Arkturierna via Daniel Scranton 6 december, 2016

kanalsol

Arkturierna

via Daniel Scranton

6 december, 2016

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få förena oss med er alla.

Vi har tagit så många steg vi kan, för att säkerställa en möjligast smidig övergång för mänskligheten. Just nu har vi bara råd och förslag att ge er. Det finns en möjlighet för er alla att fullständigt skifta inom de nästkommande månaderna. Det är ett kollektivt beslut som ni kommer att fatta och ni kommer även som individer att besluta er för om ni önskar vara på den tidslinjen tillsammans med detta kollektiv.

Ni kan fatta beslutet att vara med ett kollektiv som tar det i en något långsammare takt. Det är fullständigt upp till er. Nu hör vi er alla säga att ni önskar vara med på den tidslinje som snarast tar er dit, men ni kan också behöva ta i beaktande huruvida det tjänar er i er utveckling.

Så när ni överväger den bästa möjliga tidslinjen för er själv, lägg märke till att ni önskar komma till den femte dimensionen som hela ni, som ert högre jag. Ni vill inte ta med er något bagage som sedan manifesteras i en exponentiell takt. Så ni kommer att fortsätta arbeta genom det ni behöver arbeta genom som en fjärde-dimensionell varelse.

Det förekommer inga tidslinjer som kräver att ni ska göra något för att kunna finnas med på dem. Detta handlar inte om att vidta någon åtgärd för att få er dit ni vill komma. Detta handlar om att förnimma essensen i denna tidslinje inom er själva. Detta handlar om att bli den tidslinje som ni önskar uppleva. Och när ni fattar det beslutet och ni känner efter energin i denna tidslinje, måste ni möta allt bagage som ni bär på, och ni kommer att behöva bearbeta och rensa allt som energimässigt håller er nere.

När ni åter plockar samman alla era olika delar, kommer ni att märka att det finns en styrka inom er som ni inte visste att ni hade. Ni kommer att märka att er förmåga att höja er frekvens aldrig har varit mer i harmoni. Ni befinner er nu alla på en plats där ni får ta emot högre-frekvent information och nerladdningar och ni är redo att använda det som ni har fått tillgång till, för att få er på den tidslinje som mest tjänar er.

Allt handlar om att ni ska känna er fram dit. Allt handlar om att besluta vilken slags verklighet ni vill uppleva och vilken typ av person ni önskar vara.

Vi är det Arkturiska Rådet och det har glatt oss att få förena oss med er.

 

http://danielscranton.com

 

Övers: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...