Moder Jord via Pamela Kribbe, 13 mars, 2022

Jorden Talar: Ert Uppdrag på Jorden, 13 mars 2022 | Pamela Kribbe

av Pamela Kribbe

 

Kära vänner,

Jag är Jordens röst. Känn min energi omsluta era fötter och ben. Jag välkomnar er. Gå in i era kroppar och låt era muskler slappna av.

Kom ihåg att ni alltid bärs av min energi. Jag vill bära er, som en mor. Ni är ett med mig, ni lever inne i en fysisk kropp och tillför samtidigt något nytt, något som inte är från Jorden. Det är ert stjärnljus, ert medvetande, vilket är gåvan till existensen i detta plan av tillvaro. Ni ger liv till denna planet, till mig, inte till det fysiska livet, utan till det inre.

Det är meningen att ni ska vara uppmärksamma och medvetna om alla levande varelser på Jorden. Till exempel, om ni har en trädgård som ni älskar att vistas i, eller om ni har djur i eller intill ert hus, så utstrålar ni energier till dem. Genom att få kontakt med dem känner de att något är nytt för dem. De har sin egen skönhet och oskuld, men alla naturens varelser längtar efter ett rikare inre liv. De vill växa och utvecklas till medvetna varelser.

Var och en har sin egen unikhet, precis som ni, och ni hjälper dem faktiskt genom att vara här. Den energi som kommer att hjälpa dem mest är kärlekens energi. Till exempel vet inte blommorna på ängen hur vackra de är, men när man ser på dem med beundran och uppskattning, känner de en gnista i själen av att något vaknar. Och detta är i grunden symboliskt för er relation med hela Jorden.

Ni är som änglar som steg ner här med en ljusfackla. Men när ni stigit ner till Jorden gick ni igenom en lång evolutionär process, och jag talar här om många, många livstider, en mycket lång tid. Ni kan föreställa er att när en ängel lämnar himlen, så kan den bli förvirrad och omtumlad, eftersom ängeln då för första gången bekantar sig med energierna av rädsla och separation. Så även om dess essens fortfarande är en ängels, så blir den på nivån den är inkarnerad som ett barn.

Det finns olikheter och, i vissa fall till och med ett stort gap, mellan hur människor är i sitt inre och hur de manifesterar sig i den tredimensionella världen. När ni ser på världen omkring er och hur Jorden behandlas av mänskligheten, verkar det inte som om änglar styr den. De liknar mer förvirrade barn som gått vilse. Och faktiskt, Jag, Jordens ande, tillåter mycket från dessa barn.

Ni får gå vilse och missköta er under en viss tid. Faktum är att det är en del av er väg av att utforska olika sätt att relatera till er själva och till världen, och det beror på att ert medvetande är så kraftfullt, det har en fri vilja och förmågan att välja. Ni måste lära känna mörkret och göra misstag, innan ni förstår ljusets sanna natur.

Själv är jag kopplad till kosmiska energier och krafter som hjälper mig, och tillsammans känner vi att ett nytt steg i mänsklighetens utveckling håller på att ske. Det är som att den barnsliga delen av mänskligheten, nu utvecklas, blir klokare och mer mogen. Men situationen i detta ögonblick är ganska allvarlig, och vid en viss tidpunkt kommer barnen att ha fått tillräckligt med utrymme för att utforska. Det är dags för dem att överlämna sig till en större sanning, som de redan känner till i sina hjärtan.

Mänskligheten slits nu faktiskt sönder. Grupper av själar vill väldigt gärna gå framåt, medan andra förblir fast i smärta och kamp. Och ni som är här, och som är känsliga inombords, kan känna den där ångesten av att slitas sönder inombords. Jag vill att ni tar ett steg tillbaka och ser situationen på lite mer avstånd, för även om ni är en del av hela denna rörelse, så är ni själva också unika individer. Och jag vill att ni ska inse vilka ni är och vilken plats ni har i den här världen.

Föreställ er att ni nu bokstavligen tar det steget tillbaka och bakom er känna närvaron av den ursprungliga ängeln, precis bakom er fysiska kropp. Försök att se hur mycket denna ängel påverkas av smärtan och lidandet på denna planet. Jag ber er göra detta, för jag vill att ni ska skilja på smärtan och lidandet hos mänskligheten och människorna omkring er, och er egen smärta, er egen position i allt detta.

Jag ber er att nu frigöra smärtan som inte är er från ert energifält, för det är viktigt att ni minns vilka ni är, och att ni är fria och oberoende av denna värld. Det är när ni känner er helt fria och självständiga som ni kan bidra som mest till den här världen. Så koppla gärna ihop er med känslan av att vara en ängel igen.

Ni gör er ofta så små. Ni döljer er sanna styrka och vågar inte ens visa glädjen och ljuset i ert hjärta. Men jag berättar nu för er vad ert uppdrag på Jorden är – det är att vara en ängel på Jorden. Ni behöver inte förändra människorna omkring er; ni behöver inte engagera er i politik, eller något annat liknande. Det ni är menade att göra här som ljusarbetare, är att förankra en viss vibration.

Jag har berättat för er att det finns olika grupper av själar på Jorden just nu. Och när ni uttrycker er i den här världen och är de ni är, kommer vissa grupper av människor inte att svara er, kanske inte ens lägga märke till er. Men ni behöver inte bry er om det, för det finns faktiskt grupper av människor som reagerar starkt på er vibration. Ibland är er effekt på dem osynlig – ni är inte medvetna om det, men er uppgift, så att säga, ert uppdrag är att vara så sann som möjligt mot er renaste vibration, och att göra det som verkligen inspirerar er och ger er glädje.

Jorden och naturen kommer att svara på att ni gör det. Jag inspireras av människor som följer sin själ. Kom ihåg att det finns ett samband mellan oss, oberoende av det mänskliga samhället. Att verkligen vara närvarande på Jorden handlar om att få kontakt med mig, känna er trygga i era kroppar, känna er fria att vara er själva, så att ni kan ta ett steg tillbaka och titta på den mänskliga världen på avstånd. Ni behöver inte vara krigare som kämpar för en ny värld; ert arbete är mer subtilt än så. Och ni får ha roligt, även om det finns lidande och svårigheter omkring er. Energin av att vara glada, le och skämta, är så välkommet här på jorden.

Jag skulle vilja avsluta med att be er visualisera att ni befinner er någonstans i naturen där ni verkligen trivs. Kanske ser ni er själva gå längs havsstranden, går eller sitter i skogen. Och i er fantasi rör mig; vidrör Jorden, sanden eller jorden. Känn hur det känns mot ert skinn, hos era händer eller känn vinden mot huden.

Ni är fysiska varelser, och den fysiska varelsen innehåller så mycket energi som inte är fysisk. Jag vill ge er näring, inte bara på det fysiska planet utan även till all er energi. Det är min gåva till er. Jag vill att ni ska uppleva glädjen och lyckan av att vara i en mänsklig kropp.

Jag vill att ni ska veta att ni är mycket välkomna till Jorden. Ni bär energin för en ny värld inom er, och det är allt ni behöver göra – bära den stolt inom er.

Tack så mycket.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...