Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, mars 13, 2022

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, mars 13, 2022

13 MARS 2022

 

Kära läsare, välkomna till vårt meddelande.

Som ni är väl medvetna om har livet blivit allt mer intensivt världen över, och några av er kanske fortfarande ifrågasätter varför ni är här, och vilken nytta ni som enskilda kan göra. Vissa av er kanske till och med har tänkt tanken att helt enkelt lämna som många redan har gjort, men på en djupare nivå vet ni att ni är här av en anledning, och inte vill lämna innan ni slutfört det ni kom för att göra.

Försök att hålla er borta från negativiteten som för närvarande genomsyrar världen – uppmärksamma den men håll er därifrån, genom att komma ihåg att jorden är i färd med att avslöja och rensa gammal energi. Världsmedvetandet vaknar alltmer till krigets meningslöshet, smärta och dumhet, vilket i sin tur upplyser det kollektiva medvetandet.

Den Gudomliga planen utvecklas trots det som händer, och kommer inte att stoppas eller avledas av mänskliga försök att göra just det. Var inte rädda för händelser med kärnkraft involverad, för Ljusets Varelser hjälper mänskligheten så att det inte tillåts, och de har tidigare i det förflutna stoppat sådana försök.

Håll fast vid sanningen i er närvaro av negativitet och våld, genom att erkänna den Gudomliga naturen hos alla inblandade, även om de själva inte har något intresse av att veta detta. Ingenting vid denna tidpunkt sker av en slump, utan är snarare en aspekt av Jordens uppstigningsprocess, som inte kan ske på ett kort ögonblick. Den egna och den globala andliga uppstigningsprocessen äger rum när individer vaknar till verkligheten av enhet, vilket tillåter effekterna av föråldrade och falska föreställningar av separation att upplösas.

Ert jobb, som vi sagt många gånger tidigare, är att vara ett medvetna om sanningen, oavsett vad som sker i det yttre, på nära håll eller långt borta. Eftersom ni genom livstider har programmerats att tro, att det bara är genom att ”göra något” i den yttre scenen som ni åstadkommer något, kan det kännas som att när ni bara håller Ljuset, inte gör något för världen. Att leva det andliga livet är inte ett liv med att inte göra någonting, utan snarare så utvecklas tredimensionellt ”görande” till ”andligt görande”.

När livet levs inifrån, börjar lösningar på yttre problem som behöver åtgärdas på något sätt, automatiskt att utvecklas intuitivt, enkelt och praktiskt – manifestationer av den Gudomliga harmonin och helheten som finns i ert Medvetande. Andligt ”görande” sker ofta på sätt som ni inte kunde ha förutsett eller planerat, eftersom det ännu inte var en del av er medvetenhet.

När individualiserat medvetande blir upplyst och falska övertygelser bleknar bort, kan de redan fullt närvarande egenskaperna hos det Gudomliga Medvetandet (intelligens, visdom, kreativitet, fullständighet, harmoni, etc.) börja manifesteras utåt med det som behövs just då. Sinnet tolkar och formar det yttre utifrån innehållet i individualiserat medvetande, vare sig det är begränsat med falska övertygelser eller inte.

Sinnet tolkar de självbevarande/självupprätthållande egenskaperna hos Gudomligt Medvetande, på ett sätt som är praktiskt och för den enskilda individen. En läkare kan upptäcka ett nytt och bättre sätt att behandla en problempatient. En mekaniker kan plötsligt komma på lösningen till en svår reparation. En uppfinnare kan hitta idén till att något välbehövligt för världen dyker upp i tankarna.

​Nya och bättre idéer och lösningar kan bara manifesteras utåt när de tillåts flöda från det Gudomliga Medvetandet, där de existerar i andlig form som kreativitet, fullständighet, helhet, harmoni, etc. Det är bara tron på dualitet, separation och två krafter som har hindrat Källans egenskaper från att manifesteras, för de finns redan i varje individs medvetande. Kom ihåg att era medvetanden är Gudsmedvetandet individualiserat och gör er till skapare. ”Vad väljer jag att skapa?”

Människans sinnen har bara tillgång till det som redan finns i kollektivet, och därför är det mänskliga sinnets skapelser begränsade till det som redan är känt. Ni är alla bekanta med tråkig och kopierad musik, konst och idéer, skapade av det som redan finns och inte tillför något nytt. De stora mästarna inom musik, konst och vetenskap etc. har alltid hämtat från källan av kreativitet inom sig själva, och låtit nya och tidigare okända idéer komma till form.

Att leva från ett tillstånd av medveten enhet med Källan är mycket praktiskt, men tredimensionellt tänkande har förvisat det till att vara en opraktisk, falsk och icke-existerande illusion. Århundraden av att leva i separation från Gud och alla andra livsformer, har fått mänskligheten att tro att de måste arbeta, kämpa, kriga och trampa på andra för att överleva. Evolutionen kommer dock alltid att pågå hela tiden, eftersom ingen kan låtsas vara något annat än det de verkligen är.

Det är viktigt att undersöka er egen övertygelse, och vara väldigt ärliga mot er själva när ni gör det. ”Vad är det jag fortfarande tror som får mig att känna så här? Är det sant eller helt enkelt sådant jag har blivit lärd, trott på och levt efter? Vill jag fortsätta med de gamla sätten för att de får mig att känna mig accepterad?”

Tittar ni i spegeln och hatar det ni ser, för att det inte speglar något tredimensionellt koncept av det ni tror gör en individ önskvärd, älskvärd eller accepterad? Ser ni på ert liv – er anställning, utbildning, era relationer – och tror att ni är ett misslyckande eftersom era val inte speglar det samhället anser vara framgång, och värt att älska och respektera? Var väldigt ärliga mot er själva med de till synes vanliga och ofarliga övertygelser, ni fortfarande kan hysa som faktiskt representerar separation.

Alla strävar efter att bli älskade och accepterade; det går inte att undvika. För det finns bara EN och de individualiserade uttrycken för EN hänger ihop. Den anslutande energin hos EN är för många det världen kallar kärlek. Kopplingen mellan de många uttrycken av EN, tolkas och upplevs genom det tredimensionella medvetandetillståndet som en djup längtan och ett sökande efter helhet, fullständighet, kärlek.

De flesta är ännu omedvetna om varför de drivs att söka efter saker de tror kommer ge dem acceptans och kärlek. Även brottslingen tror att hans handlingar kommer att ge honom lycka och respekt från hans/hennes kamrater. Det finns ett sökande efter kärlek och acceptans på alla nivåer av medvetenhet, men den universella okunnigheten om varför det är så, har resulterat i en värld som är beredd att göra vad som helst för att uppnå det de tror finns utanför dem själva.

Vet och acceptera sedan att ni är Gud i manifestation – inte bara en del av eller ett med, utan helt. Det finns ingen Mary, Dick eller Joe, det finns bara DU, en individualiserad Gud, JAG ÄR som heter Mary, Dick eller Joe.

Jag är ett heligt ord, som är Gud och inte egot. När mästaren Jesus sa; ”Jag är vägen” så syftade han på Gudomen inom alla och inte bara honom själv, en punkt som har blivit mycket misstolkad genom tiderna. Den universella okunnigheten om JAG ÄR, har resulterat i en hypnos som fortsätter att manifesteras som illusioner om dualitet, separation och dyrkan av många tredimensionella gudar.

Att minnas vilka och vad ni är, är inte ett tillstånd ni uppnår över en natt. Förändringen börjar i de vidsträckta och högre nivåerna av medvetande, och arbetar sig igenom många energetiska skikt, och når slutligen den lägsta nivån – den materiella.

​Förändringarna sker individuellt och globalt, och blir snabbt tillgängliga för varje individ även om mycket ännu inte manifesteras på det materiella planet. Ge inte upp hoppet eller halka in i att tron att ert arbete inte hjälper eftersom ni inte ser något resultat, utan lita hellre på att allt går framåt enligt en Gudomlig plan.

Lev ert liv kära ni, för Anden kan inte sättas tillbaka i flaskan.

Vi är den Arkturiska Gruppen 22/03/13

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...