Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 1 juni, 2020

Det Arkturiska Rådet, 1 juni 2020

Via Daniel Scranton

 

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få kontakt med er alla.

Vi har sökt efter ett sätt att ta itu med den separation som ni har här på Jorden, och vad vi har beslutat är att det nu är dags för oss att dela med oss av vårt sätt att se på det. Separation från Källan var en nödvändighet för att människorna verkligen skulle tro på sin dödlighet och dödligheten hos sin nära och kära. När ni vaknar upp till sanningen om att en separation från Källan är och alltid har varit en illusion, då kan ni börja inse att alla andra koncept, alla andra uppfattningar om separation också är illusioner. Det är illusioner som ni spelar med för att ge er själva ett tillfälle att träffas.

Ni kommer ifrån varandra, och ni kommer samman igen, och återseendet är så mycket bättre på grund av den tid som ni har varit ifrån varandra. Problemen som ni har på Jorden, som involverar en känsla av dualitet, polaritet och idén om att det de mot oss, är alla en del av den stora bildstrategin som ni alla hade för att sära på er, så att ni skulle kunna komma samman igen. När ni inser att allt och alla är av Källans Energi, kan ni släppa fördömanden eftersom ni kommer att veta att det inte spelar någon roll vad de personerna gör eller säger, de spelar bara en roll, en roll för er att uppleva och få erfarenhet.

Att höja sig över separationen och vi-mot-dem mentaliteten, är för närvarande nödvändig i er värld. Det är nödvändigt i kristider, och de idéer som människor har om vem man ska skylla på, blir förstorade. De förstärks i deras tal, i deras skrivande och till och med i deras handlingar. Närhelst ni möter ett problem där på Jorden är det alltid en fråga för det kollektiva medvetandet. Ni ges alltid en möjlighet att höja medvetandet, och när vi vänder oss till er som det uppvaknade kollektivet, antyder vi att det är ni som höjer nivån på medvetandet, och vi ber er att fortsätta att göra det ännu mer.

Känn in vibrationen i den medvetandenivå som behövs på Jorden just nu för att förena människor, människor som till synes är fiender. Ni som är uppvaknade måste hålla nivån av medvetande uppe för att projicera till dessa människor sanningen om att vi alla är Ett, att separationen är en illusion, och att den största gemensamma nämnaren ni alla har, är att ni är Varelser av Källans Energi. De av er som vet detta kan hjälpa till att höja medvetandenivån i er värld genom att höja er över fingerpekande, anklagelser, politiserade tragedier och trauman.

Kommer ni att kunna övertyga någon med era ord eller ert skrivande? Kanske inte. Men när ni håller en vibration och skickar kärlek och medkänsla överallt som behövs på Jorden just nu, då demonstrerar ni den sanningen. Ni är här för att gå in i en hjärtbaserad upplevelse av verkligheten och att sprida kärlek och medkänsla varhelst ni kan. Nu är det en perfekt tid att göra just det, därför att det behövs.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss över kontakten med er alla.

Översättning Ulla Krogh

 

Du gillar kanske också...