Ljusfederationen Kanaliserad av Blossom Goodchild, 3 december 2022

 

 

Ljusfederationen Kanaliserad av Blossom Goodchild, 3 december 2022

Nåväl, här ÄR JAG och jag hoppas att mina energier nu bidrar till ett samtal med er? Kan vi köra igång?

Ja, Blossom. Det är Nöjet med dessa kommunikationer som för oss till denna plats, där vi kan ansluta och blanda energier för att hjälpa och föra Ljus på en djupare nivå in i ens Varelse.

Häftigt. Varför säger ni ibland “Existens” och ibland “Varelse”?

Varelsen är “Jagsjälens Ljus” Existensen är “den”.

Rimligt nog. Nu då, till affärer! Många frågar om ni kan berätta vad som händer med djuren och insekterna etc. som går runt i cirklar dagarna i sträck. Kan ni hjälpa oss här, snälla?

Dessa “Varelser” följer sina “herde-” (?) instinkter. Det kommer inte från “Dem själva” i sig, utan från ett Medvetande som “ber dem att göra det” … eller, skulle vi säga, ansluter till dem för att föreslå en sådan rörelse vid denna tidpunkt.

Men varför? Varför då?

Det är tröstande för dem när de integreras med de Högre Energierna som kommer in. Vi skulle säga att det håller dem jordade. Dessa Högre Energier är verkligen av sådan Styrka och Ljus att … som vi visar dig, Blossom, … att gå runt hindrar dem från att lyftas upp i en virveltyp av Energi.

Sannerligen, dessa energier är så mycket starkare nu än någonsin tidigare.

Dessa djur, insekter och fåglar är helt säkra. Detta är inte till skada för dem.

Det är bra. Jag tror att vissa antyder att det har med 5G att göra?

Nej. Ändå skulle vi instämma i antagandet att elektromagnetisk energi är inblandad. Allt går snabbare för att ta er Planet till en position av avsikt, varvid den kan vara redo i ställning för det som kommer.

Djuren känner av förändringarna “elektromagnetiskt”. De spelar sin roll. De låter er också veta att förändringarna kommer …

Ni ville säga “överhängande” istället för “kommer”. Är det rätt?

Ja, Blossom … dina tvivel kom emellan.

Jag kan inte hjälpa det. ’Snart’ … ’Överhängande’ … och åren rinner förbi. Ändå vet jag att det är en enorm tidsskillnad mellan oss! Jag plockar upp något som har med vatten att göra i allt detta.

Rätt, Blossom. Det kommer att finnas vatten under dessa platser där djursjälarna “arbetar”.

Hur är det med fåglar som flyger omkring?

Ändå, vatten är inblandat i atmosfären.

Vattnet kommer att spela en stor roll i denna transformation. Det är ingen slump att din Planet och faktiskt era kroppar innehåller så mycket av det.

Dess kraft är mycket mer än ni inser och den är MYCKET ENGAGERAD i det som vi nämnde om monoliter, rutnät, kristaller etc.

På vilket sätt?

Vattnet … när tiden kommer, kommer att “stiga”. Inte så mycket i volym ändå, i temperatur.

Jag känner att ni vill säga “till kokpunkten?”

Nej. Ändå, till en bubblande punkt. Energin som kommer att röra sig från djupet av denna vattenvärld kommer att stiga upp och “avslöja” … när tiden för “Det Stora Hejet” äger rum.

Det Stora Hejet! Den är ny. Jag älskar den… och det känns så rätt! Bra filmtitel också! Visar ni mig att havet blir rött? Säkerligen inte? “Konstigare och konstigare”, sa Alice.

Inte alls. Ändå ska det finnas tecken här och där som tyder på sådant. Allt har med energi att göra och med “förberedande tecken”.

Ändå, hur hänger den här vattengrejen ihop med Det Stora Hejet när alla monoliter, kristaller etc. ansluter till varandra, som ni har sagt? Jag önskar att jag hade ett mer vetenskapligt spår här!

Du behöver inget, Blossom.

ALLT HÄNGER IHOP.

VATTEN ÄR GRUNDEN … Den solida, men ändå flytande grunden för att “hålla er planet på plats.” Dess intelligens är av den mest avancerade datorns höjder. Det går inte att förneka sådant.

Kan det kännas?

Ja. Dock, på en förnimmelse av “andras” känslor, som den sedan kan tolka … i motsats till att dess “känsla” kommer från själva Vattnet.

När Energin är redo för den Stora Uppvisningen … ska det vara Vattnet som får signalen från …

Från vad?

Vi väljer vår formulering med omsorg här. Det är därför vi tvekade … Solguden.

Vilket betyder?

Solen är portalen från vilken Energin kommer igenom. Solen är också “den enda ingången” direkt till Källan.

Struth Ruth. Det är fullt ös. “Den enda ingången direkt till Källan”. Har inte vi som människor den ingången inom oss?

Ja.

Sedan?

Vi menar detta korrekt. Ändå svårt att förklara.

Ge det ett försök.

Solen är en portal. Genom att passera genom den… skulle man uppleva intensiteter på nivåer bortom känd förståelse. “Besöka Högre Sfärer/Dimensioner/Upplevelser som ligger utanför era förståelser.

Kan detta hända? Händer detta?

Åh ja, Blossom. Ändå, inte på en Frekvensnivå som är av er normala vardagliga förståelse.

De skepp som kan färdas inom den är också av Ljusets Högsta Vibrationsfrekvens. Det är denna Ljusfrekvens som är “av” skeppen, som gör att de kan manövrera genom de många nivåerna.

Vilka är i skeppen? Vart går de? Finns det en busslinje? Kommer de nerför min gata??

Du strålar Ljus, Blossom, men ändå, på sätt och vis, finns det rutter och “hållplatser.” Vi skulle inte kalla dem Planeter … mera så “Frekvensområden”. De är av sådan Kärlek och Ljus och man måste vara av en viss kaliber för att kunna besöka dem.

Vem besöker dem?

Du skulle kalla dem ‘Ljusväsen’.

Vad skulle ni kalla dem?

Ljus.

Låt mig sammanfatta detta. Så … Ljus (-varelser) färdas i skepp som går in från/in i vår sol och har “hållplatser” längs vägen, som leder till Källan?

Ja.

Vad gjorde dessa Ljusvarelser som svävade runt vår Sol från början?

Vi sa inte att de gjorde det, Blossom. Vi sa bara att Solen är deras ingångs- och utgångspunkt. De söker sätt att Upplysa utan inblandning. De spelar många roller som hjälpare … för er Planet är så viktig. De samlar in data som kommer att hjälpa till i detta största experiment av alla, så att det kan fungera så smidigt som möjligt … när det är dags.

Kommer alla skepp in genom Solen?

Nej. Inte på något sätt. Endast de med en viss Frekvens kan göra det. Andra är inom en Vibrationsfrekvens som är sammansmält med den på din Planet men ändå på en nivå som är “osedd”.

Många skepp är också lokaliserade i berg och hav. Så mycket, Kära Ni … så mycket som ska avslöjas.Världar inom Världar.

Jag känner att vi borde gå tillbaka till djuren, om vi får?

De Förankrar Energi genom att göra det. När vi säger att allt hänger ihop … kommer det att bli mer och mer uppenbart. På sätt och vis … pratar allt nu med varandra via sina egna kommunikationsmedel.

DET SKULLE VARA MYCKET FÖRMÅNLIGT FÖR ER I ER MÄNSKLIGA FORM ATT GÖRA DETSAMMA.

UNDERSKATTA INTE ERA KRAFTER.

KOM IHÅG …

NI ÄR HÄR …

NI KOM HIT FÖR ATT HJÄLPA TILL I DEN STÖRSTA TRANSFORMATIONEN.

NI KOM INTE TOMHÄNTA. NI KOM MED DE STÖRSTA GÅVORNA AV LJUS SOM LIGGER INOM ER.

Det är upp till var och en att låta sina Gåvor utvecklas genom att…

ATT VETA SANNINGEN OM JAGET

FÖRSTÅ KRAFTEN INOM OCH VAR DEN KOMMER FRÅN.

TONA IN PÅ KÄLLAN TILL ALLT LJUS OCH ALL KÄRLEK OCH ATT GE TACKSAMHET FÖR ATT HA BLIVIT VALD ATT VARA EN DEL AV MARKBESÄTTNINGEN.

EN SÅDAN ÄRA.

EN SÅDAN GÅVA.

KÄNN DENNA KRAFT VAKNA LITE MER FÖR VARJE ÖGONBLICK. 

VET DETTA SOM DIN SANNING.

När du VET DIN SANNING … kan du KÄNNA DEN INOM DIG.

Du ifrågasätter inte … FÖR KÄNSLAN … KÄNSLAN DU KÄNNER … har inga frågor.

DU KÄNNER BARA STYRKAN I DET HELA.

Och så … i tålamod och i kärlek bygger ni på denna kunskap.

DU FORTSÄTTER ATT LYSA … FÖR ATT VARA ETT EXEMPEL … FÖR ATT ACCELERERA DINA FREKVENSER SOM DU FÖRSTÅR RESONEMANGET AV ATT INTE VETA … DET SOM DU VET.

Kära själar … Ge akt på de “Konstiga fenomen” som visar sig. Visst, detta hjälper er att förstå … att VETA DJUPT DÄR INNE … att detta verkligen är tecken som leder er in i … och kommer att leda er igenom … TILL ERT NYA HEM … HÄR PÅ JORDEN.

VISUALISERA DET … VET DET … KÄNN DET … OCH DÄR … EN DAG … SKA NI VARA.

DETTA ÄR VÅRT LÖFTE TILL ER.

Tack hör ni. Skönt att vara tillbaka i flödet med er. Jag känner att ni vill att jag lägger en länk till en video om vatten som skickades till mig. Kopplar det ihop med dagens erbjudanden?

Det skulle vara väldigt lämpligt för att hjälpa Själar att förstå mer av sin intelligens. Ja. Tack.

VI … KÄRLEKEN SOM VI ÄR … SÄNDER ER … KÄRLEKEN SOM NI ÄR … ALLT DET TILLSAMMANS … JAG ÄR.

Det låter inte riktigt vettigt, men ändå gör det det. I Tacksamhet. I Kärleksfull tjänst. JAG ÄR.

Översättning: Lars-Eric

You may also like...