Ra via Kjerstin Sisilla 14 maj 2020

Ra via Kjerstin Sisilla 14 maj 2020


Jag är Ra. JAG ÄR. Tacksam är jag över att nå denna kontakt i dag när så mycket sker på er planet Gaia.
 
Även jag har besökt Gaia fysiskt på “den gamla goda tiden”, innan vi tappade en del vad gäller etik och moral.
Jag minns Atlantis tid – början av den eran – som en stor och lycklig tid. Kärlek, Ljus, balans och underbara kristallina städer där vi levde i relativ jämställdhet, man och kvinna. Atlantis var så mycket större till ytan än vad era historiker tror. Större var Atlantis även vad gäller kunskaper, tack vare den direkta kontakten med Kosmos, med Gud, med Källan och med våra Högre “Käll-Jag”. I kärlek gav vi varandra och oss själva de upplevelser och den värld som vi ville ha.
Liksom även tidigare i Jordens historia, lockades olika slags entiteter/utomjordingar till er planet. Somliga med ett gott syfte, andra med en önskan att ha makt över och att leva på andras bekostnad. Här startade förtrycket av kvinnan. Vi män som levde då, hade många av oss minnen från en era då feminina krafter övervägde. Vi hade tröttnat på detta matriarkat – utan något större framåtskridande sett ur utvecklingsperspektiv. Därför var vi lättledda och fulla av experimentlusta, för vi mindes att vi var på Gaia för att samla på erfarenheter. Det gjorde vi med besked, då många av oss deltog i de utomjordiska förtryckarnas agenda med makt över kvinnorna, experimenterande med olika blandningar av arter – från olika planeter. 
Detta gick överstyr och var inte längre möjligt att stoppa – de styrande entiteterna hade tagit makten även över oss män, som inte längre betedde oss som män om jag ska vara ärlig – utan som rabiata bestar – de värsta odjur som tänkas kan. 
Jag säger FÖRLÅT MIG ur mitt hjärta till alla er kvinnor som sedan dess har förtryckts. Som ni förstår ledde dessa händelser på olika sätt till Atlantis fall. Frekvenserna/energierna på Gaia sjönk drastiskt för att nu, i slutet av den gångna eran, stiga igen till de forna nivåerna. Som ringa tröst kan jag säga till er, ni så missbrukade kvinnor, att även männen sedan dess har prövat på kvinnoroller liksom ni kvinnor har prövat roller som både förtryckande och mer balanserade män. 
Det är med en stor lättnad, glädje och kärlek i hjärtat som jag nu ser att DET äntligen händer. Den STORA BALANSERINGEN HAR UPPNÅTTS. Den Gudomliga Feminina energin som effektivt trycktes ner i årtusenden uppstår nu åter inom kvinnan. Kraften återvänder – Sóphia har återvänt och återförenas med Kristus energi – den som vår högt älskade vän Jeshua/Sananda förde ner till jorden. 
Tiden är inne då mänskligheten STÅR I BALANS. Inte endast som under Jesu tid, inom en liten grupp kvinnor och män som sades komma från Magdala – “Magdalenorna” – utan inom var och en på Moder Gaias runda klot. Det är fantastiskt det som nu sker. Nova Gaia skapas av er mina Älskade vänner, av er alla tillsammans i detta nu.
Den Gyllene Tiden har kommit till Den Gyllene Planeten. Förutsägelserna är uppfyllda och “allt som finns” påverkas i alla Universa.
 
Ta emot min Kärlek, ta emot ursäkten för det förgångna ur mitt kosmiska hjärta. Var i frid när ni nu ser det Nya öppnas inför era ögon.
 
All min Kärlek, allt mitt Ljus till Er mina hjältar. Jag är Ra. JAG ÄR.

You may also like...