Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 11 november 2019

Det Arkturiska Rådet, 11 november 2019

Via Daniel Scranton

11/11 Energierna

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi har observerat hur ni hanterar de energier som finns på er planet nu, för ni öppnar upp er mer, beroende på datumet i er kalender. Och vi är mycket glada åt att se att så många av er kopplar av och hyllar den Gudomliga Feminina energin, och funderar på det som ni har lärt er. Energierna i den tid som ni befinner er i just nu, är en återspegling av ert tillstånd av att vara som ett uppväckt kollektiv.

Ni tänker mer på vad som finns runt omkring er när ni har ett datum som t.ex. den 11 november, så vi och de andra varelserna som sänder er energier från hela galaxen, samlas för att utforska vad det är som ni förväntar er, vad det är ni ber om och vad det är ni behöver, och vi blandar ihop en cocktail av alla tre.

Vi vet att det finns en önskan bland er som är vakna att höja er över ”matrisen”, det vi ofta kallar den tredje dimensionen och egoismens verklighet. Dessa energier håller på att bryta sig loss från det som har förväntats av er från samhället, från era vänner och från familjemedlemmar. Det här är en tid som ligger mellan den senaste höstdagjämningen och det kommande solståndet, och det är en tid av utveckling. Det är en bra tid för att släppa alla förväntningar som har lagts på er, uttalade eller ej, av samhället. Det är en tid när ni skiftar från höstdagjämningens balanserade energier till solståndets mer kreativa energier.

Ni är i en tidsperiod nu där ni verkligen kan fokusera på vad det är ni vill skapa, och ni kan finna er själva leva i den verkligheten under en kort tid av er linjära tid. Så var förväntansfulla inför 11/11. Bli upphetsade över vad vi och andra som vi, erbjuder er energetiskt, men var också nöjda med hur vakna ni är och hur vakna ni har blivit över tid.

Ni har kommit till en punkt nu där ni vet att ni vill höja er över det nuvarande systemet med alla måsten och icke-måsten, polariserade politiker och ett media som försöker skrämma er till att köpa sådant ni inte behöver. Ni är trötta på onödiga krig, och ni är trötta på att behöva försöka få någon annan att tro på vad ni tror på, för att bekräfta er själva. Dessa är bara några av de problem som ni kollektivt har mött under alla era livstider i den tredje dimensionen, och för merparten av denna livstid.

Ni är nu 4-dimensionella varelser, vilket innebär att ni redan har gjort en enorm mängd framsteg på er väg till det femdimensionella frekvensområdet, som ni för varje dag kommer närmare. Vi vill belöna er, och vi vill också låta er veta att ni skapar allt där, oavsett hur det kommer att se ut. Det kanske ser ut som om vi är hjältarna och reptilerna är skurkarna, men vi spelar bara våra roller för er, så att ni kan utveckla ert medvetande och bli de ni alltid har önskat att vara. Och det håller på att hända, och den här tidens energier kommer att hjälpa er. Så slappna av, andas, jorda er själva, öppna upp och förvänta er att 11/11-energierna ska förvandla er, och lyft er själva över den så kallade matrisen.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...