Saul genom John Smallman, 3 september 2022

 

Saul Genom John Smallman: Din enhet har aldrig varit i tvivel.

av John Smallman

https://tinyurl.com/42z8ykv8

Allt är bra, mänskligheten vaknar väldigt snabbt, även om det kanske inte verkar vara fallet när du ser och hör alla dåliga nyheter i många områden på din planet som MSM och de sociala medierna kontinuerligt fokuserar sin och din uppmärksamhet på.

Placera din tillit där den hör hemma, på Gud, och på din egen briljanta intuition, där Han ständigt erbjuder dig kärlek och vägledning.

Ni vet att ni behöver göra detta, och ändå låter ni era egon fylla era sinnen med “tänk om?”-tankar som bara tjänar till att orsaka ångest, eller till och med rädsla.

Ni, varenda kännande varelse, är hela tiden, i varje ögonblick närvarande i den gudomliga Närvaron från vilken det är omöjligt för er att skiljas för ens det mest flyktiga ögonblick. Du är Ett med Källan – men sover, och drömmer att du befinner dig i en overklig värld av smärta och lidande – och Han knuffar dig varsamt och kärleksfullt till vakenhet.

Han kommer inte att tvinga eller pressa dig att vakna eftersom han helt och fullt hedrar din frihet att välja att vakna eller att sova. Ingen kan sova för evigt, och som människa är du väl medveten om detta när du vaknar ur din nattsömn för att uppleva ännu en dag i form som människa.

Tillsammans har ni valt att vakna, och de allra flesta av er är i färd med att göra detta. Endast ett fåtal har valt att sova och det valet kommer att respekteras, men det valet kommer inte på något sätt att hindra eller fördröja det kollektiva uppvaknandet. Allt är verkligen gott.

Allt är verkligen gott! Ni är Guds älskade barn, för alltid inneslutna i Hennes mest kärleksfulla famn. En omfamning som expanderar eller drar ihop sig för att ge er total – oändlig – rörelsefrihet och uttrycksfrihet, utan att någonsin lämna den gudomliga omfamningen som är den absoluta och oändliga väldigheten som Hon skapade för er.

Inom den väldigheten – det oändliga fältet av kärleksfull energi inom vilket allt kännande liv, medvetande, medvetenhet existerar – konstruerade ni en imaginär eller overklig miljö där ni kollektivt valde att genomgå det overkliga, ofattbara och omöjliga tillståndet av separation från er Moder.

Det hände såklart aldrig! Det ni konstruerade finns inte och kunde aldrig existera, för det är overkligt. Därför förblir ni evigt säkra och kärleksfullt närda inom Hennes oändligt kärleksfulla och oändligt vidsträckta gudomliga famn. Ni är alltid och för evigt Hemma! Var därför inte rädda, ALLT är i överflöd gott.

När ni spenderar de senaste timmarna – dagarna, veckorna, månaderna, till och med åren! – till synes inneslutna i den enorma miljö som är universum som ni konstruerade för bara ett ögonblick sedan, och som ni kollektivt har valt att lösa upp när ni åter vaknar in i den verklighet som ni aldrig har lämnat, slappna av i vetskapen om att allt inte är som det verkar.

Gläd er därför, fira och njut av att veta djupt inom er själva – där ni för det mesta väljer att inte gräva av rädsla för att störa eller förstöra illusionen av separation – att ni verkligen vaknar, att ert uppvaknande är oundvikligt eftersom det redan är gudomligt genomfört.

Ni håller bara fast vid sömnen som små barn som inte vill bli väckta för att gå till skolan. Ni är inte barn – även om det som människor i form verkar som att väldigt få av er har lyckats mogna till fullo och bli kloka och kärleksfulla vuxna – och därför är ni helt och fullt fria att göra era egna val om vad ni vill uppleva i varje nu ögonblick, och sedan att omedelbart ändra dessa val om de inte längre behagar er.

NI ÄR FRIA!

Det har ni alltid varit och det kommer ni alltid att vara. Så gör val som verkligen behagar dig istället för de som förvirrar dig eller fyller dig med rädsla, och vet att din gudomliga Moder skyddar dig och ser efter dig i varje ögonblick. Du är Säker, du är älskad, och alla behov du kan tänka dig att du kan ha har redan tillgodosetts.

När ni fortsätter att leva era människoliv under dessa sista ögonblick av det imaginära spelet som ni har spelat, kommer ni att komma till en mycket tydlig förståelse av syftet med dessa mänskliga liv.

Syftet var att uppleva illusionen av separation, och sedan, efter att ha gjort det, att vakna in i den Verklighet som ni aldrig hade lämnat, och det är vad ni nu gör.

Illusionen ni skapade verkar vara överdrivet verklig, och tidsaspekten inom den verkar röra sig extremt långsamt, speciellt när ni jämför längden på era individuella liv med hur lång tid det till synes har funnits.

Och många av er kommer verkligen till denna väsentliga insikt, men känner att ert uppvaknande tar alldeles för lång tid. Det verkar, om ni använder er mänskliga intelligens för att idissla och överväga om universums ålder, och om mänsklighetens nuvarande starkt begränsade evolutionstillstånd – fysiskt, känslomässigt och andligt – som att möjligheten till sann andlig evolution är långt bortom er. Och det kunde den vara!

Men ni är inte människor, ni är gudomliga varelser i ett tillstånd av mycket tillfällig förvirring om sanningen om vilka ni är. Ert uppvaknande är den oundvikliga insikten att ni inte behöver utvecklas, eftersom ni redan är perfekta gudomliga varelser som skapade av Gud.

Ni behöver bara slappna av och tillåta er själva att erkänna att ni i varje ögonblick hålls i den oändliga och eviga kärleksfulla omfamningen av vår Moder, som är Fader, och Gud, och Källa och Kärlek, och tillåt er själva att känna det, att uppleva det som er medvetenhet om att “Jag är En” väcker er in i den Verklighet som ni alltid har levt i.

Er Enhet har aldrig varit i tvivel. Men illusionen ni skapade har övertygat er om att ni, var och en av er, är små, oviktiga och ovärdiga varelser som Gud omöjligt kunde vara medveten om, än mindre älska av hela Hennes Hjärta.

Ni som har eller har haft barn känner till den överväldigande känslan av kärlek som ni har för dem. Nåväl, det är dags för er att vakna upp till insikten att Guds kärlek till er är omåttligt bortom den kärlek ni har som människor till era mänskliga barn.

Du är Kärlek, du är älskad, och du vaknar till full medvetenhet om det, om din sanna och oföränderliga natur som Ett med Källan.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Lars-Eric

You may also like...