Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, July 9th, 2020

Hur Ni Kommer till den Nya 5D-Jorden ∞

9D Arkturiska Rådet, Kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ta kontakt med er alla.

Vi uppmuntras mycket av de tecken som vi ser på förbättringar där i er värld. Vi lägger märke till hur många av er som släpper skikt på skikt av förvanskningar och illusioner och slutligen kommer till kärnan i vilka ni är som magiska varelser, varelser av kärlek, varelser av glädje, ljus och skratt. Ni skapar den fem-dimensionella Jorden med det som finns inuti dig.

När ni tar bort ytterligare ett lager av det som inte för en längre tid har tjänat er kommer ni till den kärnan, ni kommer till hjärtcentret, den aspekt av er som är så redo att sätta alla bitarna ihop och att ha det hela självet reflekterande tillbaka till er som den värld ni lever på. Vi vet att det är lättare att blänga utanför er själva och spela klanderspelet. Vi vet att ni har gjort det och vi vet att ni blivit trötta på att peka finger och skaka näven.

Vi kan känna att det finns tillräckligt många av er där på jorden som är villiga att göra det ni vet att ni behöver göra för att skapa och bebo den fem-dimensionella Jorden upplevelsen. Ni kommer att komma till det existensplanet på grund av er vilja att erkänna att allt och alla som är utanför er också är inuti er. Och när ni kan göra fred med alla de olika energier som finns där ute och även i er, kan ni börja känna igen tecknen på att en ny dag är här för er.

Ni är en del av en rörelse, och den rörelsen handlar om att samskapa en ny tidsutdelning, en tid av upplysning (shekhina,satori), och ni kommer dit genom att fokusera inom er själva, på det som ni vet är er kärna, det som är bortom alla illusioner. Vissa människor i er värld hänvisar till illusionen som ”The Matrix”, och vi förstår varför de gör det. Men vi talar inte om science fiction när vi pratar med er om mekaniken i ert universum. Det finns inga skurkar i er berättelse. Där är ni som en Källans Energi Varelse, skapande upplevelser för er själva.

Och om ni vill skapa den vackra, nya fem-dimensionella Jorden, måste ni gå inom. Ni hittar det ljuset, den glädjen, det skrattet och den kärleken, eftersom det är de färger ni vill måla ert porträtt av den nya Jorden med. Ni har förmågan att göra detta just nu, och ingen och ingenting kan hålla er tillbaka.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har haft stor glädje av kontakten med er.”

Översättning: Mats

The Arcturian Council via Daniel Scranton, July 8th, 2020

Du gillar kanske också...