Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 8:e april 2018

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele,

8:e april 2018

 

8:e APRIL,2018

Kära läsare, vi hälsar er med kärlek och tacksamhet för ert hårda arbete och fortsatta ansträngningar, för att få mer Ljus och medvetenhet till en värld i kaos. De nuvarande tiderna är intensiva på många sätt för alla, både för de som vaknat upp till sanningen och för de som inte har det.

Ni är vägvisare, de som bringar Ljus in i sinnet hos så många som känner sig förvirrade och så vilsna, då de etablerade trossystemen börjar vittra sönder. Ni tar in sanningens energi till massmedvetenheten, bara genom att finnas i er egen högsta nivå av medvetenhet.

Uppstigning innebär helt enkelt, att flytta till en helt ny och högre nivå av andlig medvetenhet. Tro aldrig att ni inte gör något när ni tar er igenom dagarna, hur ordinära de än må verka, för er blotta närvaro kan lyfta någon mottaglig. Er medvetenhet och ert energifält, följer er vart ni än går.

Det lärs fortfarande ut många riter och ritualer, som en nödvändighet för att hjälpa andra, men vid något tillfälle uppnås ett tillstånd av medvetenhet, då man förstår att inget behöver healing, förändring eller behöver fixas. När detta tillstånd av medvetenhet är uppnått, kan det skifta medvetenheten hos de mottagliga, eftersom sökaren har anpassat sig själv till det högre energifältet.

Så healade mästare Jesus. Hans medvetenhet innehöll inga tankar om disharmoni eller sjukdomar, och när någon som ville bli healad kom till honom, gick de automatiskt in i hans medvetenhet, där sjukdomar inte existerade. Men han påminde dem alltid om att inte gå tillbaka till sitt gamla medvetenhetstillstånd, där de helt enkelt skulle återskapa tillståndet, vilket stämmer än idag.

Ni är medvetenhet, inte den fysiska kroppen/fordonet, som behövs för att leva i jordens energier. Det är er uppnådda nivå av medvetenhet, ert energifält, som hjälper till att väcka de som är redo för mer än predikan, omvändelse eller krav.

Ni har alla träffat på personer eller platser som ni helst vill undvika, de som får er att känna er dränerade och tyngda. Detta beror på att det bara finns EN, och när ni träffar på sådant med lägre energier, blir de era och ni känner dem. Alla har ett personligt energifält/aura, som reflekterar deras fysiska, mentala, emotionella och andliga tillstånd av medvetenhet. Vissa har förmågan att kunna se denna energi, men alla kan känna av eller uppleva den.

De som lever av en utvecklad medvetenhetsnivå upptäcker snart att tätare energier inte längre påverkar dem, som de en gång gjorde. Detta beror på att långsammare/lägre energiers vibration inte kan ta sig in i de högre/lättare. Anpassningen till tätare energier sker ofta utan att man är medveten om det, genom att man samarbetar med vissa människor, platser eller saker, och ofta bara genom ett försök i all välmening, av att hjälpa någon.

Vi säger inte att ni aldrig ska vara i närheten av de tätare energierna, för det skulle vara omöjligt, men det behöver inte innebära en anpassning till dem. Många av er har anställningar som innebär att ni befinner er i tätare energier, och de flesta besöker en bar då och då. Att undvika “tillfällen med ondska” är en gammal religiös lära som kanske hjälper barn, men är inte utvecklande för de vuxna.

Det vi säger är, att när ni finns nära människor eller platser med lägre energivibration, håll er bara centrerade och alerta. Låt er samverkan med andra som kanske behöver råd, flöda från nivån av medkänsla (stanna i ert Ljus) istället för att sympatisera (anpassa er till problemet). Ni kommer att förstå när ni har anpassat er till en lägre energivibration, eftersom det får er att känna er dränerade.

Vi vill nu tala om fred. I den tredje dimensionen är fred något som uppstår mellan individer eller länder. I själva verket är fred helt enkelt en manifestation av enighet. Fred har alltid funnits och kommer alltid att finnas, för att den ÄR.

Endast det medvetna förverkligandet av enighet i den universella medvetenheten, kommer att manifesteras som permanent världsfred, eftersom medvetenhet är substansen i allt. Enighetens medvetenhet innehåller inget för att störa eller blockera, den allestädes närvarande Gudomliga balansen och harmonin, vare sig det gäller människor, länder eller natur.

Fred är det enda möjliga samspelet hos EN. Fred, som är essensen från Källan, måste därför vara en del av allas medvetenhet, som aldrig behöver uppnås eller eftersträvas, utan snarare erkännas.

Det handlar inte om nu eller aldrig, för att världen ska få uppleva sann fred, när den tagit sig bortom tron på dualitet och separation.

Medvetenhet uttrycker alltid sig själv. Om de som styr fredsinsatserna inte har uppnått en medvetenhet om fred, har de inget de kan skapa verklig fred av. Ni kan inte göra något ur inget. När fler och fler själar vaknar upp till sanning i enigheten, börjar freden i alla delar av livet att manifestera sig.

Fred skapad från dualitet och separation kan aldrig bli permanent, eftersom den är byggd på illusioner med grunden i sand. Fred, liksom allt annat i den tredimensionella världen, är den fysiska känslan av en djupare andlig verklighet (ENighet), och måste kännas igen och integreras hos individer och länder, innan den kan manifesteras. Detta är evolution.

Världen hungrar efter fred, men den redan befintliga freden inom alla, ligger begravd under lager av okunskap. Varje själ vet i sig själv att freden är deras födslorätt, men förstår inte att deras övertygelser begränsar åtkomsten till den. Par vill vara sams i relationerna, föräldrar vill vara sams med sina barn, regeringar vill ha fred med andra länder och med sina egna medborgare, men alla fortsätter att leta efter det på fel ställe.

Den tredje dimensionen försöker alltid att förändra dåliga företeelser till goda, som då representerar dualiteten på bästa sätt. Båda är helt enkelt två ändar av samma pinne. Goda mänskliga företeelser är inte mer sanna, än de dåliga. Samstämmigheten blir bara permanent när någon, eller en majoritet, kan se genom verkligheten som finns bakom.

Vid den här tiden skyfflar de flesta så kallade “ledarna”, helt enkelt spelpjäser runt på en jättelik världsspelbräda, och använder illusion och falska övertygelser, för att skapa det de själva vill ha. Verkligheten är den, att allt som någon eller något land någonsin kan behöva, finns redan där i avvaktan på ett erkännande. Nya och mer utvecklade ledare, väntar på sin tur.

Vi säger inte att ni aldrig kommer att få uppleva ett bra äktenskap eller träffa en bra familjerådgivare, om det är vad ni behöver. Vi säger inte heller att lagar och fängelser inte är viktiga, eftersom det finns många som fortfarande behöver de tredimensionella redskapen. Värdefullt stöd ges till alla nivåer av medvetenhet.

När ni känner behovet av lite yttre hjälp, låt er intuitivt vägledas till de som arbetar på en högre och mer upplyst nivå. Tro aldrig att ni befinner er i någon sorts svår tredimensionell situation på grund av andligt misslyckande, för ofta handlar det om en examinering, genom en upplevelse som krävs för att rensa bort gamla koncept eller övertygelser. När någon på ett seriöst sätt börjar sitt arbete, sker det väldigt få “olyckshändelser”.

Sann och varaktig fred, kan bara komma när mänskligheten vill det, och kan lämna den falska och begränsande övertygelsen om dualitet och separation. Detta är vad uppstigning är, utvecklingen från illusionen och in i verkligheten – en medveten Enighet. Det här är vad ni bevittnar i världen just nu, och det som orsakar kaoset, förvirringen, våldet, protesterna etc. – det gamla släpper inte taget så lätt.

När ni uppnår en medvetenhet om fred, manifesterar den sig automatiskt medan ni fortsätter era dagar, även om de är helt ordinära. Det är ert medvetandetillstånd som kommer fram, i den person som håller upp dörren för er, i hunden som springer fram till er och viftar kärleksfullt på svansen, i kramen från någon när ni behöver den som mest. Som personen i den långa kassakön som erbjuder er sin plats. Harmoni, överflöd, fred etc. kommer aldrig från någon annan, utan snarare genom dem, som manifestationer av ert eget uppnådda tillstånd av medvetenhet. Fundera på det.

Fred är en medvetenhet som kan uppleva harmoni, balans, samarbete etc. som finns förkroppsligat inom ETT – en fred som kan påverka alla inom det medvetenhetsområdet, utan någon personlig ansträngning.

Detta innebär inte att det aldrig, när denna medvetenhet uppnås, kommer att uppstå situationer där ni kan behöva vara bestämda som föräldrar, lärare, brottsbekämpare eller till och med som militärer, men ni gör då det som är nödvändigt utifrån en medvetenhet om fred, som tillåter dessa ord och handlingar att flöda genom energier som kan lyfta upp, hjälpa och kanske till och med väcka upp någon annan.

Den verkliga freden kommer kära ni, men eftersom det är ett tillstånd av medvetenhet, så behöver det få tid att födas fram och mogna. Låt illusionerna i en föråldrad världs uppfattning, sparka och skrika så mycket de vill när de upplöses, för de har bara den kraft de ges, de har ingen i sig själv.

Glöm aldrig, att eftersom ni är skapare av det Gudomliga uttrycket, och med de alltmer intensiva energierna av uppstigning, så skapar ni mycket snabbare.

VAR den fred ni söker, och VAR den kärlek ni försökt få från andra. Det är en ny tid, en tid där ni är redo att känna, acceptera, inse och integrera; “Allt jag har sökt, i liv efter liv, är jag redan.”

Vi är den Arkturiska Gruppen 18/04/08

 

Översättning: Maggan

You may also like...