Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 5 december, 2019

MER ET-KONTAKTER KOMMER ∞ DET ARKTURISKA RÅDET, KANALISERAT AV DANIEL SCRANTON

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är nöjda över att kunna kontakta er alla.

Vi etablerar nu fler kontakter med enskilda människor på grund av den öppenhet som ni har med att  göra förbindelser med det okända. Vi ser fler människor öppna sig för att kanalisera och ta kontakt med extra-terrestriala varelser, och det gör det till en mycket spännande tid för mänskligheten. Det finns faktiskt flera E.T. raser som nu för första gången i er historia når fram till mänskligheten just på grund av den öppenhet de ser inom så många av er.

Ni har arbetat med målet att få full och öppen kontakt med fysiska extra-terrestriala varelser, och det arbetet ger resultat. Ni gör alltså fler kontakter, och ni lyfter er upp till ljusvarelser som inte hade tänkt att göra kontakter med er människor för bara några decennier sedan. Nu är det ett fantastiskt tillfälle för er att vara mycket tydliga med vilka typer av erfarenheter ni vill ha med E.T. och vilka typer av E.T. ni vill ha dessa erfarenheter med.

Slöjan lyfts nu. UFO:s observationer blir allt vanligare och mer förekommande. Sanningen om de E.T. delaktigheter i er historia och rådande världsekonomier förstås av så många fler av er nu. Rymden kommer allt närmare er alla som en erfarenhet, och det är något mycket bra. Detta innebär en utvidgning av det mänskliga medvetandet, och denna utvidgning sker också för er i galaxen. Ni bjuder in nya civilisationer och raser med er entusiasm för E.T. kontakt. Ni skapar den verkligheten, och allt fler av er ser dem varken som frälsare eller skurkar, utan som jämlikar. Och det har också öppnat många dörrar.

Om du har försökt kanalisera i ditt förflutna men inte lyckats och gett upp, skulle det nu vara ett bra tillfälle att återigen fokusera på att ta emot mer högfrekvent energi och information. Ni är på väg in i Uppvaknandets decennium och grunden är lagd för att allt detta ska börja så snart ni har firat nyåret.

Det har aldrig funnits en tid i mänsklighetens historia där mänskligheten varit så öppen för E.T. kontakter som ni är just nu, och det har aldrig funnits så många människor på jorden som har haft sin egen E.T. erfarenhet som just nu. Mallen för kontaktskapande finns här. Det finns i ert kollektiva medvetande, och det är dags för dem av er som vill ha den kontakten att nå fram till den, antingen genom direkt fysisk kontakt eller genom att kanalisera muntligen. Nu är det dags. Ni är redo, och det är också era E.T. vänner i lufthavet och himlen.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att ha kontakt med er.

 

https://sananda.website/the-arcturian-council-via-daniel-scranton-december-5th-2019/

Översättning:  Mats

Du gillar kanske också...