Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 9 februari, 2020

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

9 februari 2020

Kära ni, världen rör sig i ökande grad mot fler avslöjanden angående negativa handlingar och dem inblandade i dessa. Var inte rädda för det som kan ses och höras i kommersiella nyhetskällor eller i er teknologi, därför att allt som är i resonans med gammal energi kan inte göra annat än förändras eller faktiskt försvinna då nya och högre frekvenser integreras i kollektivet.

Många allmänt accepterade regler, övertygelser och koncept som över tid har resulterat i dagens trossystem, måste bli exponerade som vad de egentligen representerar innan de som anser dem acceptabla kommer att kunna se dem för vad de verkligen är – program baserade på falska övertygelser och överlämnandet av personlig makt till dem som söker det för sig själva.

Det ser skenbart ut som om mänskligheten går bakåt och återgår till ett gammalt medvetandetillstånd. I verkligheten går medvetandet framåt. Varje dag, allteftersom högre frekvenser av Ljus ökar, blir fler och fler individer medvetna om vad som tills nu antingen blivit uppsnyggat genom falska läror eller helt enkelt dolt bakom stängda dörrar.

Låt ert ljus skina i varje nu-ögonblick av dagen för det är vad som adderas till de inkommande frekvenserna av Ljus flödande från högre dimensioner. Acceptera att ni är den ni sökt efter i livstider. Den höga resonansenergin hos varje uppvaknat medvetande är det som för med sig förändring, exponerar skuggor och hjälper de icke uppvaknade att vakna.

Allt fortskrider enligt planen. Gläds då ni bevittnar fler och fler människor bli medvetna om behovet av förändring och ett bättre sätt att leva för alla, inte bara för de få utvalda. Förändringar är på väg, men ägna inte era dagar åt väntan på dem medan ni dväljs i och adderar energi till negativa händelser. Håll hellre ert fokus på sanningen, i de högre frekvenserna av medveten Enhet med Källan och allt vad det innebär. Kom ihåg, ni är skapare.

Undersök ärligt hur mycket tid och energi ni lägger på tankar om negativa frågor och lär er bli mycket selektiva avseende nätverkande, hemsidor eller grupper som enkelt drar följare in i täta energier under täckmantel av information. Många av er börjar känna igen tung energi när ni besöker vissa hemsidor, nyhetskällor eller underhållningsprogram.

Var intuitivt selektiva med avseende på vad ni accepterar in i ert medvetande. Många hemsidor som började som roliga och interaktiva har blivit plattformar för befrämjande av rädsla och separation.

Förstå att då ert medvetande mer och mer skiftar till nya nivåer, kommer ni automatiskt ur linje med några av era tidigare intressen – på nätet eller fysiskt. Att försöka få något att fungera som förut ur ett tidigare medvetandetillstånd är meningslöst och innebär bara att ni håller er fast i energi som är bekant men som ni vuxit ur.

Var mycket ärliga angående hur vissa människor, platser eller saker påverkar er och ha modet att dra er undan dem om de inte längre tjänar er väl. Det är inte så att bara ni förändras, utan många saker som började oskyldigt nog har också förändrats då de blev erkända som utmärkta plattformar att föra fram en agenda ifrån. Lyssna alltid på och lita på er intuition i dessa saker.

Det återstår mycket som är på väg, kära ni, mycket som vi ännu inte kan tala om, för vi vill inte påverka er eller få er att luta er tillbaka och invänta ankomsten av något koncept eller någon ”räddare”.

Älska er själva, hela er själva, inte bara de ”goda” delarna, och låt er inre process utvecklas. Det pågår mycket rensning – fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt, i denna tid. Många av er upplever konstiga symptom av en eller annan sort på en eller alla nivåer.

Rensningen av gammal energi är individuell därför att energier som måste rensas kommer från individuella upplevelser och olika livstider. En persons process kan vara att faktiskt återuppleva något medan en annans bara är att känna sig utmattad eller sjuk. Tillåt er process utan jämförelse med någon annans.

Att tillåta indikerar ett medvetande som litar på att Gud/JAG ÄR hos er varelse vet hur det ska uttrycka SIG SJÄLVT som och genom er utan att behöva säga er hur. I varje situation, bara säg; ”Jag tillåter …” hellre än ”Lär mig hur man tillåter” därför att om er avsikt är att undervisas, kommer verkligen möjligheter till övning att dyka upp.

Vila och klema bort er själva när det behövs men ge inte era rensningssymptom kraft. Älska och stötta er fysiska kropp då den rensar bort gamla cellulära minnen och integrerar nya frekvenser av Ljus. Tala med era celler och be dem frisläppa lågresonans-energier som fåtts genom arv och upplevelser, och låt frekvenser av Ljus ersätta dem. Visualisera starkt gyllene Ljus som går in i varje cell och trycker bort alla skuggor i processen.

Alla når vid någon punkt en nivå av medvetenhet då de måste sluta se till andra för kärlek, samarbete, tacksamhet, uppskattning, vänskap, stöd etc, till och med från dem som det mest kan förväntas.

Dessa saker är Gud-kvaliteter, facetter av Enhet, som mänskliga varelser i och av sig själva inte måste ge. Att gå till någon person för sådant som bara Gud innehar kan bara resultera i besvikelse därför att individer kan bara uttrycka Gud-kvaliteter på nivån av deras uppnådda medvetandetillstånd.

Varje människa utvecklas så småningom till en plats där de måste börja erkänna sin Enhet med Källan och bara söker från DEN. Detta tillåter sedan vadhelst som krävs, det må vara lösningen på ett problem eller mottagandet av uppskattning, för att manifesteras utåt genom den mest kvalificerade vägen.

Lösningar dyker ofta upp genom en person som är den minst förväntade eller till och med en främling. Tvivla aldrig på att det ni behöver kommer att komma, ofta innan ni vet att det finns ett behov, om ni alltid vilar i ett medvetande av Gudomlig fullständighet.

Tredje-dimensionell energi är och har alltid handlat om att se utanför sig själv efter allting. Det beror på att tredje-dimensionell energi bara kan uttryckas som dualitet och separation. Upplysning betyder insikt om att harmoni, helhet, fullständighet, överflöd, kärlek, acceptans, uppskattning, säkerhet, trygghet och oändlig tillgång redan finns fullt närvarande inom er, aldrig beroende av yttre faktorer utan istället av en medveten insikt om SJÄLV kontra själv.

Gud-kvaliteter uttrycks och flödar genom människor, men kan aldrig flöda från dem, helt enkelt för att mänskliga varelser i och av sig själva inte äger dessa kvaliteter. När ni väl förstår detta, slutar ni bli så besvikna på andras brist på empati, uppskattning, vänskap, kärlek, stöd eller tacksamhet, därför att ni förstår att varje person bara kan uttrycka Gud på sin nivå av medvetande. Alla uttrycker sin högsta nivå av medvetenhet.

Genom att inte förvänta att någon annan ska ge vad bara Gud kan ge är ni kärleksfulla och låter dem vara den de är vid denna speciella punkt på deras evolutionära resa. Samtidigt tillåter ni er själva att lita på att det ni verkar behöva vid någon given tidpunkt redan existerar inom er, så ni låter Gud-kvaliteterna hos ert eget Gudomliga Medvetande flöda varhelst och genom vemhelst som är det bästa fordonet.

I dessa tider av förändring bevittnar ni försvinnandet av mycket som alltid ansetts vara ”beprövat och sant” – fakta om framgångsrikt leverne som ni kunde förlita er på. Rädsla stiger ofta upp hos även den andligt utvecklade när de plötsligt upptäcker att vissa lösningar inte längre fungerar eller när noggrant lagda planer faller isär.

Ni har alla levt livstider baserade i sinnet enbart, där konspirerande och planerande var de enda acceptabla sätten att lösa frågor av något slag. Att skifta från enbart sinnet till sanning och intuition är svårt till att börja med när saker börjar att inte längre fungera så som de ”förmodas” göra.

Eftersom nästan alla fortfarande bär på frekvenser som speglar bekanta och allmänt accepterade sätt att göra saker på, manifesteras ofta panik, förvirring och rädsla då en individ går till en nivå av medvetande som kräver tillit och tillåtande.

Börja sätta allting ni lärt er om sanningen i denna och många andra livstider i verket och börja att totalt omfamna det faktum att ni är Gudomliga Varelser som har tredje-dimensionella upplevelser av eget val.

Andlighet var ok och bra och till och med bekvämt när det var något som diskuterades på kurser, lyssnades på under lektioner, lästes i metafysiska böcker, eller vid meditation då och då. Det var något ni kunde åtnjuta med likasinnade och fick er att känna er ”heliga” och kanske också lite ”bättre” än de som inte visste vad ni visste.

Det arbetet är fullbordat. Ni är redo att lämna bakom er andliga verktyg, baserade på en känsla av separation som befrämjar kamp i ett fåfängt försök att kontakta någon avlägsen Gud eller bli upplysta. Ni kom att tro att andlighet bara kunde uppnås genom ansträngning, ceremonier, rätta övningar och en massa arbete. Nu vet ni att allting ni sökte genom dessa övningar finns inom er.

Ni kan fortfarande bli vägledda att söka hjälp hos någon särskild lärare, bok eller kurs som hjälp att komma genom där ni fastnat, men andliga verktyg är aldrig avsedda att bli någons livlina. Ett fortsatt beroende av något utanför SJÄLV hindrar bara insikten att allt man behöver är fullt närvarande inombords. Böcker, kurser, kristaller, mantran och gurus som var nödvändiga i tidigare steg är avsedda att vara broar som leder inåt.

Exempel; Kristaller bär unik och ofta mycket kraftfull energi, men är avsedda att vara i linje med och stärka samma energi inom individen, hellre än att ge dem något de inte redan har.

De av er som på något sätt är andliga lärare måste tänka på att det är mycket viktigt att ni aldrig låter mänskligt ego få era elever att fortsätta komma efter att de är redo att göra detta på egen hand. En andlig lärares jobb är att ge varje elev vingar då de kärleksfullt vägleder dem mot insikten om deras Enhet med Källan.

Integrera varje sanning då den avslöjar sig för er och lev från er högsta uppnådda nivå av medvetenhet. Vid någon punkt börjar DEN leva SIG SJÄLV som er utan ansträngning eller studier för er del. De flesta av er är antingen redan där, eller nära det, annars skulle ni inte dras till eller ens förstå dessa meddelanden.

Släpp taget kära ni. Släpp taget och hoppa av den där andliga klippan ni vinglat på så länge. Tillåt ert Gudomliga själv vara ert svärd och er sköld. Acceptera att ni verkligen är ett Gudomligt uttryck för Gud i materiell form och att ni aldrig har varit en maktlös människa utsatt för alla manifesteringar av dualitet och separation.

JAG ÄR allting jag sökt i livstider … det finns inte längre något behov av att fortsätta söka.

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

You may also like...