Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffele 6 december 2020

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffele 6 december 2020

  

6 DECEMBER 2020

Kära läsare, välkomna, vet alltid att våra meddelanden skickas på energiströmmar av kärlek och uppmuntran för vi är väl medvetna om er trötthet. Vet att allt går enligt plan. ”Planen” kanske inte passar er uppfattning om en högt resonerande andlig plan men vet att allt är som det måste vara för att de som fortfarande är starkt förankrade i det tredje dimensionella trossystemet ska börja öppna upp för ett högre sätt att se.

Glöm aldrig att ni valde att vara på jorden under dessa tider av kaos och förvirring. Ingen tvingas någonsin att inkarnera (även om vissa yngre själar ibland behöver stark uppmuntran). Ni var de andligt förberedda och tillräckligt starka för att leva liv av Ljus i mörkret medan ni hjälpte andra genom exempel och ord.

Var i frid genom att vara centrerade i varje ögonblick. Meditera ofta. Frekventa meditationer kan bara vara en enkel, mild vila i enhet med Källan som görs hela dagen. Dessa meditationer behöver inte vara långa, bara en sekund eller två vid ditt skrivbord, i badrummet, vid disken osv. Men frekventa korta meditationer hjälper dig att hålla dig centrerad och så småningom bli ditt medvetandetillstånd.

De kortare meditationerna eliminerar inte behovet av längre. Längre meditationer utan mycket tredimensionell ”hoopla” gör att du djupare kan ansluta till JAGET och signalera till ditt Högre Jag att du är redo för mer. Låt din intuition vägleda dig men sitt aldrig i timmar och vänta på eller förvänta dig att ett tredimensionellt koncept ska visas, för detta sätter dig helt enkelt i ett mentalt tillstånd snarare än den vakna medvetenheten i sann andlig meditation.

Vet att när meditation inleds med den rena avsikten att djupare ansluta till Källan snarare än att söka efter något upplevt resultat, händer ALLTID något, men ofta på nivåer som du ännu inte har tillgång till. Meditation, som är din anpassning till Källan, bär alltid frukt och kommer att manifesteras utåt på något sätt när det är minst förväntat. Leta inte efter eller förvänta dig effekter av något slag under eller efter meditation för det representerar helt enkelt tredimensionella begrepp om meditation. Ja, det kan finnas upplevelser, men tillåt dem, skapa dem inte.

Kom alltid ihåg att du inte bara är en fysisk kropp med ett medvetande. Du är ett individualiserat oändligt Gudomligt Medvetande med en Ljuskropp. I densiteten av den tredimensionella energin förblir denna verkliga och permanenta Ljuskropp närvarande. Den materiella/fysiska kroppen är en sinnesbildad tolkning av Ljuskroppen som bildas av och reflekterar det medvetande sinnet som tolkar medvetandet i/som det yttre. ”Vad håller jag i mitt medvetande?”

Mycket som presenteras genom mediekällor är inte helt korrekt. Det är färgat och ges i bitar som är utformade för att ge drama till världshändelser. Att leva som en andligt centrerad observatör hjälper dig att undvika att fastna i och anpassa dig till dramats lägre resonansenergi. Låt alltid din intuition vägleda dig och gå tillbaka om du befinner dig känslomässigt fångad av någon händelse eller nyhet. Låt de negativa känslorna som kan uppstå flöda genom och ut utan att hävda att de är dina personliga. Det här är att vara i världen, men inte av den.

När du lär dig att lita på din intuition, din inre vägledning, blir det lättare att snabbt fastställa när något görs för att manipulera andra till att tänka eller tro på ett visst sätt i stället för att vara sanningen om det. De flesta av er får redan intuitiv information om alla slags vanliga saker, men fortsätter att tvivla och jämföra den med vad andra kanske tycker. Ju mer du litar på din intuition, desto starkare och mer exakt blir den.

Många kommer att bli exponerade för vad de verkligen representerar. Först kommer ni att bli chockade, men sen kommer ni att bli mer öppna för förändring angående många allmänt accepterade övertygelser och handlingar. Ställ er åt sidan och tillåt processen eftersom ni är de som är medvetna om att något som är mycket större än vad allmänheten förstår pågår. Låt aldrig den yttre scenen dra er tillbaka till en känsla av avskiljning från Källan och andra.

Rädsla är inte längre en aspekt av ditt medvetande eftersom du har utvecklats bortom behovet av det men du kommer ibland att bli frestad att bjuda in den igen. När frestelsen att ge kraft till rädsla eller andra negativa känslor uppstår, motstå inte utan helt enkelt pausa och tyst påminn dig själv; ”JAG ÄR”. Dessa två ord bär kraftfull högdimensionell energi som kommer att centrera dig när och om du omfamnas andligt.

Den tredimensionella världens energi förändras snabbt och manifesteras utåt som kaos. När höga resonansfrekvenser av Ljus strömmar på lågresonerande frekvenser är resultatet upprörande av allt i och av en lägre resonans. Högre resonerande frekvenser löser upp de lägre resonerande och detta sker nu i världen där många inte vill att något ska upplösas.

De som inte förstår vad som äger rum andligt tror att allt måste återgå till precis som det var men detta kommer att vara omöjligt eftersom energin som upprätthöll och underhöll många tredimensionella skapelser i sin nuvarande form inte längre existerar. Det är därför vi kontinuerligt rekommenderar att du tillåter processen. Lita på att allt utvecklas enligt plan. Världen har gått in i en evolutionär förändring och försök att stoppa den kommer att vara meningslösa.

För att leva från en nivå av andligt förtroende måste en person först helt omfamna och acceptera att det Gudomliga Medvetandet är verkligheten i deras varelse. Trots vad du har lärt dig är verkligheten att du inte är och aldrig har varit en ömtålig människa i behov av ständigt skydd från varje god och dålig tro som flyter runt i tredimensionellt kollektivt medvetande. Det är dags att faktiskt och utan villkor, ursäkter, tvivel, rädsla, falsk ödmjukhet eller framträdande acceptera din Kristus-status.

För att göra detta måste du vara villig att släppa tron och tillvägagångssätten som hjälpte dig vid en tidigare tidpunkt men som du sedan har vuxit ur. INGENTING KAN GÖRA DIG MER SPIRITUELL ÄN DU REDAN ÄR OCH ALLTID HAR VARIT. Kan du acceptera detta och lita på att ditt Gudomliga JAG vet hur det ska leva sig själv som du utan din hjälp eller är utsikterna att gå vidare utan bekanta metafysiska och religiösa verktyg och praxis alldeles för skrämmande?

Det finns absolut inget dömande i dessa ord, för vi är helt medvetna om att inte alla är redo för det här språnget, men de som vill stiga upp i de högre dimensionella frekvenser som blir tillgängliga just nu måste bestämma vilken sida av staketet de vill vara på. Låg resonerande energi kan inte följa med en person till de högre frekvenserna, vilket är anledningen till att rensningar av gammal energi från cellulärt minne, medvetande och energifält har ägt rum. För dem som söker sant andligt förverkligande är det inte längre möjligt att leva med ena foten i den tredimensionella världen och den andra i sanning.

Att hålla fast vid urväxta andliga metoder som syftar till att föra en person närmare Gud efter att ha insett att den aldrig har varit skild från Gud skapar en djupare känsla av separation än tidigare. Det är inget fel med dessa metoder i och för sig. De tjänade dig väl tidigare och fortsätter att hjälpa många i deras långvariga begrepp om Gud som en otillgänglig man i himlen. Men de flesta av er har ”varit där, gjort det”.

Vissa som är mycket andligt utvecklade och redo för sitt nästa steg, fortsätter att hålla fast vid praxis, riter och ritualer som de sedan länge har vuxit ifrån i tron att dessa saker tar dem djupare och kommer att driva dem längre längs vägen till förverkligande. Nej, kära ni, någon gång måste ni acceptera att ni redan är allt ni har sökt genom dessa metoder. När tillräckligt med gammal energi har rensats och andlig beredskap är bestämd av det Högre Jaget (inte du personligen) händer insikt.

Acceptans av detta löser det drivande behovet att göra, göra, göra, så att man helt enkelt kan vara. Livet blir mycket lättare när ansvaret och arbetet med att ”rädda” sig själv överlämnas till det Gudomliga Medvetandet. Du oroar dig inte längre för att säga eller tänka rätt eller fel sak eller göra något som inte betraktas som ”andligt” eftersom du nu inser att allt redan är andligt. Avsikten bakom varje handling är vad som får den att resonera med en lägre eller högre frekvens. Ni har levt många livstider omedvetna om att ni var mäktiga varelser, skapare, som förkroppsligade alla Källans egenskaper, men ni vet det nu och måste någon gång faktiskt acceptera det.

De flesta av er studerade i mysterieskolorna och kan fortfarande bära energin av verktyg som ni lärde er och helt omfamnade när ni var där. Alla avlade någon gång löften om fattigdom, kyskhet och lydnad och bodde under ett eller flera liv i kloster eller ashram. Tills de rensas kommer den kraftfulla energin i ett löfte som tas uppriktigt och med ett öppet hjärta att fortsätta att fungera och manifestera sig som livserfarenheter.

Exempel; Det finns vissa som upplever ekonomisk brist hela livet oavsett utbildning, övningar, rätta handlingar osv. För dem kan det mycket väl vara att ett löfte eller flera löften om fattigdom fortfarande är mycket levande i deras cellulära minne. När frågor om brist konsekvent uppenbaras, ompröva din övertygelse om brist och begränsning, och erkänn att brist inte har någon lag som stöder den eftersom Gud (ditt sanna jag) är Självförsörjande och Självbärande. Brist manifesterar perfekt tron på separation.

Det är en bra idé för varje person att sitta tyst utan distraktioner och medvetet säga sin avsikt att en gång för alla helt rensa kvarvarande energi från löften, och eller anknytning till en annan från denna och alla andra livstider. Använd vilka ord du vill eftersom det är avsikt som är viktigt snarare än ord. Du behöver bara göra detta en gång, om du gör det till en fortlöpande övning ger det helt enkelt dessa gamla energier nytt liv genom att ge dem kraft igen.

Du har nått en plats där du måste acceptera att det inte finns något du behöver ”göra” för att vara andlig. För det mesta kommer du inte ens att ”känna dig andlig” så leta inte efter det som ett mått. Att känna sig andlig är en myt som upprätthålls genom organiserade religioner, filmer, TV-program och heliga kort.

Andlighet är helt enkelt förmågan genom andlig tillväxt och evolution att möta varje upplevelse med kärlek. Det kommer att fungera, kratta löv, köp och sälj, laga mat, ta hand om någon, etc. etc. från ett medvetande som vet och litar på att ditt Högre Jag vet var du behöver vara, när och hur du skall komma dit.

Med så mycket kärlek,

Vi är den Arkturiska Gruppen                                                                                 6/12/2020

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...