Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 29 juli, 2020

Augusti-energierna från Arcturus, Pleiaderna & Sirius ∞

9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton, 29 juli, 2020.

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Det gläder oss att ta kontakt med er alla.

Vi är mycket nöjda och entusiastiska över att dela med er vad vi tror att augusti månad kommer att vara aktuellt som där på planeten Jorden. Vi har arbetat med ett Pleiadian-kollektiv och ett Sirianskt kollektiv för att sätta ihop ett paket med energier som kommer att fungera ganska bra med de andra energierna som ni känner kommer in i augusti. Det är vår avsikt att den kommande månaden handlar om att ni hittar er kärna inom. Detta är den människornas månad som känner igen det gudomliga som alltid finns i var och en av er.

Vi vill verkligen hamra hem sanningen att ni alla är käll-energivarelser, och att ni har tillgång till allt det som är när ni fokuserar inåt, när ni ger er fullständiga och odelade uppmärksamhet till den ovillkorliga kärleken som finns i kärnan, i ert hjärtcenter. Om ni ska leda mänskligheten som det väckta kollektivet, måste ni vara de som håller Kristusmedvetandet i er. Ni måste vara de sanna för att visa resten av mänskligheten vad som är möjligt när man verkligen känner sig själv som gudomligt väsen av ljus och kärlek.

Det vi ser där på jorden är alldeles för mycket väntan på att något ska inträffa som kommer att rädda mänskligheten från sig själv. Endast mänskligheten kan rädda mänskligheten. Det finns naturligtvis varelser och kollektiv som oss själva som gör allt som står i vår makt för att hjälpa er att vakna upp som ett kollektiv, för att leda er tillbaka till er själva och för att påminna er om hur kraftfulla ni är. Men det finns alldeles för många människor där ute som säger att ni inte är lika kraftfulla som någon kabalgrupp och att ni måste vänta på att någon form av solblixt kommer att rädda alla er.

Det är dags att sluta fästa alla era hopp på en politiker som räddar dagen, eller till och med en grupp välmenande individer som besegrar de onda. Det som mänskligheten behöver nu, och vad den kommande månaden ger er möjlighet att känna igen, är att gudomligheten aktiveras inom så många av er som är villiga att gå ut där på egna ben på samma sätt som den som var känd som Yeshua en gång gjorde. Påminn alla om att de är källan, att de är gudomliga, att de skapar allt detta som en illusion så att de kan vakna upp från drömmen och bli de kraftfulla varelserna av ljus som de verkligen är.

Välkommen till augusti-energierna med öppna armar och ta den fulla vetskapen om vem ni verkligen är ut i världen. Sprid ljuset, sprid kärleken, sprid helandet och erbjud medkänsla och förlåtelse fritt, och ni kommer att se er värld förvandlad på ett sätt som inget annat kan möjligen åstadkomma. Ni är de som sannerligen omfamnar er sanna natur som gudomliga varelser, och det kommer att vara en gruppinsats för att ta med resten av mänskligheten på denna mycket roliga, glada och vackra åktur.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har haft stor glädje av kontakten med er. ”

Översättning: Mats

The Arcturian Council via Daniel Scraton, July 29th, 2020

Du gillar kanske också...