Framtiden för DNA – Kryon, via Lee Carroll 7 november

int_chakrareview

Framtiden för DNA – Kryon, 7 november 2015
via Lee Carroll

Var hälsade, kära ni, jag är Kryon vid Magnetisk Service. Min partner kliver åt sidan, som han måste då en kanalisering som denna ges. Han vet vad detta är och har gjort det många gånger. Han är på en plats, så att säga, och han lyssnar som ni lyssnar. Han har distraktioner dock som inte är samma som ni har, och han har talat om detta förut.

Han talar inte nu. Det är jag, och återigen säger vi att varseblivningen måste vara ren för dig så att ni kan ta emot vad som sägs. Jag talar om saker som är bortom hans kunskap och jag talar om den verkliga energin på den här planeten som är fysisk just nu. Vi har talat om udda fysik många gånger men vi kommer inte att göra det i dag. I stället ska vi prata om fysiska, tredimensionella saker som påverkar dig genom en flerdimensionell källa som förändrar det som ni vet och förstår.

Planetskiftet Har Varit Mångas Profetia

Vi har sagt nu i flera år att en fysisk förändring är på väg till planeten. Profetiorna har varit tydliga på sitt eget vaga sätt och de säger att själva planetens medvetande kommer att skifta och att planeten kommer att bli ”mjukare” i humanismen och att oväntade saker kommer hända. Vi berättade även att det kan komma en joker och att ni kommer att få mer av dem. Dessa jokrar kommer vara oväntade eller osannolika saker – världsomvälvande uppfinningar ni inte förväntat er, andras agerande som ni inte förväntat er och även välvilja ni inte förväntat er. Mjukare energi kommer till er och den är mycket ljuv och många har sagt att det är en bra förutsägelse och en underbar profetia. Jag vill dock berätta för er vad som verkligen händer och jag vill ge er dettas ABC, som ni säger. Jag vill ge er den fysiska 3D-verkligheten av vad som händer runt omkring er.

En del av detta kommer att visas för er som en återblick men det är det inte. Det är en konsolidering av många små bitar som jag har gett er tidigare för att visa er vad som händer idag. Temat är DNA. DNA är inte bara en kemisk molekyl i er kropp. Det är en flerdimensionell bit av gudomlighet. Själva molekylen som ni kallar DNA finns i hela galaxen, kära ni. Det är liv, och det är det sätt på vilket liv formas överallt. Det är livets mönstring och geometri överallt och ni kommer att se detta en dag när ni har möjlighet att undersöka andra liv ni hittar utanför er planet. DNA kan bara ändras genom fysik, för det är fysik som styr kemi. Det är på väg att ändras.

Medvetandets Fysik

Låt mig gå igenom vissa saker som jag har sagt tidigare så att ni kan se hur det relaterar till lektionen idag. När jag började ge meddelanden för tjugosex år sedan, sa jag till min partner att skriva i sin första bok att jordens magnetiska rutnät skulle flyttas. Mycket riktigt så gjorde det det. Detta är nu vetenskapshistoria och den magnetiska nordpolen flyttade några grader sedan dess. Jag gav budskapet att ert magnetiska rutnät är relaterat till, eller sammanflätat med, det Mänskliga medvetandets fysik. Ha klart för er att: Medvetandet är inte en luddig mystisk sak som inte kan mätas. Det är verklig fysik som ni bara inte har sett än. Många experiment på planeten just nu är medvetna om att styrkan hos magnetfältet faktiskt skiftar med Mänskligt massmedvetande (en samstämmighet med medkännande händelser på planeten). När ni så småningom kommer kunna mäta flerdimensionella fält på ett tydligare sätt, kommer ni att kunna se sambandet mellan jordens magnetfält och det Mänskliga medvetandet. Därför skulle man kunna säga, ”Så som rutnätet går, går det mänskliga medvetandet.” Nu vet ni varför jag kallas ”Den Magnetiska Mästaren”.

Magnetiska Rutnätet och Den Kommande Förändringen

Vad ni bör vara medvetna om är att rutnätet inte har flyttat mycket i mänsklighetens historia och det har varit tämligen statiskt genom era många livstider. Men år 1987 började det flytta sig en hel del. Anledningen? Det ändrar sig så att det kan riktas in, för att ta emot något – något förväntat som kommer. Tänk på det som att flytta era möbler så att ni bättre kan se något som ni inte visste var synlig. Den nya inställningen av rutnätet är för något som kommer, som vi kommer att kalla ”evolutionär energi” och det är fysiskt. Det är verkligen fysiskt! I själva verket kan ni även se när det kommer!

För flera månader sedan och år innan dess, berättade vi att er planet går in i ett område i rymden som det aldrig varit i förut. Detta är inte mystik. Fråga en astronom, ”Håller solsystemet på att lämna en skyddande bubbla och gå in i en ny typ av strålning eller energi som ni inte har sett förut?” Är det möjligt att ert solsystem håller på att förlora ett skyddande hölje som det alltid haft, på grund av var det befunnit sig i rymden?

Låt mig förklara detta mer för er som inte förstår mycket om galaktisk rörelse och ert solsystem. Alla stjärnorna i er galax rör sig långsamt runt dess centrum. Ert solsystem och dess stjärna (Solen) har alltid varit på resande fot då det roterar runt galaxens centrum. Eftersom ert solsystem roterar runt mitten är ni alltid i en ny tid och rum. Men det rör sig så långsamt (miljontals år för att gå runt en gång) så för hela mänskligheten, har det i princip varit i en energi, som en skyddande bubbla – och nu förändras det. Tror ni inte det? Undersök själva eller fråga en astronom om något är annorlunda. Gör denna kanalisering verklig för er och ni kommer att förstå bättre vad vi säger till er.*

Solens Roll

När ni rör er in i denna nya energi, eller vad vissa till och med har kallat ”strålning”, bör ni veta hur det fungerar för det är mycket relaterat till er Sol. Fysiskt påverkar det Solens magnetfält (heliosfären) som sedan i sin tur stöter mot ert eget magnetfält via solvinden. Det är fysik, men kära ni, låt mig ge er mystiken med det. Detta har varit planen hela tiden, att om ni har klarat er som en mänsklig ras förbi 2012-markören, skulle ni gå vidare in i detta område av rymden och magnetismen skulle skifta så att Mänskliga medvetandet kan förändras. Kära ni, det var alltid här och väntade på att ni skulle passera markören! Detta är anledningen till att jag kom för 26 år sedan och berättade för er att magnetismen skulle skifta. Detta är en evolutionär energi som kommer att påverka er Sol – Solens heliosfär – som sedan kommer att gå vidare till magnetfältet på jorden, ett fält som nu har ställts in för denna nya medvetenhet.

Åh, det finns de intellektuella som skulle säga, ”Ja men, tänk om vi hade förstört oss själva som profetiorna sa att vi skulle? Vad händer om det inte finns några människor som kan ta emot det?” Det är enkelt. Inga människor skulle ha varit här men planeten skulle ändå flyttat in i detta nya område av rymden och samma energier skulle ha varit där, men ni skulle inte ha varit det. Enkelt. Men sannerligen, här är ni!

Så nu kan ni se att profetian från ursprungsfolken också uppfylls, ty de berättade om de förändringar som kommer efter precessionen av dagjämningarna (december 2012). Hur kunde de ha haft denna profetia om er rörelse till en ny plats runt er galax? Tänk på det! Detta är inget nytt och även de uråldriga sa ju att det var på väg! De kanske inte kände till de vetenskapliga detaljerna men deras profetia är samma som jag har: Nytt medvetande kommer.

Kära ni, jag vill att ni fortsätter att sätta ihop dessa bitar fysiskt i vad ni kan se. Som vi berättade så påverkar dessa förändringar er Sol. Solens heliosfär ändrar ert magnetiska rutnät. Men för att allt detta skulle fungera, var solen tvungen att vara stillsam i detta. Jag vill att ni ska fråga en astronom om Solen och Solens cykler. Fråga om vilken strålningsperiod Solen är i just nu. Astronomen kommer att säga att det verkar vara en av de lugnaste cykler som solen någonsin har haft. Solstormar och solfläckar är störningar i det flerdimensionella fält som omger solen, så dessa måste vara borta medan de nya energierna började realiseras. För att allt detta skulle fungera var solen tvungen att vara så lugn som möjligt och det är den också. Solens lugna period påverkar också ert väder och vi berättade det också. På grund av dess stillhet är vädret inne i en cykel som vi också förutspådde [en kall tid kommer] som också har en hel del att göra med den energi som kommer. Detta är fysiskt. Fråga en astronom, ”Är de oroliga för allt detta?” Några av dem är det och andra inte. Men det påverkar er och planeten just nu. Nu vet ni varför det magnetiska rutnätet ändrades när det ändrades och varför. Det är fysiskt.

Mystiken i det hela

Samtidigt som all denna fysiska förskjutning hände, gav vi er esoterisk information om plejadiska noderna och nollorna.** Är det möjligt att Plejaderna, som själva var här i början och visste om den kommande förändringen, faktiskt hjälpte till med profetiorna (påverkade de urgamla kalendrarna och profetiorna)? Mycket riktigt är det så, men för ursprungsfolket föreföll det vara ”intuition från förfäderna”. Noderna och nollorna som lämnades av Plejaderna är snabba verktyg som påverkar planetens rutnät.*** Medvetandet är relaterat till planetens rutnät, minns ni? Men inte bara Magnetiska Rutnätet var inblandat. Den handlar också om Det Kristallina Rutnätet (Mänsklighetens känslomässiga hågkomst) och Gaias rutnät – alla dessa. Alla dessa arbetas det på vid den här tiden i kombination med den nya evolutionära energin från solen. Dessa rutnät matas, så att säga, av noderna och nollorna. Vad är det allt detta gör? Vad är poängen med allt detta? Svaret: Kombinationen av dessa energier som skiftar och förändras påverkar alla direkt en sak – ert DNA.

Evolutionen av DNA Kommer nu

DNA:t hos Människan är redo att skiftas och ändras. Ni kommer aldrig att se det i ett mikroskop eftersom det inte är kemiskt; det är fysiskt. Lyssna nu, för ni har redan sett hur det fungerar. De 90 procent av DNA som hittills var betraktat som skräp, har nu förståtts av er vetenskap.**** Vetenskapen förstår nu att dessa 90 procent är information – en manual – en kontrollpanel för generna. Men det är fortfarande ett mysterium, vad de faktiskt innehåller eller hur de ger ut informationen till generna. Vad som inte erkänts ännu är att det är en multidimensionell överföring. De flesta biologer skulle tycka att det är en överdrift men det finns faktiskt lite av kvantnatur i ert DNA och detta har också vetenskapligt observerats (Garaiev och Popoinins experiment med DNA).*****

Dessa 90 procent av DNA är som biljoner antenner i er kropp, redo att ta emot information och sedan skriva om manualen via förändringarna i era rutnät. DNA:t kommer att få information och skifta. Det kommer att påverka genetiken. Mödrar kommer att få det först och ge det vidare till sina barn. Mödrar, ni vet inte ens om att ni har det men ändå ger ni det vidare till era barn just nu. Är ni medvetna om min partners böcker från mer än 10 år sedan om ”Indigobarnen”? Dessa barn var föregångare till den nya energin. Barnen är annorlunda! Det började före 2012 – långt innan – eftersom det var mycket stora möjliheter att ni skulle klara det, och det gjorde ni. Mödrar till barnbarn, måste jag fråga er om de är annorlunda? Mycket annorlunda!

Förändringar i Barnen kommer Först

Ett Mänskligt barn kommer till planeten idag, men det som händer i dag är annorlunda än när ni föddes. Ni är i en ny plats i rymden, Solen är lugn, ni har noderna och nollorna som matar ny information in i rutnäten och medvetandets paradigm är annorlunda för dem än det var för er. Deras Tillblivelse-celler, ”hur en Människa fungerar”-celler, förändras.

Saker kommer att börja fungera ovanligt annorlunda mot den normala Mänskliga naturen. Det intuitiva Jaget, barriären mellan det inre och medvetandet, kommer att börja förbättras. Barriären börjar bli mindre. Var redo för barn som har mycket exakt intuition om vad som är fel på dem. Om de säger att något är fel, ta dem till läkare! Omedelbart. Säg inte till dem: ”Det är din fantasi, älskling”, eller ”Det kommer att bli bra senare; det är växtvärk.” Hör ni det? Det finns de som lyssnar på detta just nu som behöver höra det eftersom deras barn säger, ”Jag känner mig konstig; något är fel.” Mödrar som är vana att uppfostra barn är också vana vid ett gammalt energiparadigm som har en viss hälsomall. Detta förändras. Barnen börjar vakna upp till vara intuitiva om sin egen hälsa. Bron är inte byggd ännu till det inre, men det är närmare för dem och de känner något. Det inre pratar med dem för första gången. Lyssna: Ni hade det inte, men det har de. Lyssna på dem.

Barnets Akasha börjar bli tydligare. Dessa barn kommer att berätta många saker om vilka de har varit och vad de har gjort. Om ni är en förälder och ni lyssnar på detta nu; det värsta ni kan göra är att undertrycka det. Det bästa ni kan göra är att tala om för barnet den absoluta sanningen, den absoluta sanningen: ”Jag tror dig.” När ni säger saker högt, hjälper det barnet. Det är sanningsenligt och barnet kommer att förstå det. Lyssna, förälder: Var en allierad med era barn i dessa saker, och det kommer att förändra er relation med era barn. Var ärlig med dem om det hela. Berätta för dem att inte alla kommer att förstå, så det finns tillfällen att vara tyst om det. Dessa är instruktioner för barn i den Nya Tiden. Dessa attribut kommer att bli ännu starkare och era instruktioner kommer låta vettiga.

Instinkten kommer att fungera bättre än den någonsin har gjort. Instinkt är inte något som ni är vana vid att se mycket hos Människor. Ni ser den främst hos djur eftersom djurens avkomma har en mycket stark överlevnadsinstinkt. Den förs över till dem så väl att de faktiskt kan gå inom några timmar efter födseln! Den har inte ni. Men denna samma mekaniska överföring av instinkt börjar bli starkare hos Människor, och i synnerhet den som kommer från Akasha. Det är kemiskt likaväl som det är esoteriskt (genetiskt och Akashiskt). Eftersom det finns i djur bör ni ha det också och ni kommer att få det. Ni kommer att få se barn komma ihåg hur man går och hur man äter mycket tidigare, utan träning. Det kommer att gå snabbare än det äldre paradigmet och snabbare än de läkare som känner till barns utveckling har sett. Det kommer att bli ”utanför skalan”. Gör er redo för det, det är instinkt. Det är enkel kemi. Det är DNA som fungerar bättre.

Om ni tittar på själva DNA-cellen kanske ni frågar, vad händer då? Sanningen är att DNA blir mer informerad, en del säger ”aktiverad”. Nu finns det ett modeord i esoterisk tro som kallas aktivering. Ni behöver inte ändra på det men ni ska veta att det inte är korrekt. Ni aktiverar inte något. Istället befriar ni DNA från ett fängelse. Om ni skulle ha någon som är handikappad i en stol, skrumpen och som inte kan röra sig men plötsligt frigörs från denna träldom och fingrarna rätas ut och handen börjar bli frisk igen, beror det på att något som har hänt med DNA:t. Det har inte hänt med handen eller med muskeln eller med fingrarna, inte ens med armen utan med DNA:t. Det är en befrielse. Jag vill att ni ska hålla denna vision. Alla de förändringar jag har talat om är att bli utsläppt från ett fängelse med lamslaget DNA! Och (var redo), det händer med allt DNA i kroppen på samma gång. Det är en ”helkropps-erfarenhet”, inte en lokal ”hand/arm-erfarenhet”.

Ert DNA är lamslaget i denna gamla energi och det är ert eget fria val som skapade detta. Ert DNA, er livslängd (åldrande), era sjukdomar, allt detta är vad ni ville ta den här planetens energi till, och ert DNA samarbetade. Detta är vad ni har levt med och vad som nu förändras. Det är inte DNA-aktivering, det är DNA-befrielse. Befria!

Djupsinnigheten i det hela: Inser ni den hjälp ni får? Trodde ni för ett ögonblick att allt detta skulle innebära att det är ni som, bara göra dessa saker? Det omfattar galaxen, den del av rymden ni befinner er i, noderna och nollorna och skaparen av Universum. Det omfattar Plejaderna, det omfattar er tidslinje och det omfattar kärlek. Allt detta för att ni ska befinna er i en ny energi och frigöra bindningarna av ert DNA. Men, kära ni, gamla själar, det är något ni borde veta. Ni behöver inte vänta på att återfödas till detta. Den gamla själen har utrustningen inombords just nu, precis som den nyfödda.

DNA-mallar

Ert DNA är fyllt med information och mallar. Mallar är livets mönster och paradigm. De flesta av dessa mallar är sådana som ni har, som inte är fullständiga. Men, vad ni inte vet om en mall är att den så att säga har sin egen mönstring. Om ni har en del av en mall redan, det vill säga, en bit av dess ritning, drar den till sig resten av ritningen, om den kan. Förstod ni det? Om ni har en bit av bilden, har denna del en inställning – en önskeinställning – att vilja ha resten av bilden! Så snart det är möjligt att få den saknade pusselbiten, är det som magnetism. Den bokstavligen flyger dit och mallen snäpper den på plats och ni får det hela. Alla ni har delar av mallen och de som har mest fullständigt ”färdiga” bitar är gamla själar (de som läser detta). Er jorderfarenhet har väntat på detta! Ni kommer sedan att slutföra de mallar som saknas, gamla själ.

Tillblivelse-celler: Startmallen

Denna term som jag använder i detta meddelande är en Kryonterm i dag, inte en medicinsk term. Det kan finnas en liknande medicinsk term men denna är annorlunda. En av de mallar som alltid existerar och aldrig försvinner är en del av den Mänskliga manualen. Det är inte så linjärt som i denna förklaring men det kommer att fungera. Tänk på det här sättet: Jag vill att ni ska tänka på födelsens manual. När ni kom in, hur var manualen då? Vilken sida var ni på när ni var fem dagar gammal? Vilken sida var ni på vid sex månader? Vilken sida var ni på när ni var 30? Ni vet alla att alla sidor är olika på grund av kronologin av att växa upp.

Sidorna är fortfarande kvar och mallen är fortfarande där för det jag kallar Tillblivelse-celler. Tillblivelse-celler, som jag kommer att definiera dem, är cellerna i en nyfödd som påskyndar tillväxten och lärandet på ett speciellt sätt. Barnet absorberar så mycket av världen omkring honom/henne i sex månader. Detta inkluderar tal, språk, att börja stå och gå och mycket mer. Tillblivelse-manualens antenner är så stora! De observerar attityder och medvetanden hos allt runt omkring dem. Det vet ni redan. Det är aktivt för en nyfödd Människa, sedan saktar det ner och ni blir vuxen. Tillblivelse-celler är magi. De används i början, sedan inte, men de är fortfarande där och försvinner aldrig. Mallen är fortfarande där, instruktionsuppsättningar för hur de görs, så att säga, är fortfarande kvar. Allt detta är fysik, då kemin i hur det hela fungerar är fysik. Vad ni bör veta om barnen av idag är att antennerna är upp till 10 gånger så långa som de var för er.

Nu, gamla själ, tänk om jag sa att ni skulle kunna frigöra dessa celler nu, göra dem aktiva för er? De kan vara tillgängliga för er nu, bara gå och hämta dem i manualen. Gör det med affirmationer, gör det med medvetandeförändringar, gör det med meditation. Hur ni än kommunicerar med det inre är det redo att befria Tillblivelse-cellerna från sitt tidsfängelse för att användas igen! För er betyder det en snabbutveckling till upplysning! De arbetar med Akasha!

Det är för alla situationer som ni kan ha. Begränsa det inte till vad ni tror att ni behöver! Fråga alltid, ”Kära Ande, vad behöver jag?” Fastslå, ”Kära Ande, detta och något bättre.” Använd denna potential! Tillblivelse-cellerna är redo för den gamla själen. Jag säger hela tiden gamla själ, märker ni det? Med andra ord, ett antal livstider ger er den mallinformation som en nybörjare inte skulle ha som bara har funnits på jorden några gånger. Gamla själar har hundratals livstider, kanske tusentals för att utveckla erfarenhet och kunskapens mall. Var och en av er i det här rummet kan säga till er själv: ”Jag vet att jag har varit här tidigare” och ert inre vibrerar med sanningen i det. Ni vet så mycket! Ni känner så mycket! Ni är i det här rummet och lyssnar på kanaliseringen! Detta meddelande är korrekt och det är sant. Ni är en gammal själ. Allt jag just har sagt er handlar om förbättringen av Människan i en energi som ni har förväntat er.

Jag avslutar med detta: Hemligheten till att utvinna er Akasha, eller frige mallen är genom att ha ett medkännande medvetande. Överraskar det er? Det är vad som saknats hela tiden. Om ni ska utvinna er Akasha [dra till er de saker ni har lärt er i det förflutna] och påbörja en omskrivning av vem ni är, kommer ni att behöva nå en överenskommelse av medkänsla med er själv. Hur känns det med brist på ilska, omsorg om andra, Guds renhet inombords? Medvetandets fysik för att skapa medkänsla skapar vad jag kallar medkännande handling. Det är för alla i rummet och de som läser. En gammal själ vet hur man gör detta. Lyssna: Jag vet vem ni är. Ni skulle inte lyssna eller läsa om ni inte var en gammal själ, eller ens en ointresserad gammal själ. Ni är en, och ni vet att ni är det. Medkänslan är kungen av alla känslor vid denna tidpunkt på planeten. Det kommer att leda er till ett utvecklat tillstånd av kärlek och utan medkänsla och omsorg för andra kommer det inte att fungera. I själva verket kommer ingenting att fungera.

Mycket långsamt kommer det att bli en uppdelning av medvetandet på planeten och vi har pratat med er om det innan. Det kommer att finnas de som är medkännande och de som inte är det, och det kommer att vara tydligt, så tydligt! Omtänksamma och likgiltiga. Det finns en mörk armé just nu på den här planeten. Vad är dess ”medkänslo-faktor”? Förstår ni? Det är ett fritt val-sinnestillstånd, men den uppdelningen kommer. Oroa er inte för detta, ni medkännande. När ni ikläder er rollen som mästare omges ni av ljus. Ni behöver inte längre några befästningar eller skydda er mot mörkret. Det kommer att dra sig bort från er automatiskt. Ni kommer inte längre drabbas av aktuella sjukdomar, de kommer inte att kunna röra er med medkänsla. Det är fysik; Det är verkligt; det är fysiskt och det händer nu. Ert samhälle kommer att återspegla detta sabbare än ni anar. När ni slår på nyheterna och ni tror att jag är galen, bara vänta. Det är några jokrar på gång. Godhet är en ny energi!

Jag är Kryon, kär i mänskligheten.

Och så är det.

KRYON

* (1) CLICK HERE
* (2) CLICK HERE
** (1) CLICK HERE
** (2) CLICK HERE
*** CLICK HERE
**** CLICK HERE
***** CLICK HERE

https://www.kryon.com/CHAN2015/k_channel15_minneapolis-15.html

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...