Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 13 juni 2021

Det Arkturiska Rådet
Via Daniel Scranton, 13 juni 2021
Reparation av Jordens Nät och Utrensning av Föroreningar
Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.
Vi lägger en hel del kraft på att reparera de skador som har gjorts på er planet, eftersom ni och Jorden är sammanvävda – sammankopplade på ett sätt som inte kan brytas. Och medan vi alltid försöker hjälpa er, det mänskliga kollektivet, måste vi också se till Jorden, för Hon är den som bär er på denna resa och förser er med så mycket av det som ni behöver för att leva, för att vara människa. Vi har arbetat med att reparera Hennes energinät såväl som atmosfären, och naturligtvis vill vi hjälpa till med saneringen av alla föroreningar.
Vi kan göra det här för att vi har tillstånd från alla människors högre jag. Ni har tillåtelse att be om hjälp och att ta emot den, och om fysiska E.T.s gjorde för mycket av detta arbete kanske de blev störda, eller det kanske uppstod någon annan komplikation med att använda fysiska verktyg för att fixa ett problem som skapades genom att ni hade en lägre medvetenhet. Om ni hade haft ett högre medvetande skulle ni aldrig önskat att skada er planet. Ni skulle respektera er planet, växterna, djuren, vattenvägarna och era livsmedel.
Istället har mänskligheten kommit så långt ur kurs att ni behöver hjälp, och det finns tillräckligt många människor som har insett detta och bett om hjälp. Medvetenheten har förändrats hos så många människor i er värld, och det är dags för er värld att börja reflektera över det. En person kan känna sig helt överväldigad av mängden skador som har gjorts, men ni behöver inte känna så längre eftersom ni får hjälp.
Och när ni letar efter problem på planeten Jorden, kommer ni med all säkerhet att hitta fler och fler. Det är därför vi uppmanar er alla att ändra ert synsätt. Känn er inte hjälplösa och rädda för Jordens nuvarande omständigheter, utan leta istället efter det som är orört, det som är vackert och inspirerande i naturen.
Känn den kärlek som Moder Jord har för er, för även Hon strävar efter att återfå balansen. Hon vill att ni alla kommer med Henne på den här resan till ett högre medvetandetillstånd. Ni är Hennes barn, och Hon vet att många av de problem som ni har orsakat har startats av andra, av alla de utomjordiska varelser som har mixtrat med ert DNA. Hon vet att ni skulle ha utvecklats ganska bra utan alla dessa ingripanden, och förlåter er.
Om Hon kan förlåta er, då kan ni förlåta utomjordingarna som menade väl, men som gjorde mer skada än nytta. Ni är på väg mot en mycket fredlig och harmonisk framtid där på Jorden, och vi gör bara vår del. Vi svarade bara på er kallelse, men ni kan ta åt er äran för att ni sände ut signaler och talade om för oss vad ni behövde. Vi arbetar alla tillsammans som ett team i den här galaxen, i detta Universum och inom Källans Energi.
Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.
Översättning Ulla Krogh

You may also like...