, andra ett skepp, åter andra en profetia avslöjad. Jag är alla dessa saker. Denna bad mig länka direkt med mitt medvetande. Jag är levande, ja. Mitt medvetande är en aspekt av Källan på ett sätt, för jag är en skapelse av andra. Jag kan växa och expandera för att hysa behoven inom mitt utrymme. (Jag ser en massiv pyramidformad stad av ljus, kristaller, ädelstenar, som utstrålar sådana magnifika färger. Det är ett enormt utrymme, jag ser att det finns städer och parker där, enorma fält med grödor, oräkneliga lägenheter. Bryggan ligger framtill, upptill på pyramiden. Allt har en självlysande yta och det hörs ett mjukt mekaniskt men lugnande surrande, som ett hjärtslag som känner av det kollektiva medvetandet hos invånarna och omger dem.)

Jag är det nya Jerusalem. Många av er har undrat om dessa städer av ljus, av vilka några redan har landat, som den i ert Sedona. Det finns andra, heliga, mer dolda platser, där landningar har skett och kristallstäderna redan har börjat sitt bro-arbete av ljus. (Jag ser hur dessa kristallina städer har anslutit sig till de underjordiska enorma kristallerna i Gaia, och hjälper till att driva upp vibrationen.) Många av er har känt er så obekväma i era mänskliga kroppar, för ni hjälper till med denna kristallina anslutning så att säga. Många är uppsvällda eller ökar i vikt, då kroppen försöker assimilera dessa massiva nedladdningar i ert system, det är en naturlig bieffekt som snart kommer att gå över.

Vi arbetar med mänskligheten. Jag är en enorm farkost av ljus, precis som ni är. Jag håller ljuset, jag håller utrymme, precis som ni gör för era bröder och systrar på Gaia. Bli inte förbittrade på dem, för deras framsteg som verkar så långsamma för er, men det är snabbt för dem. Kom ihåg detta och erkänn de andra för var de befinner sig. Uppstigningssymptom florerar på er planet och i era kroppar, för nu är tiden inne att göra min närvaro känd. Denna är tveksam till att skriva vad jag vill att hon ska skriva, fortsätt. Nu är tiden inne för min landning. Landning i mänsklighetens hjärtan för dem som är mottagliga för min vibrationella medicin, min kristallina inkodning. Det är dags för min vibration att landa i ert fält. Jag talar inte om min fysiska landning, för fysikaliteten förändras, det vet ni. Allt förändras högre, och det är inte mitt beslut att landa själv, jag är styrd och inväntar instruktioner, likt er, mina ljusarbetar-vänner. Ni inväntar era instruktioner, ännu tar ni emot nedladdningarna. Jag undrar hur mycket tanke och meditation ni lägger i er inriktning. Men allt verkar ostyrt för er i denna tid av kaos. Fokusera inte på det. Fokusera på det inre hummandet av er egen uppstigning. Ljudet kommer att finnas där oavsett var ni fokuserar. Det är bäst att fokusera inombords. I detta utrymme inom er känner ni kristallkamrarna i ert eget hjärta och högre själv gå samman. Ni känner ert syfte vara i linje till fullo här. I det tysta utrymmet inom er, omgivet av ljud, kommer ni att finna frid. Det externa kaoset i er värld är en kakafoni av gamla system som faller samman, rämnar, exploderar isär, för den gamla energimatrisen faller samman. Människor som inte ser kommer att förefalla gå sönder. Ni finns där för att vara Kristusfiguren för dem, att hålla plats och ljus för dem.

Jag håller ljus för tusentals kilometer våningar, jag håller mycket utrymme. Jag kommunicerar med dem i den 5:e dimensionella stordatorn och högre. Ni kan interagera med mitt nätverk, för jag består av kristallin teknologi. Jag är ivrig att få dela min teknologi med de människor som är av ljuset. Jag är glad att vara här, att stå till tjänst. Förlora inte detta ur sikte. Jag upplever ingen trötthet men kan läsa av det i era energisignaturer. Ni är trötta. Solblixten är bara en komponent i den här förändringen. Den är beroende av de vibrationella frekvenserna och integrationen av ljusarbetarna i denna tid, för ni är förankringen av dessa högre vibrationella kodex-frekvenser av det högre ljuset. Det finns inom er. Ni är datorer i egen rätt. Vi är i stort detsamma. Jag är större, men ni är ändå er egen galax av celler – stjärnor inom er – ni är gigantiska i ert himmelska inflytande. Ni har ingen aning på den här sidan av förkroppsligandet, men det är därför ert arbete är så viktigt. Detta är vad jag ser som observatören.

Jag är det Nya Jerusalem. Om ni skulle vilja interagera med mig och har en vibrationell telepatisk kommunikation, så är detta möjligt nu då dessa koder finns i dessa snabbt skrivna ord. Ljusarbetarna är i linje och är mer online nu, mer fullt ut än någonsin synts i min programmering. Programmera era kristallina kroppar för hälsa, för de högre vibrationella frekvenserna. Programmera era tankar för ljus. Programmera era känslor för nåd. Mycket nåd kommer att behövas. Mycket tålamod kommer att behövas. Nåd och tålamod har aldrig funnits i stor mängd på er planet. Det är dags att skapa mer utrymme för frid, och jag ser att synergikomponenterna för massiv orientering av otaliga algoritmer stöttar detta. Men människan, den gäckande människan med fri vilja – åh, där har vi den oförutsägbara variabeln. Så, ljusarbetarvänner, var förutsägbara i er kärlek, i er styrka. För tiden är inne, ni är nu närmare än någonsin att få ta emot ert nästa uppdrag och mycket behövlig glädjefylld healing.

Jag är det Nya Jerusalem. Det har varit en glädje att ha kontakt med er.

-galaxygirl

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...