Den Arkturiska Gruppen via Marylin Raffaele, 6 mars

kanalsol

Den Arkturiska Gruppen via Marylin Raffaele, mars 6

Kära ni, vi talar från en plats av kärlek och respekt, för er och för det enorma arbete som ni har lagt ner och nu manifesterar. Vi observerar också att många av er känner sig svaga, ledsna, och ibland även upprörda, när ni börjar se med nya ögon och öppna hjärtan vilket får er att inse hur annorlunda livet på jorden skulle ha kunnat vara.

Under de oundvikliga “down-perioderna” på denna intensiva resa, försök att undvika att hamna i negativitet och försök förstå, att det som ni bevittnar inte har någon lag som stödjer det. Förneka aldrig det som dyker upp, men lär er att se igenom det. Älska alla inblandade (genom att förstå deras sanna natur), och gå vidare. Att kämpa emot något stärker det bara.

Vi återvänder till ämnet förändring. Det finns många som uppskattar förändringen av världen och av andra, men glömmer (ignorerar?) förändringen av sig själva, i tron av att de redan är precis där de ska vara.

De nya och högre energierna avslöjar allt gammalt, förtätat och avslutat – de nedärvda felaktigheterna av mycket som förekommit i världen och hos individerna, och vissa anser fortfarande att det är sanningen och att beteendet är acceptabelt. När några av lärorna i världen, oavsett hur allmänt accepterade de än varit, redovisas som falska, måste individerna börja leva i den nya medvetenheten, istället för att välja att ignorera det som en olägenhet, i det som blivit hans/hennes sätt att leva. Detta är anledningen till att “uppvaknandesamtal” ibland måste till.

Till en början, att leva utifrån en ny medvetenhet kan resultera i både inre och yttre konflikter.
En inre förändring skapar automatiskt en energetisk separation från dem som nu är av en annan resonans. Dessa är oftast människor som ni känner väl och ofta umgås med och som fortfarande känner och älskar de “gamla” ni. Disharmonier med vissa familjemedlemmar, vänner, eller organisationer kan inträffa, eftersom ni inte längre är på “samma sida” energetiskt.

Detta betyder inte att ni plötsligt vägrar att vara med de här människorna ni har känt och fortfarande älskar. Det betyder helt enkelt att när ni är med dem, kommer ni att upptäcka att ni har mindre gemensamt, och ser många saker annorlunda, vilket ofta resulterar i att den tidigare närheten gradvis försvinner.

Det finns några som försöker återvända till, och försöker att fortsätta i ett tillstånd av medvetande som de har vuxit från. Dessa kära håller desperat fast vid en viss person, plats eller sak, och försöker återskapa det förflutna. Detta händer ofta i romantiska relationer varpå man kommer att låtsas att allt är som det brukade vara, för att behaga den andra och behålla relationen. Ni kan inte gå tillbaka in i sömnen efter uppvaknandet men att ignorera detta tillstånd är mycket mänskligt.

Medvetenheten och Kärleken till Självet manifesteras som en ny känsla av mod. Mod att prova nya saker, oavsett vad andra kan tänka, eller kanske mod att slutligen lämna en dålig relation som ni trodde berodde på en viss karmisk skuld, eller att ni skulle lära er att ha tålamod. Att vara andlig innebär aldrig att låta sig behandlas illa.

 

Lär er känna igen, och gå bortom vanliga former av självskadebeteende också. Många anser inte att de mentala, emotionella, ibland även fysiska, övergrepp de utsätts för är misshandel. Ni är de Gudomliga i mänsklig form, skulle ni misshandla de Gudomliga?

Andlig upplysning på jorden är inte för mesar. Det krävs stort mod och styrka att ta emot den och det är därför ni observeras, beundras och älskas av så många från denna sida. Resan är svår, särskilt i början, eftersom allt som tidigare ansågs vara sanningen nu börjar upplösas och uppvaknandet känns som om en “matta dras bort” under honom/ henne. Sanningen i hela hans/ hennes trossystem kollapsar, och på det följer en mycket traumatisk period av tvivel och rädsla. Han/hon har en fot i båda världar, så att säga.

Denna upplevelse kan vara intensiv och mycket skrämmande, särskilt för de som är anhängare av ett visst trossystem. Allt som tidigare sagts vara den yttersta sanningen faller, och de har än så länge inte nått styrkan i det nya medvetandetillståndet som vuxit fram. När högre nivåerna av sanningen blir bekanta och inte så skrämmande, kommer den personen att gradvis omfamna sin nya medvetenhet och utveckla ett nytt och högre medvetandetillstånd. Utvecklingen är en pågående process – upplevelserna på jorden representerar det lägre steget på en mycket hög och aldrig upphörande stege.

När en person är själsligt redo att utvecklas till ett nytt medvetandetillstånd så händer det, vare sig man vill det eller inte. Han/ hon kommer att få tillfälle efter tillfälle att ta till sig den högre sanning han/hon är redo för, och om det ignoreras kommer det helt enkelt att fortsätta i nya former tills han/hon “blir redo”. “Den fria viljan då?”, frågar ni kanske. Ja, den fria viljan finns också och kan fördröja processen, men syftet med all erfarenhet är att vakna upp till vem och vad ni egentligen är, därför har ni valt att vara här.

Ett bra exempel på detta är att, när en person är andligt redo, med en mer utvecklad känsla gå in i ett förhållande, kommer han/ hon vanligtvis att uppleva att det ena förhållandet efter det andra misslyckas, och slutar med smärta och förvirring. Individen jämför sig med andra och försöker få till stånd ett lyckligt förhållande, med alla de tredimensionella sätten som främjas av samhället, utan att inse att han har utvecklats bortom dessa begrepp.

Hjärtesorg och misslyckanden brukar vända individer inåt dä han/hon börjar förstå att han/hon redan är hel och fullständig, och inte bara den andra halvan av ett par som han/hon har förletts att tro. Hans/hennes nya medvetenhet om sin självfullständighet kan då lätt visas upp, istället för en perfekt partner – om det är vad hon/han vill. Fullständighet är för många helt enkelt den frihet som kommer med att inte ha en partner.

Alla som är på jorden vid den här tiden, ville vara här. Det är en kraftfull evolutionär tid. Att varje dag vaknar upp mer och mer samtidigt som Ljuset förorsakar enorma mängder av smärta och oenighet. Försök att inte avskräckas av vad ni ser i världen, se det för vad det är – den långa dolda täta energin av konflikter och upplevelser som går tillbaka hundratals århundraden, och är i behov av rensning.

Skicka och upplev allt närvarande Ljus, närhelst och varhelst ni ser oenighet, fast tro inte att det ska vara så i den tredje dimensionen, för detta är en dimension av illusioner som framträder med ytterligheter som återspeglar ett ouppväckt medvetande, baserat på övertygelser om dualitet och separation . Världen är INTE en illusion, illusionen är hur den uppfattas enligt era medvetandetillstånd.

Det är som om ni tittar på världen genom ett smutsigt fönster. Varje ny medvetenhet om sanningen, tvättar bort en del av smutsen. Det kommer alltid att finnas motsatser i den tredje dimensionen, oavsett hur mycket man försöker att ändra dåliga beteenden till bättre, eftersom det helt enkelt är två sidor av samma mynt.

Era jobb som uppvaknande själar, är att se igenom dessa händelser. Se Ljuset i varje individ, även om ni bara kan uppfatta en liten glimt. Tänk på att alla är inom och av ETT, oavsett vad de gör eller hur djup deras omedvetenhet är. Känn igen sanningen hos alla individer, familjer, vänner och främlingar som ni uppmärksammar. Detta igenkännande kan faktiskt bidra till en förändring i någon annans medvetande, om de är mottagliga – inga ord har uttalats och inga åtgärder har vidtagits.

När ni ser amerikanska politiker leka “kungen på slottet”, bekräftar de sitt medfödda Ljus. Detta betyder inte att en överenskommelse nåtts med dem eller deras påhitt, utan det innebär att de har en högre vision. Att göra detta med varje person, plats eller händelse under dagen gör er till Ljusarbetare. Ni tränar era hjärnor till att tolka på ett nytt sätt och hjälpa den få tillgång till djupare informationskällor. Ett oupplyst sinne kan bara utnyttja det som redan finns i det universella konsensusmedvetandet.

Det är därför drömmar verkar mycket bisarra ibland. Ni kan ha en djup andlig lektion eller upplevelse under sömnen, men sinnet kan inte knyta an till den med den tillgängliga kunskapen, så det hittar helt enkelt på något. En stor del av rensningen sker i viloläge, så om ni drömmer om någon person eller händelse om och om igen, kan det mycket väl vara rensningen av livstidens energirelaterade upplevelser, till den eller det.

De intensiva perioderna av rensning som sker vid denna tidpunkt kan involvera människor och frågor som ni trodde var lösta för länge sedan, eller något helt nytt fysiskt, eller så kan plötsligt ett emotionellt eller mentalt problem dyka upp i ert liv. Det som det cellulära minnet samlat på sig genom hundratals liv, är ofta energi ni inte längre är relaterade till alls, men ni bär ändå omedvetet med er den. Alla intensiva upplevelser finns kvar i det cellulära minnet genom livet, tills ni utvecklats tillräckligt mycket för att rensa, och gå bortom det. Ni är nu där.

Rensningen och integreringen av ny energi lämnar ofta en individuell känsla av trötthet och en känsla av att vara dränerad. Vila när ni kan, men tro aldrig att ni har misslyckats på något sätt, då ni tror att ni inte gör någonting. Det kommer ofta att kännas som att ingenting händer under integrationsprocessen, men på den andliga resan händer det alltid något. Ta fler pauser i era normala vardagliga hektiska liv, men känn ingen skuld för det. Övertygelsen om att vila eller inte göra någonting är lättja, är helt enkelt begrepp från gångna tider då de som inte arbetade hårt, inte fick någon mat.

Älska er själva fullt ut i varje del av era fysiska kroppar – varje organ och varje funktion oavsett hur det/den ser ut. Släpp den föråldrade vanan, som så många fortfarande håller fast vid, att bara kunna älska sig själva då man uppnått vissa accepterade kriterier av perfektion. Älska era känslor oavsett om de chockerar, generar eller irriterar er när de dyker upp. Älska varje individ ni ser, varje djur, växt, och sten. Älska Devor, Elementarer, Naturandarnas riken och Gaia själv, för ni är var och en av dem. Ni är EN.

Kärleken är nyckeln – lösningen, slutet, öppningen, fullheten av allt.

Ni är redo.

Med stor kärlek och uppskattning, vi är den Arkturiska Gruppen

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

 

You may also like...