Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 4 september 2022

Den Arkturiska Gruppen
Via Marilyn Raffaele, 4 september 2022
Välkomna kära läsare. Förhållandena på Jorden förändras mycket snabbt och kommer aldrig att återgå till exakt hur det var, även om många fortsätter att tålmodigt vänta på att det ska hända. Det yttre är alltid en återspegling av det inre, och eftersom det kollektiva medvetandet har förändrats och fortsätter att förändras på så många nya sätt, kan dess yttre uttryck inte låta bli att skilja sig från det förflutna.
De ”gamla goda dagarna” verkar fungera fint för de flesta människor, och är anledningen till att det fortsätter att vara så mycket nostalgi för gamla tider, men saker och ting såg bara ut så eftersom majoriteten förblev helt omedvetna om de negativa och mörka aktiviteterna som pågick, och som utspelade sig bakom kulisserna över hela världen. Världen verkade för det mesta harmonisk och lycklig och majoriteten trodde på det, eftersom de fick höra att saker och ting var precis som de var menade att vara, av de som hade makten.
För det mesta, innan internet, hörde majoriteten aldrig talas om de hundratals som dog av svält någonstans, eller om dem som hade sjukdomar som kunde botas men som dog för att de inte hade råd att gå till doktorn, eller om de grymheter som konsekvent utövades på stora folkmassor helt enkelt för att deras hud inte hade rätt färg. I allmänhet var de flesta medvetna om de hundratals mörka och grymma aktiviteter som ägde rum precis under deras näsa, och ofta var de i maktposition fullt medvetna.
De höga resonansenergier som för närvarande penetrerar Jorden tvingar många dolda agendor att komma ut i ljuset, och majoriteten är äntligen intresserade av att höra om dem. Det verkar som om allt blir värre, men det blir inte värre, det är helt enkelt så att människor äntligen håller på att bli medvetna om omfattningen av skadorna i dessa aktiviteter som har nått ut och påverkat allt och alla, och med tiden till och med resulterat i regler, lagar och sociala normer som rättfärdigar dem.
Överdriven patriotism är falsk och skadlig och reflekterar starkt separationsmedvetandet. Världen har nått en punkt där den måste börja inse att varje människa, inte bara dem i ”mitt land”, är ett uttryck för Gud. Fri vilja ger varje person rätt till sin egen tro, men att tvinga på ens egen personliga övertygelse på andra, speciellt i Guds namn, är egots självrättfärdiga hävdande att ”min tro är den enda rätta tron” – separationsmedvetandet när det är som bäst.
De som fortsätter att ser upp till andra för att göra val för sig själva kommer att få ”wake up calls”, upplevelser som tvingar dem att tänka själva och sluta förlita sig på de rika och berömdas, politikernas, religiösa ledares, läkares och advokaters och chefers tro – många av dem som har kommit att tro på sin egen betydelse så till den milda grad att deras sätt är det enda rätta sättet, utan hänsyn till andras idéer, åsikter, frågor och bekymmer.
Det är det här som uppstigningen och insikten om ENhet handlar om och är orsaken bakom världens nuvarande tillstånd av kaos. Världens kollektiva medvetande håller gradvis på att öppna sig för ENhet tack vare ditt arbete, som kom specifikt för att göra det här genom medvetenheten om ditt utvecklade medvetandetillstånd.
Förändringar världen över möter stort motstånd, eftersom många inte vill ha förändring. Det gamla sättet tjänade vissa mycket väl, och alla förändringar skulle innebära att deras skändliga planer och tillvägagångssätt att ge sig själva oförtjänt överflöd på bekostnad av andra, skulle försvinna. Andra är helt enkelt trötta och tror i sin okunnighet att allt skulle bli bra om allt bara återgick till det gamla.
En medvetenhet om enhet är tyst och mild och betyder inte att det alltid kommer att finnas yttre aktivitet. De flesta av er har redan uppnått detta medvetandetillstånd, annars skulle ni inte kunna läsa eller ens förstå dessa meddelanden. Enkel oro, medkänsla och trovärdighet för dem som av tredimensionella standarder anses ”mindre än” återspeglar automatiskt en medvetenhet om ENhet.
​Enhetens energier bryter igenom den tunga ridån av separation som har omgett Jorden i eoner. Människor håller på att skifta från ”göra bättre” handlingar, där de ser sig själva stå över och separerade från dem de ”gör gott” för, till en känsla av att tjäna sina bröder och systrar.
​Vi dömer inte ”göra goda saker” eftersom det är det första steget som leder till en djupare känsla av enhet. Tjänandet förändras i och för sig snabbt när medvetandet öppnar sig för högre nivåer av tjänandet, där den som tjänar börjar se in i själen hos dem som hon eller han tjänar. Det kan inte vara på annat sätt eftersom separationens tredimensionella energinät går sönder.
​Kaos råder vid denna tid. De gamla vill inte lämna bakom sig det som de är bekväma med eftersom det har blivit deras trygghet, en känsla av egenmakt och även självkänsla, därför att de ännu inte är medvetna om vilka de verkligen är, och det gör att de känner sig ”bättre än andra”. Ingenting är slumpmässigt. Var medvetna om att tredimensionella hjärnor inte driver showen, även om de tror att de gör det.
​Om ni tvivlar på att ni är en av de uppvaknade som vi talar om, titta då tillbaka på era liv och inse att ni aldrig riktigt höll med om mycket av det som utgjorde det tredimensionella trossystemet. Många av er försökte verkligen att passa in och engagerade er ofta i aktiviteter och följde tredimensionella protokoll som inte gav genklang hos er, helt enkelt för att bli accepterade av familj och vänner, särskilt under tonåren.
​Ni drogs aldrig till att attackera andra verbalt eller fysiskt, även om några av er ibland hamnade i den här typen av situationer. Ni kanske har tänkt på er själva som konstiga, en utomstående som står utanför och tittar in och undrar varför. Ert medvetandetillstånd var inte i linje med majoriteten av idéer, regler eller trossystem som var synnerligen viktiga för dem omkring er, men som ung förstod ni inte detta.
​Det finns bara Ett Gudomligt Medvetande som manifesterar Sig Själv och alla Sina egenskaper som allt som existerar. Andra livsformer fungerar inte som människor, eftersom de inte var avsedda att göra det. De representerar den Gudomliga Idén i Guds Sinne för sina speciella livsformer. Gud begränsade Sig inte till att bara forma Sig själv som människa, och tron på att människan är höjdpunkten av skapelsen över alla andra skapelser, är helt enkelt falsk och mycket tredimensionell.
​Eftersom Gud är allt som finns, var skulle en person komma ifrån eller vad skulle han formas av om det bara finns en substans? Ta er personliga insikt om enhet till nya nivåer. Börja se världen, inte så mycket som en planet fylld med människor som inte vet vilka de är, utan dit där ni ser igenom de övertygelser de har om sig själva.
​Ni kom inte för att förändra världen genom tredimensionella handlingar, även om dessa ibland kan vara nödvändiga. När ni tittar på nyheterna, ser människor när ni handlar eller är med vänner, säg till er själva: ”Jag känner igen dig, Gudomliga medvetande i manifestation.” Det kan göras på en sekund och kommer snart att bli ert medvetandetillstånd som manifesterar automatiskt. Det betyder inte att ni accepterar andras tredimensionella handlingar och övertygelser, utan det betyder att ni ser igenom dem.
Om någon behöver lite tid i fängelset, så är det OK. Om någon faller platt på ansiktet på grund av droger eller alkohol, så är det OK, för bakom alla ting existerar val som kan sträcka sig hundratals liv tillbaka, och kan även vara en del av deras valda inlärningsprocess. Ert jobb är inte att rädda alla från deras tredimensionella val, även om lösningen är uppenbart klar för er. Ha er hand redo att ta tag i den hand som kanske sträcks ut efter något högre och bättre, men tvinga inte någon att lämna sina utvalda skapelser. Håll sanningens Ljus i ert medvetande och erkänna alltid samma Ljus i varje person som ni möter, hör talas om eller känner personligen. Det här är ert arbete.
​Det finns bara En Allestädes Närvarande, Allsmäktigt, Allvetande Gudomligt Medvetande som manifesterar Sig själv i och som oändlig form och variation. Fråga er själva: ”Tror jag verkligen på det här?”
Vi är den Arkturiska Gruppen
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...