Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 9 maj 2021

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 9 maj 2021

 

9 MAJ 2021

 

Välkomna kära läsare av Meddelanden från den Arkturiska Gruppen. Vi ser ert och många andras ljus runt om i världen expandera, när ni går igenom personligt och globalt skräp och in i nya nivåer av medvetenhet.

Världen förändras, men ni ser det ännu inte som densiteter från det förflutna, som fortsätter att dyka upp och överskugga allt. Ert jobb är att tillåta processen kära ni, lita på att mycket händer som ni ännu inte är medvetna om. Allt går enligt planen.

Vi vet att vissa av er börjar känna att dessa meddelanden och andra som ni älskat och litat på för vägledning, inte längre ger er det de en gång gjorde. Gläd er, för slutmålet med all verklig andlig undervisning, är att föra eleven dit där den inte längre behöver någon annan lärare, eftersom man då har nått en medvetenhetsnivå som kan komma åt information, vägledning och andlig instruktion inifrån, där den finns i en oändligt ren form.

Läror, traditioner och religioner som inte tillåter anhängare att växa bortom dem är inte sanna läror. Högt resonerande läror av sanning kommer alltid att erbjuda frihet och bemyndigande, aldrig slaveri. Tillåt er själva att växa bortom det som en gång kan ha varit er högsta verklighet, även om ni möter motstånd från de som fortfarande är i linje med det som ni har kommit förbi. Evolutionen är en pågående oändlig process.

När en andlig sanning poppar upp från en artikel, kanal, bok eller helt enkelt i tanken och resonerar djupt med er, så betyder det att ni är beredda att integrera den i medvetandet. Meditera över den Gudomliga Tanken, fundera över den, smaka på den och undersök de tredimensionella begreppen kontra verkligheten. Fundera över hur det skulle påverka världen på alla nivåer. Ni kommer att upptäcka att när er avsikt är att förstå en viss sanning bättre, så kommer den att utvecklas och avslöja Sig Själv för er. På detta sätt blir ni undervisade inifrån.

Om delar av dessa eller andra meddelanden har börjat kännas gamla för er, så betyder det förmodligen att ni har integrerat lärorna i ert medvetande och att de har blivit era. Om ni inte redan har gjort det kommer ni snart att upptäcka att många favoritkanaler, böcker, grupper etc. som ni älskade och letade efter för andlig information och vägledning, har börjat kännas tråkiga.

Det är så andlig tillväxt ska fungera. Det betyder att ni har nått en nivå av medvetenhet som kan ta emot direkt, istället för genom en annan person eller något annat utanför er själva. Gläd er när detta händer, för det är det ni har letat efter.

Ibland kämpar sanningssökaren emot denna nivå eftersom den skrämmer. De tycker om att vara en sökande och vill fortsätta göra det de känner till. Det finns en gemenskap med andra sökande och det är vad de är vana vid. Det är bekvämt för då man är en sökare ligger ansvaret hos andra. Som finnare ligger det hos en själv.

De flesta som vaknat vid den här tiden är en kombination av sökare och finnare, och så brukar det fungera, men det är viktigt att låta delen av finnande växa och mogna. Genom att acceptera att ni är sökare kan ni älska er själva mer fullständigt och kräva tillbaka den kraft ni oavsiktligt gav bort, och kanske fortfarande ger bort till andra. Finnare lever i världen men inte av den.

Energin för omvandling har kommit och allt går enligt planen. Den energi ni för närvarande bevittnar som våld och smärta, representerar exponeringen och upplösningen av yttre effekter skapade från energier av dualitet, separation och tron ​​på två krafter.

Allt som finns är Gudomligt medvetande, rent Ljus. Allt finns i och av detta Ljus. Era fysiska, emotionella, mentala och andliga kroppar är inte separata delar av er, utan snarare fasetter av er enda kropp som är rent Ljus. Börja se er själva och andra som Ljus. Släpp behovet, skyldigheten och kampen för att heala, förändra och korrigera allt och alla, och börja erkänna närvaron av deras Ljus istället.

Ni uppmanas ofta att “skicka ljus” till någon i nöd. Ta det nu till nästa nivå och istället för att skicka Ljus, “se” och erkänn DET som redan närvarande. Hälsa på varje främling, svara på varje telefonsamtal, observera de ni ser på TV eller i nyheterna med en medvetenhet om deras ständigt närvarande Ljus, gömt för mänskliga ögon.

Att leva från denna nivå betyder inte att ni inte kan erbjuda praktisk vägledning om ni blir ombedda, och det betyder inte att ni aldrig mer behöver söka hjälp av något slag, som att gå till en läkare. Att bli intellektuellt medveten om den absoluta sanningen, betyder inte att ni från och med då måste hålla fast vid den. Många av de seriösa spirituella studenterna gör misstaget att försöka leva den absoluta sanningen de har lärt sig, innan det har blivit deras medvetandetillstånd.

Eftersom jorden är en planet av tid och rum, behöver intellektuellt känd sanning tid för att växa och stärkas genom kontemplation och övning, innan en fullständig integration av den kan ske. Den andliga evolutionära processen börjar som en stegvis medvetenhet och intellektuell kunskap, men måste levas och integreras helt innan man kan bli sitt uppnådda tillstånd av medvetande. När världen var mycket tät tog denna process många livstider, men i dagens högre resonans sker det snabbare.

Det är viktigt att ni låter er evolutionära process utvecklas utan att försöka definiera, vägleda eller påverka den, på annat sätt än med tillit. De flesta av er utbildades för att styra sitt andliga liv med riktlinjer och regler från andra livstider, i kloster och ashrams etc. Många av er var seriösa studenter i de forntida Egyptiska skolorna och har fortfarande en påverkan från dessa liv. Släpp allt det så att varje dag kan ge er det ni behöver, på vilken nivå som helst för att vakna mer fullständigt.

Känn er inte skyldiga om ni får vägledning om att gå till en läkare eller en andlig lärare/ rådgivare. Hjälp tillhandahålls på alla nivåer av medvetenhet, och ingen är sämre än någon annan om det görs med kärlek och service. Liksom allt annat handlar det om energetisk anpassning. Om ert medvetande är mer i linje med skolmedicin, använd er av det. Om ni är i linje med holistisk medicin, använd er av det. Om ni har uppnått en nivå av fullständig medveten medvetenhet, låt det utvecklas med er hälsa och ert välbefinnande.

Motstånd som bygger på tron ​​att ni måste hålla fast vid någon absolut sanning trots att ni ännu inte uppnått medvetenheten om den, kommer faktiskt att fungera som en blockering, eftersom det ger kraft till just det ni försöker gå bortom. Gå inom er och sök vägledning om dessa frågor, och tro aldrig att ni har misslyckats andligt om ni beslutar er för att söka den hjälp som resonerar med er.

Det är omöjligt att gå bakåt andligt till nivåer som ni har vuxit ifrån, för evolutionen är en pågående resa av uppvakning, som inte styrs eller påverkas av begrepp med mänskligt tänkande. Låt er intuition vägleda er mot de saker som är i linje med ert nuvarande medvetandetillstånd.

Att låtsas ha ett tillstånd av medvetande som ännu inte uppnåtts, är en tredimensionell aktivitet, och lurar inte de som finns runt omkring. Detta observeras lätt hos många världsledare, politiker som hoppas att bli valda, de som vill bli berömda, och många är desperata efter det erkännande och den kärlek de tror finns utanför dem.

Sanningen är ett frö som i tysthet och hemlighet måste vila, och få växa sig starkt i ert hjärta, där det skyddas från tvivlare och de som kan ta det ifrån er, tills det kan gro och uttryckas inom, som och genom er. Ni kommer att veta när en sanning har blivit ert medvetandetillstånd för den blir helt enkelt ni, er automatiska medvetenhet och respons i alla situationer.

Tillåt er själva att växa och expandera på sätt som är högst och bäst för er, och tvivla aldrig på att ni alltid vägleds och styrs av ert Högre Själv, som vet var ni behöver vara, hur man kommer dit och när. Det är så ni utvecklas till att känna och älska er själva som SJÄLV.

Acceptera att er resa kanske inte alls liknar andras, genom insikten att alla vägar, oavsett hur bisarra eller konstiga de än kan framstå för mänskligt tänkande, att de så småningom leder till andligt förverkligande av EN. (Uppstigning) Det kan inte vara på annat sätt, eftersom det är det ni redan är – Förklädda Gudomliga Varelser.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

 

Översättning: Maggan

 

You may also like...