Ett Meddelande från Observatören: Att Hantera den Underliggande Rädslan | Steve Rother, 23 juni 2022

Ett Meddelande från Observatören: Att Hantera den Underliggande Rädslan | Steve Rother, 23 juni 2022

av Steve Rother

https://tinyurl.com/5x662tsn

Hälsningar, kära ni. Jag är Observatör.

Jag förenar mig med er med sådan stolthet denna dag, för ni rör er i en otrolig hastighet. Ja, vi kan se de utmaningar som kommer när mänskligheten börjar utvecklas i denna extremt snabba takt. Men det är också väldigt spännande att se vad som händer. Så välkomna Hem. Vi älskar att sammanföra er eftersom ni alla är skapande varelser. Var och en av er har en fantastisk möjlighet att verka i tid och rum, för att föra allt framåt. När skapare håller varandra i händerna, kära ni, blir effekten exponentiell. Inte från en, två eller tre, utan från en, tio, hundra och tusen. Ni är magiker, Jordens skapare. Förena er med oss och låt oss börja.

Den Healande Cirkeln

Stäng försiktigt ögonen en stund och bara var. Bli medveten om varje andetag ni tar, både vid in- och utandning. Känn hur ögonen och själen bli ljusare för varje andetag. Fantastiskt. Innan vi öppnar den helande cirkeln kommer vi att skapa en tidsbubbla. Detta betyder helt enkelt att den helande cirkeln kommer att gå in i en tidsbubbla, och påverkas då inte av tiden. Med andra ord, tiden finns inte. Det betyder också att senare när andra människor ansluter sig, kommer de att ansluta sig i deras nuvarande tid, och deras energi kommer att anslutas till er. Och nu, ta ett djupt andetag inuti denna tidsbubbla. Låt nu er energi explodera in i universum med all den kraft ni har. Underbart, bra gjort. Och med ytterligare ett djupt andetag kommer vi att öppna den helande cirkeln. I den helande cirkeln finns inget dömande, kära ni, för att må dåligt är inget fel. Ta vad ni än vill lägga i denna helande cirkel för er själva. Även om det bara skulle kännas bättre, av att vara mer medveten eller mer uppkopplad.

Ta nu ett djupt andetag och när ni sakta andas ut, känn er hjärtenergi och låt den driva in i mitten av denna tidsbubbla. Ta emot energin, känn hur den fyller er inombords. Börja med att andas lugna, djupa andetag. Känn hur er kropp andas in hälsa och andas ut sjukdom… Ta nu in allt och känn hur rynkorna i ansiktet, som har kommit med tiden av en eller annan anledning, börjar slätas ut som om ni skulle reda ut tovor i håret. Känn energin, rensa och slappna sedan av. Utmärkt, släpp det nu och känn att alla spänningar försvinner. Ta ett långsamt medvetet andetag och håll sedan andan en stund. Känn hur energin rör sig inombords och rensar bort de spänningar som samlats på er resa genom livet. Ta nu ett djupt andetag och lås medvetet in det hälsotillståndet i er kropp. Med varje andetag ersätter ni sjukdom med hälsa.

Om ni vill ta in någon annan för healing, om de gett sin tillåtelse, placera dem då i healingcirkeln. Det är bra att förstå att det helande arbetet ni gör är för att tillgodose era behov, och det är enda sättet det fungerar på. Som healer har ni en konstant dragning till att heala, precis så som det ska vara. Ert arbete behövs nu mer än någonsin, och ni firas för att ni finns här. För att andra ska få ut det mesta av healingcirkeln så krävs det att de är medvetna om det, eller att ni fått deras tillåtelse. Men bara att känna att energiströmmen flöda över dem kan hjälpa. Placera dem i healingcirkeln och låt dem uppleva energin. Frigör er sedan på ett behagligt sätt, och låt dem göra sina egna val om vad de ska göra med energin.

Ta ytterligare ett djupt andetag nu. Med den kraftfulla energin samlad, låt oss ta in en av planetens utmaningar. Det finns många, många utmaningar, med så mycket onödigt mänskligt lidande. Jorden måste balansera all den energin; hon balanserar väldigt mycket just nu. Ni kan skicka energin vart ni än vill på planeten. Det finns stort behov just nu, och mycket av det har att göra med ett krig ni har. Ett sätt ni kan hjälpa till på är att skicka lite energi till Ukraina, till folket i Ukraina. Den stolthet, det mod och den motståndskraft de har visat, var inte förväntat. Och på grund av detta har kriget en möjlighet att bli det sista kriget. Skulle inte det vara en dröm värd att ha? Snälla fall inte in i dualiteten mellan gott och ont. Människorna på båda sidor är viktiga delar av ljusets familj, för detta krig är mycket mer än mänsklig aggression. Skulle det inte vara intressant om det fungerade den här gången? Skulle inte det vara något värt att skapa? Tänk om detta var det sista kriget? Ta den visionen och placera den i den helande cirkeln inuti tidsbubblan. Bra gjort. Ja, vi vet att det finns mycket som från alla håll försöker föra er i den riktningen, som visar er än hit och än dit. Ni är alla människor, kära ni. Om ni bara sträcker ut era händer för att hjälpa varandra, så kommer allt att förändras väldigt snabbt. Och som vi sagt, ni är närmare än ni tror.

Outtryckt sorg

Det finns en annan aspekt av mänskligheten som vi skulle vilja erbjuda den helande cirkeln. Eftersom det är många saker som sker i så snabb följd, är det svårt att se alla de aspekter som har en stor inverkan på mänskligheten. Jorden har förlorat många människor och det finns ett vakuum där de brukade finnas. Det har gått så snabbt att det inte har funnits tid att sörja. Vi talade om detta uttåg av människor långt innan det hände. Detta sker fortfarande på planeten Jorden, men förstå att det inte är något misslyckande, kära ni. Många kallas Hem för att hjälpa till i nästa evolutionsprocess. Men när de lämnar uppstår en tom plats, ett hål eller ett vakuum som brukade fyllas med kärlek, beröring och fysikalitet. Som ett resultat av det uppstår en sorg under ytan, osynlig eller outtryckt, och den energin byggs upp snabbt. Sanningen är den att när ni möter någon, så kan ni aldrig se på deras yttre om de sörjer eller inte. Men det ni kan se genom deras yttre uttryck, är en allmän intolerans mot allt, eller att snabbt triggas till att bli arga.

Det är väl känt att om människor blir arga så kan de också kontrolleras. Det har alltid använts för att motivera människor. Men det har en signifikant inverkan på den enorma vågen av sorg på denna planet. Till och med jorden själv är i ett tillstånd av sorg, men väldigt få är medvetna om det annat än de effekter den har på alla. Så låt oss erbjuda det till den helande cirkeln. Låt oss ta energin över de som har passerat över och omdirigera den till denna tidlösa helande cirkel. Vi bjuder in alla som har förlorat någon under de senaste åren till denna helande cirkel. Tomheten efter de som gått bort skapar ett vakuum som kan kontrollera liv, men bara när det inte erkänns eller förstås. Men om människor är medvetna om det, så kommer de så småningom att se det för vad det är, och göra sina val därefter. Låt oss fylla tomrummet med kärlek. Gå igenom det, känn det, se det hos andra och toleransen kommer tillbaka. Det är den största gåva ni kan ge i den situationen. Så, ta ett djupt andetag, kära ni. Ta in alla de människor som har förlorat någon och placera dem i mitten av cirkeln. Låt oss skicka all den energi vi kan, för att öppna upp deras hjärtan igen.

Ni är spelplanens magiker. Även om vi har sagt det många gånger tidigare, så dras er magi nu framåt. Ni skapar en tillväxt av tid och rum där healingen kan utvecklas; ni är otroliga skaparvarelser. Bra jobbat kära ni, bra jobbat. Ta ett djupt andetag när vi börjar sluta denna helande cirkel. Naturligtvis stängs den aldrig riktigt, eftersom den finns i en tidsbubbla. Den kommer att finnas där för att kunna dra från, lägga till och lägga er energi i för alltid. Ta nu ett andetag och tacka för er egen hälsa. De saker som ni är tacksamma för ökar, och det är grunden för er skapelseförmåga, så äg den.

Att Hantera den Underliggande Rädslan

Fascinerande saker händer på många områden och vi vill dela ​​en allmän översikt över vad som händer. Vi ber er att ni helt enkelt tar det för vad det är, inte som något som behöver korrigeras. Istället är det något att förstå, eftersom alla överallt agerar på ett väldigt intressant sätt just nu. Har ni märkt skillnaden? Det finns en underliggande rädsla i allt. Det är nästan som om någon har dragit bort mattan under allas fötter. Mänskligheten ser sig omkring och frågar ”Var finns min stabilitet?”

Vanligtvis när ni vaknar på morgonen så speglar ni er för att se hur ni ser ut. Det tenderar att ge er ande en återkoppling till den fysiska kroppen. Men i morse fanns inte spegeln. ”Vad hände med den, betyder det att jag inte finns?” undrar ni. Det finns också en ständigt närvarande känsla av att nå fram till något. Det är mycket vanligt att människor går tillbaka till sina egna övertygelser när snabba förändringar sker. De backar tills dess de hittar något de kan ta tag i, sådant som fungerade för dem. När rädslan blir utbredd, tar även Jorden till sig den. Då kommer planeten att ta den energin och faktiskt omvandla den till en energi som är positiv för den själv. Men det är väldigt svårt att vända tillbaka den positiva energin till ytan, så att den kan vara till nytta för Jordens invånare. Jorden är otroligt stressad av alla förändringar, det som människor kallar global uppvärmning, och kan inte balansera den extra negativa energin. Så det som händer är att den negativa energin inte kan spridas på ett normalt sätt, och byggas upp för den allmänna befolkningen. Eftersom det händer alla överallt, så blir det normaliserat.

Steget Tillbaka

På grund av det som hänt med den grundläggande energin, så har allt förändrats. Det beror inte bara på en sak, inte bara på politik, religion eller trossystem. Istället beror det på allt. Men om ni tittar runt omkring på Jorden, kommer ni att se något mycket intressant hända. Människor går inte bara tillbaka till trossystem, de går över till extrema trossystem. Hur många extrema religioner och extrem politik har ni inte sett dyka upp på planeten? Religion och politik blandas också i ett försök att få makt. Även om detta fungerar på kort sikt eftersom människor kan manipuleras, så kommer effekten hos båda att reduceras på lång sikt. Så småningom kommer allting fram och då kommer den fria viljan att råda. Frågan är bara hur lång tid det tar, eftersom allmänheten är mer lyhörd för att stödja sina trossystem, än det som är för deras eget bästa. Saker och ting kommer snart att börja gå ännu snabbare, och områden med stabilitet kommer att sökas upp av många i en nära framtid. Det här är ett bra tillfälle att titta närmare på marken under era fötter, för att se om ni befinner er på fast mark. Var försiktig med dessa trossystem, för ni kommer att få se mer av dem.

Att Så Frön av Ljus

Hela mänskligheten har känt denna dragning, instabilitet och underliggande rädsla. Ni vet inte var nästa steg kommer att bli eller vad ni ska göra med det. Och resultatet  blir en instinkt att omedelbart gå tillbaka till sina gamla beklädnader och de man brukade vara. Många till och med provar sina gamla trossystem igen, för det var alltid det de kunde stödja sig på tidigare. Men tiderna har förändrats drastiskt, och trossystemen fungerar inte på samma sätt längre. Det kommer att ta lite tid för människor att upptäcka det, och svara på ett positivt sätt. Under tiden kommer det att bli mycket av steget tillbaka till det gamla, eller till och med till extrema trossystem. Det finns redan gott om dem där ute, och nya tillkommer varje dag. Fantasin frodas på internet. Ändå är det inte så att internet är fel. Ni får bara många val, så välj det som är rätt för er. Det är verkligen vad det här handlar om, era val och var i livet ni befinner er. Kan ni välja saker som känns bra för er? Kan ni välja att ha positiva tankar när ni vaknar på morgonen?

De flesta människor har inte en medveten kontroll över sin tankeprocess. Varje morgon när ni stiger ur sängen, vaknar och tar på er beklädnaden igen, så är ofta det första ni gör att ta upp gårdagens problem. Det är de bitar ni försöker förena med era gamla trossystem. Ibland passar de, men oftast inte. Men ni gör det ändå eftersom dessa trossystem och den gamla stabiliteten är komfortzoner. Så ni tar tillbaka det igen och igen, försöker få det att fungera på olika sätt. För många är processen ganska förvirrande och lite frustrerande, men det fina med detta är att ni kan ändra den.

Ni kan återställa. Ni kan återställa er egen signaturrytm, som vi snart kommer att arbeta med, ni kan till och med återställa er egen beklädnad. Ni kan när som helst välja nya trossystem eller bestämma er för att släppa delar av gamla trossystem. Ja, det kommer att bli trevande tills ni blir bekväma. Och om en stor våg av energi kommer in, kommer ni förmodligen att gå tillbaka till ett annat trossystem eller två (eller tre eller fyra). Men allt detta är helt normalt, kära ni, så anklaga er inte. Vi föreslår det inte, vi ber er bara bli medvetna om det. När ni ser er om på planeten, så kommer ni att se att på många ställen börjar dessa gamla trossystem dyka upp igen, och till och med bli stabila.

Det Stora Pressandet

Det kanske bästa sättet att beskriva detta, är att mänskligheten pressas genom en tratt, och alla dessa energier förs samman för att föra er till ett högre vibrationstillstånd. Även om det är en evolutionär process, så orsakar det alla typer av utmaningar att ta allt genom tratten. Och det är där ni ser alla skillnader dyka upp. Och med det kommer ni att se människor gå tillbaka till sina trossystem, till något som känns mer bekvämt. Nu måste ni förstå att många människor faktiskt gillar att vara arga, eftersom det ger dem en känsla av makt. Det är helt enkelt ett mänskligt tillstånd. Ibland tycker människor väldigt mycket om att vara frustrerade och uttrycka frustrationen på alla sätt de kan. Till en början känns det underbart att uttrycka negativiteten, men att medvetet sprida den över planeten, förstärker bara problemet. Så vi kommer att dela med oss ​​av några insikter. Vi ger er också en utmaning att ta er an under de kommande veckorna, för att ta reda på hur det fungerar.

Utmaningen de flesta människor får när de upplever dessa vågor av förändring, är att de kliver tillbaka in i sina trossystem. När det händer, uppstår det i allmänhet ett hinder, en stor blockering och ett obehag. När ni känner det, då finns det något direkt framför er, något specifikt. Tänk om vi sa till er att varje gång ni känner rädsla, att det faktiskt en möjlighet att avancera? Ni rör er i en otrolig hastighet, nästan som om ni blev dragna genom en tratt. Längst upp i tratten rör ni er i en hastighet. Men när ni kommer längre ner i tratten blir hastigheten mycket snabbare, och det sker överallt. Det är då ni har ett val. Ni kommer att upptäcka att de människor som har svårast att kliva in i den nya energin, är de som har svårt att släppa taget om sina gamla övertygelser, eller åtminstone delar av dem. Istället för att fatta snabba beslut och se över allt negativt varje morgon, hitta något positivt varje dag att fokusera på. Ja, ni måste fortfarande ta itu med de negativa aspekterna och de problem ni inte löste dagen innan. Men genom att börja dagen med positiv energi, kommer ni att upptäcka att det blir så mycket lättare framöver.

Kära ni, ni finns i otroliga tider. Vi vet att många av er känner er vilsna. Kanske frågar ni er till och med: ”Hör jag verkligen hemma här? Har jag verkligen något att bidra med?” Ni har verkligen ingen aning om vilken skillnad ni gjort med den energi ni redan har, bara genom att vara här på planeten. Vi kan berätta för er, kära ni, att det fanns många möjligheter för planeten Jorden. Som vi har nämnt var planeten Jorden designad för att hålla i ytterligare cirka tusen år. Nu har det flyttats framåt på grund av människans värde på planeten. Men verkligheten är att det finns många olika alternativa vägar ni kan ta. Ni finns på planeten för att ni valt det, men ingenting är hugget i sten. Ni har till och med förmågan att gå bortom det.

Även om ni får vägledning och alla processer, så har ni inte förståelsen eller visionen om vart ni är på väg. Det finns inget sätt att ge det till er, men vi kan berätta detta: Ni kan ta er fram med slutna ögon. Om ni bara sträcker ut handen och fattar andra människors händer, så blir promenaden mycket lättare. Det är inte så svårt som det låter och verkligheten är att ni kan hjälpa varandra. När ni ser någon som har stora utmaningar, eller sträcker sig tillbaka till aspekter av sina gamla trossystem, förstå att det beror på att de är rädda. Så, arbeta med rädslan.

Det kommer att ta lite tid. Planeten Jorden går igenom en enorm förändring, men det betyder inte att ni måste vara insvepta i den på ett negativt sätt. Det betyder inte att ni måste gå igenom sådana processer, det betyder att ni har ett val. Välj bra och välj ofta. Ni finns på den perfekta platsen för att göra en enorm skillnad på planeten, och det är därför ni till största delen valde planeten Jorden vid den här tiden. Välkommen hem, alla. Välkommen hem, jag är Observatör. Jag kan se hela bilden, och då blir det så mycket lättare och så mycket vackrare. Jag fokuserar inte ens på detaljerna. Vi tittar på kärlek just nu, så använd denna tid och gör den speciell.

Vi utmanar er att under de kommande veckorna finna det som är bra hos människor. Även om ni pratar med någon ni anser som fiende, finn det tillståndet, finn platsen där ni kan finna gemensamma drag och gå sedan vidare. Just nu kommer det att göra skillnad, mer än ni kan ana. Det är med den största ära som vi ber er att behandla varandra med respekt, ta hand om varandra hela tiden. Håll dörrarna öppna för varandra och ni kommer att se planeten förändras mycket snabbt. Spela  tillsammans när ni skapar detta nya spel. Vet att ni aldrig är ensamma och att vi älskar er innerligt.

Jag är Observerare… och jag gillar att titta på.

Espavo

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...