Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 26 juli 2020

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

26 juli 2020

Kära läsare, i dessa tider med så mycket kaos och förvirring är vårt hopp att dessa meddelanden skall ge er information och uppmuntran. Bli inte avskräckta, för dessa tider är själva orsaken till att ni valde att vara på jorden just nu.

Det skifte som så många hoppats på och bett för har börjat men ser inte ut som många förväntade sig. Det beror på att de föreställde sig det med tredje-dimensionella koncept om hur en perfekt ny värld skulle se ut. Alla skurkarna skulle vara borttagna och alla goda skulle leva lyckligt därefter utan några som helst problem. Släpp alla eventuella kvarvarande koncept angående jordens uppstigning och låt processen utvecklas som den måste.

Många gamla och väl etablerade tredje-dimensionella skapelser måste först upp till ytan för att ses och erkännas för vad de egentligen representerar, innan majoriteten kan bli medveten om, avvisa och sluta med att energetiskt mata dem. Detta är en process, men som kartor påpekar; ”Här är ni”.

Detta kommer att fortsätta ett tag och det kommer mer. Stå centrerade i er högsta andliga insikt som en observatör, men en som är öppen att hjälpa till när det behövs. Vissa vägleds att ta en aktiv roll, medan andra bara skall bära Ljuset. Ingen är viktigare än den andre men båda måste göras utan egots inblandning. Följ er intuition, lyssna, ha tillit, och vet att ni alltid blir vägledda.

Vi ser att många förändringar kommer snart och mer skall avslöjas som ännu inte är energetiskt redo för manifestation. Bli inte chockade och upprörda när människor och frågor blir exponerade för vem och vad de representerar. Ni är förberedda och har blivit varnade men viss information kommer att vara chockerande för dem som fortfarande lever i den gamla energin. Ni kan bli kallade på för att hjälpa dem som är oförberedda på informationen och förändringarna.

Det kan vara en tid för firande om ni tillåter det och om ni släpper koncept angående hur allt borde eller inte borde se ut. Resan mot en planeten jorden i högre resonans har börjat och ingenting som de som försöker störa eller stoppa den kan göra det.

Mycket av dagens kaos härrör från aktiviteter från dem som inte vill att världen vaknar upp till en ny nivå av medvetenhet, för det skulle innebära att de inte längre kan manipulera och styra. Emellertid har de inga alternativ kvar, för Ljuset har andlig lag att följa och upprätthålla, medan falska övertygelser och koncept inte har det.

Då ens personliga medvetande blir mer upplyst, börjar man få tillgång till och vara i resonans med tidigare oåtkomliga högre dimensionella frekvenser eftersom man nu är i linje med dem. Det resulterar i sin tur i att man blir i icke-linje med en del andra saker, som viss mat.

Undvik processad, skräp- och falsk mat oavsett hur välsmakande och hälsosam den sägs vara på förpackningen. Det gäller också frukter och grönsaker som är förgiftade med bekämpningsmedel, som är plockade långt innan de är mogna, ibland till och med färgade och vackert uppställda för försäljning. Välj mat som är närmare i linje med er energi och lita på er intuition när ni handlar. Det är inte hela världen om ni äter något med en lägre resonans, men ni mår bättre och er energi stöttas om ni väljer mat med högre resonans.

Nya energinivåer kommer också att orsaka att viss underhållning, TV-shower, böcker och aktiviteter inte längre är i resonans med er som de en gång var. Familj och vänner som kvarstår i linje med dessa kommer inte att förstå varför ni inte längre väljer att till fullo deltaga och kan tolka er brist på intresse som ett personligt avvisande, vilket ofta leder till split och missförstånd.

Det kan vara en kärleksfull gest att fortsätta deltaga när något som inte längre är viktigt för er är mycket viktigt för någon annan, men ge aldrig upp er integritet eller personliga makt för att behaga andra eller för att ”passa in”. Låt inte påtryckningar från andra eller en önskan att behålla friden få er att falla tillbaka till platser ni vuxit ur eller få er att tro att det är något fel med er. Det är aldrig en fråga om rätt eller fel, det är bara en fråga om energetisk disorientering.

Ge aldrig upp er inneboende makt som Gudomlig Varelse, men var samtidigt uppmärksam på att undvika motstånd för egen del som lätt kan glida in i ett ego-spel som handlar om den tredje-dimensionella känslan av makt. Att gå på äggskal för att behaga andra måste upphöra om en person någonsin ska kunna uppleva sin egen inneboende makt.

Det finns situationer, och fler kommer, i ert liv när ni helt enkelt och utan ånger eller skuld, kliver undan. Stå alltid i er andliga integritet (makt) kärleksfullt men fast, utan att göra berg av småkullar i den falska övertygelsen om att ni måste stå på er, oavsett vad som händer. Det ger bara makten till någon person eller aktivitet som i sig inte har någon makt.

Makt är aldrig personlig, anförtrodd några få utvalda. Endast Gud är makt och den makten flödar in, som och genom er från Källan inom er – den är er födslorätt. Ego, eller känslan av egenmakt skild från Gud kan aldrig ha någon verklig makt, även om många fortsätter att göra anspråk på den för sig själva och det synbarligen kan förefalla vara så.

Eftersom en fysisk kropp är nödvändig för ett tredje-dimensionellt liv är ni begränsade på vissa sätt och ofta under den kollektiva tankens inflytande. Då sanningen i ökande grad blir er uppnådda nivå av medvetande, kommer många tredje-dimensionella koncept att tyna bort, tillåtande er att faktiskt i större utsträckning uppleva fler kvaliteter av Gudomligt Medvetande, som tidigare bara var intellektuell kunskap. När en sanning väl blir ert insedda tillstånd av medvetande, är ni inte längre i linje med allmänt accepterade men falska övertygelser angående den.

Ni kommer att börja lägga märke till att ni ofta vet eller handlar utan medveten tanke och att det visar sig vara det perfekta agerandet i den situationen. Ni börjar att automatiskt veta vilken mat er kropp behöver och vilka aktiviteter som är bra för er. Synkronicitet inträffar och saker börjar falla på plats lätt och ledigt. Rätt människor kommer in i ert liv vid rätt tillfälle. Harmonin, fullkomligheten, helheten och intelligensen i ert eget realiserade Medvetande uttrycker sig genom er utan personlig ansträngning. Ni låter det hända istället för att försöka få det att hända. Varande istället för görande.

Att föreläsa, predika eller bestraffa de icke uppvaknade för aldrig med sig bestående förändringar, eftersom varje person bara kan leva på sin uppnådda nivå av medvetande tills de kan öppna till nästa nivå, vilket vanligtvis sker genom upplevelser. Fängelse, rådgivning och intensiva upplevelser har alla potential att väcka upp någon om den är mottaglig, men högre medvetande kan aldrig tvingas på någon annan.

Var aldrig rädda för eller gör motstånd mot att vissa människor försvinner ut ur ert liv om de väljer att vara kvar i gammal energi och ni känner att ni inte längre är i linje med dem. Det är inte ert jobb att rädda någon, det är den personens eget jobb, för varje person har ett Högre Själv och Guider.

Ert jobb är att hålla ut en hand och alltid finnas tillgänglig om någon skulle välja att ta tag i den, det är aldrig att kliva in i någons personliga dike och dra upp dem utan deras samtycke eller önskan. Deras situation kan mycket väl vara en planerad del av deras evolutionära resa. Låt alltid intuitionen vägleda er i dessa situationer, för en person kan faktiskt söka hjälp utan att det märks, medan en annan bara vill att ni ska hjälpa dem vidare.

Uppvaknande sker när det Högre Självet fastställer att en person är redo och högfrekvent energi och innevarande händelser tjänar till skifta många till beredskap. En ny våg av energi kommer mycket snart, en som kommer att exponera och förändra många saker. Ert uppvaknade medvetande kommer att dra till sig dem som är redo att höra vad ni kan berätta för dem om vad som sker personligen och globalt.

Kärlek är kärnan och essensen i allting eftersom den är den energetiska förbindelsen mellan de många inom ETT. Denna sammanbindande energi existerar mellan alla levande saker men har tolkats fel av det tredje-dimensionella sinnet. Resultatet har blivit en mängd allmänt accepterade övertygelser om kärlek – attraktion, känslor, sex, possesivitet, liksom några mycket negativa.

Nuvarande förhållanden tvingar många att för första gången börja uppleva en känsla av enhet. Ni bevittnar födelsen av en högre känsla av kärlek i den kollektiva tanken då viruset och isoleringen sätter alla i ”samma båt” så att säga.

Eftersom det bara finns ETT, omfamnar Kärlek allt liv oavsett hudfärg, sexuell läggning, ålder, ras, välstånd, utseende eller något annat som genom historien separerat människor. Kärlek är det inneboende vetandet (medvetande) att alla saker hänger ihop. Alla typer av relationer börjar med någon form av enhetskänsla (mål, tycke eller misstycke, intressen, attraktion etc) men upplevs i enlighet med medvetandetillståndet hos de inblandade.

Ofta kommer en känsla av enhet från att på något sätt haft en relation med någon person i tidigare liv vilket då manifesteras i detta liv som antingen attraktion eller motvilja beroende på tidigare relationer. De flesta heterosexuella såväl som homosexuella relationer inträffar mellan två som varit mycket nära i tidigare livstiders upplevelser.

Då verkligheten av ren Kärlek integreras och blir en människas uppnådda tillstånd av medvetande, börjar de automatiskt och utan tanke eller ego-drivna mål att svara på alla livssituationer från en plats av kärlek eftersom de har blivit Kärlek. Kom alltid ihåg, ni är medvetande.

Allt framskrider enligt planen. Ha tillit. Tillåt. Kärlek.

Tåget har nu lämnat stationen.

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...