Sananda via Kathryn May, 6 mars

Jesus Sananda

Sananda, 6 mars 2016
via Kathryn May
GCR frisläpps och Operation Eliminering!

Välkommen tillbaka Kathryn!

Till det irakiska folket …
Vi Skickar Kärlek till Er!

Sananda:

Käraste Jordfamilj, jag känner ert anrop till mig, för att ge er mer information och försäkran om förändringsprocessen som utspelas nu. Några av er känner er upprörda eftersom de välsignelser ni har blivit lovade verkar ha avstannat eller försvunnit. Vissa är arga och känner sig svikna över att ni inte kan se eller röra bevisen på att det vi har sagt är sant.

Jag lovar er, älskade, att den stora utvecklingen vi har beskrivit för er verkligen pågår. Den första dominobrickan, som vi har kallat den, har fallit och andra tumlar på plats, men bilden tycks för er gå i slow-motion. Ändå tumlar hela världen in i ljuset. De första Välståndspaketen har delats ut. Bara detta kommer att skapa massiv förändring på kort tid. Det har inte tillkännagivits för världen, av två skäl: 1) massmedia försöker tysta ned det för att behålla sina falska förespeglingar av makt, och 2) vi skyddar aktivt de modiga vännerna på marken som har riskerat sina liv för att åstadkomma denna mirakulösa händelse.

Låt mig beskriva för er på ett allmänt sätt vad detta innebär. Samarbetet mellan och hos 210 länder var nödvändigt, för att besluta om hur man rättvist kan fördela de stora rikedomar, som de urgamla Europeiska och Kinesiska familjerna och heliga samfund har hållit på i hemlighet, i väntan på den tid då en världsomfattande överenskommelse kunde nås. Alla var tvungna att lova fred för att få guld och andra värdefulla tillgångar, för att stödja varje enskilt lands valuta. Det innebär att alla nationella skulder har betalats.

Kan ni föreställa er det enorma, i bara detta projekt? Varje skuldtyngt land släpps fritt; varje skuldhållare avbetalas, lika villkor skapas. Alla maktstrukturer som omfattar skuld mellan och i nationer upplöses. Detta betyder bokstavligen, att de stora långivarna i världen inte längre äger en bit av gäldenärernas länder. Således, utpressning och ocker är inte längre endemiskt på den internationella arenan. Världsbanken och IMF har arbetat med varje nation för att skapa det tillstånd, i vilket ingen av dessa organisationer kommer att behövas längre eftersom inga skuldarrangemang kommer att behövas. Det finns tillräckligt med medel för att bygga upp och återställa hälsan och välbefinnandet i varje nation och varje människa på Jorden.

Dessa initiala medel finns redan på plats, vilket gör alla länder skuldfria. Guldet och övriga tillgångar har levererats, tilldelats och förvaras säkert; den invecklade väven av in- och utlåning har blivit taktfullt upplöst, och medlen flödar i en tsunami av Ljus, gör människor fria med varje klapp av Guds välsignande hand, de levererades via sändebud på marken som är väl medvetna om sin roll som sändebud av frihet.

Innan den slutliga leveransen av tillgångar och upplösning av skuld kunde slutföras, var det nödvändigt för varje land att gå med på en återställning (RV – ReValuation) av globala valutavärden, för att bättre återspegla de faktiska resurserna i varje land. I flera fall med de ”fattigaste”, mest skuldsatta och korrumperade länderna, åstadkommer denna återställning, att dessa tidigare nedtrampade länder blir bland de rikaste i världen. I sista minuten blev ytterligare länder inkluderade, vilket krävde att en ny kodning infördes inom datorsystemen i hela världen. Naturligtvis var detta en orsak att fira, men det ledde till att återställandet bromsades tillfälligt.

För att rikedomen skulle kunna delas av alla människor för första gången, var det nödvändigt att demontera och ersätta hela världens banksystem, eftersom det gamla systemet var utformat för att systematiskt forsla bort och stjäla den rikedom som borde ha gått till folket. Ett av de mest effektiva medlen för detta var skuldslaveri-systemets skandalösa derivatmetoder och andra ännu mer sofistikerade bakrums-”voodoo-ekonomi” som USA:s president Reagan kallade den. Allt detta behövde demonteras och bytas ut innan några större medel skulle kunna distribueras. Medlen skulle annars ha stulits av de 13 familjerna och deras tysta kontrollanter, alla dessa som bokstavligen har kontrollerat världen genom att styra världens penningtillgång. Övergången måste ske utan att destabilisera eller orsaka en faktisk kollaps av världsmarknaden. Detta krävde att det inte offentliggörs eller publiceras förrän allt avslutats. Detta är en av anledningarna till varför ni inte har läst om dessa förändringar i stor utsträckning i de finansiella nyheterna.

Ni har varit medveten från tid till annan om möten på hög nivå som äger rum mellan världens ledare. G20-toppmötet förra helgen i Shanghai var egentligen en formell sammankomst som möjliggjorde ett stort antal privata möten med världens ledare och deras företrädare. De arbetade under många dagar för att underteckna dokument och pressa fram de slutliga överenskommelserna. I många fall har nya möjligheter för ledarroller erbjudits och accepterats av de länder som en gång var i direkt opposition till varandra, för att gå vidare i fred och vänskap.

Samtidigt, med nya banksystem på plats, har stora Välstånds-Paket som arrangerades för länge sedan för att delas ut till Ljusarbetar-individer, levererats till deras konton och kommer att frigöras för användning i morgon, måndag, den 6 mars 2016. Under nästa vecka kommer ni börja se de enorma effekterna av dessa ”privata” humanitära projekt, som redan har finansierats med hundratals miljarder dollar vardera. Dessa förvaltare kommer att förbli så anonyma som möjligt för deras egen säkerhet och integritet, åtminstone på kort sikt. Vi arbetar direkt med dem för att vägleda och välsigna deras projekt. Saint Germain och Lady Quan Yin har arbetat outtröttligt i årtionden med dessa generösa själar, för att försäkra deras framgång och effektivitet. Vi är oändligt tacksamma för dessa modiga individer med tro och engagemang för det Högsta Goda som förändrar er planet, ofta trots död och lidande mitt ibland dem.

Ni förstår, det finns inget enskilt Välstånds-Program som inte är invecklat sammanvävt med alla andra. Detta är en global händelse som omfattar alla 7,5 miljarder själar på Jorden. Ingen individ eller grupp står utanför denna massiva förändring, energimässigt eller fysiskt. Ingen har glömts bort, även om många fortfarande är omedvetna om de förändringar som sker runt omkring dem. Varje levande person bidrar med sin energisignatur och deras kreativa avsikter till resultatet, i en pågående upp- eller ner-röst (det finns ingen neutral mark) som bestämmer tidpunkten och takten för denna oundvikliga UppLysning av Planeten Jorden.

Många av er känner till Fadern Guds löfte att tillkännage omvärderingen (RV) av valutor, som kommer att medföra stora rikedomar till alla dem vars uppgift var att studera och investera sina pengar och sin tro, i Visionen att hjälpa till att sprida välståndet. Tillkännagivandet var faktiskt avsett att göras flera gånger, bland annat den 29 februari 2016. Miljoner väntar ivrigt på sin tur att delta i ”skicka det vidare” samt lindra påfrestningen av sitt eget skuldslaveri, så snart växlingsmöjligheten är offentligt tillkännagiven.

Vi alla kom överens i Råden, att det var nu en brådskande angelägenhet att snabbt frigöra tillgångarna, med respekt för vårt löfte till er. Det var vår bästa bedömning liksom vårt största hopp, att den kommande händelsen tillsammans med Moder och Fader Guds ökande Ljus, skulle höja nivån på medvetandet och Ljusenergin bland mänskligheten, till att ”stöta fram oss över toppen”, så vi kom överens om att ”köra på”. Våra Omvandlings-team har länge arbetat på högsta fart, vilket gett många av dem allvarliga fysiska sjukdomar, eftersom de rensar giftiga kemikalier, kärnavfall och framför allt de pågående negativa tankeformer som ständigt återproduceras av mänskligheten. Vi organiserade en fullskalig framstöt, över och under, för att bryta igenom membranet av mörker som har hållit Jorden fängslad i den mörka Matrisen.

Många av er som läser detta är medveten om ert eget uppdrag för att delta i denna framstöt. Ni är Ljusbärare och Omvandlare, Healare och Vägvisare, Grindvakter och Portalöppnare, som alla bidrar till framgången med detta monumentala projekt. Samtidigt finns det många även bland Ljusarbetarna som är omedvetna om ett avgörande inslag i vårt arbete:

Det finns ingen neutral mark. Ni kan inte ”vänta och se” eller uttrycka tvivel eller ilska eller frustration utan att öka belastningen för era Ljusarbetarkolleger som har till uppgift att rensa bort de tätare energierna.

Med era ögonblick-för-ögonblick-tankar, -känslor och -handlingar, ska var och en av er, antingen bidra till eller minskar energiflödet som bär RV/GCR och andra viktiga program framåt.

Ni bor i en zon av fri vilja, där plötsliga förändringar inte alltid exakt kan förutspås i fråga om tiden. Den förväntade framgången för detta projekt mäts av Farfar på ett mycket sofistikerat och invecklat sätt. Hela mänskligheten räknas ihop, deras Ljusa eller mörka energier beaktas i det slutliga beslutet, om huruvida det är tillräckligt säkert och om Jorden är redo nog att genomföra det. Dessa mätningar tar naturligtvis hänsyn till den kraftfulla effekten av dessa Ljusarbetare som leder vägen, trycker på för att bryta igenom barriärer medan de står på axlarna av dem som gick före dem.

Det beslutades i Rådet i dag att det är viktigt att ni får veta så mycket som möjligt, för att uppmuntra er att finna frid inom er själva under dessa dagar strax bortom den utsedda ”mållinjen”. Vi har inte misslyckats med att nå energimålet, och på samma gång gjorde vi det. Ni kunde inte ha arbetat hårdare, och er uppriktiga röst att begära genomdrivandet av RV/GCR och ta konsekvenserna för alla att lösa, togs på stort allvar av Moder och Fader. För att hålla Faders löfte krävdes en liten justering så att RV utvecklas med de större Välståndsprogrammen i ledningen, och de individuella växlingarna strax efter, och allt rör sig i något långsammare takt än vi ursprungligen planerade, för allas skydd och säkerhet.

Låt mig hjälpa er att förstå att det inte finns någon grupp eller individ att skylla på för den långsammare takten. Det är inte ett kabal-hinder eller en statlig åtgärd som har skapat ”hinder” på vårt Uppstigning/RV-skepp. Det är den kollektiva kabal-energin inom var och en av oss som håller oss tillbaka. I detta inkluderar jag varenda människa på Jorden och många av djuren också.

Under de senaste veckorna har Kathryn och Christine, Ärkeängeln Michael och jag liksom Moder och Fader Gud och många av COH (Company of Heaven) deltagit i ett pilotprogram, för att hjälpa villiga inkarnerade familjemedlemmar, att identifiera och leta efter alla delar av kabal-tänkande och -känsla inom sig själva, och att hjälpa varandra också. Det har varit en utmanande, ögonblick för ögonblick-process av självrannsakan för varje medlem, och det har resulterat i ett lysande språng framåt, i deras individuella och kollektiva nivå av Mästarskap och i Ljuset av deras kombinerade energier.

Jag vill nu öppna inbjudan till alla som läser dessa meddelanden att ansluta sig till oss i denna heroiska insats för att identifiera och lämna alla mörka tankar och känslor bakom oss. När alla arbetar tillsammans kan vi inte bara säkerställa ett smidigt och snabbt slutförande av RV, men också vitalisera den ljusa vägen för en glädjefylld, upplyftande erfarenhet av vår fortsatta Uppstigning.

För dem som vill ansluta sig till oss i detta ”Eliminerings-Projekt” kommer jag att ge er några riktlinjer för deltagande, som ni kommer att hålla er till med integritet och sanning, som en del av stegen mot fullständig frihet. Det är mest effektivt att tala från ”jag”-positionen, med medvetenhet om att ni också talar i anslutning med ert Högre Jag (”Jag Är”), för den största nytta för ert inkarnerade jag och planeten som en helhet.

  1. Jag erkänner, som en människa inkarnerad på Jorden vid denna tid, att det skulle vara omöjligt för mig att inte ha absorberat och även omedvetet anammat många mörka tankar som vi nu refererar till som ”kabal-programmering”.
  2. Jag ber ödmjukt om hjälp och kärleksfullt stöd från min familj Ovan, för att hjälpa mig att identifiera och utrota alla kvarvarande förvridna tankar eller känslor som inte har sitt ursprung i Kärlek.
  3. Jag förstår att när jag samtycker till att avstå från mitt egos intressen (stolthet, rädsla, svartsjuka, konkurrens, romans med det mörka, etc.), att jag i själva verket frånträder min möjlighet att välja ondska, aggression, krig, splittring och förstörelse. Jag väljer istället att anpassas helt med Ljuset i varje ögonblick, och vet att för mig är det den enda acceptabla vägen för att uppfylla min Livsuppgift, att föra in Kärlek till Jorden vid denna tidpunkt.
  4. Jag lovar mellan mig och jag, att jag inte kommer att falla ner i känslor av skam eller frustration, oavsett vilka sanningar jag kan upptäcka om de mörka tankar och attityder som härbärgerats inuti mig själv. Det är vägen av mörker och självtvivel, och jag kommer inte att gå där.
  5. Jag förstår att varje känsla eller tanke har en energisignatur, och att jag kan identifiera en mörk tankeform genom dess tunga, täta energi och intensiva ”känsla”. Den är inte mystisk eller okänd och den är inte utanför min kontroll. Jag behåller den genom att mata den med min egen energi.
  6. När jag känner pusten av en mörk tankeform, kommer jag med glädje vända mig direkt till den, se på den med beslutsamhet och kärlek till min egen inre sanning, och kalla ut den i Ljuset. Jag vet att genom att göra så kommer jag att befria mig själv och andra från de problem som jag behandlar, i Moder och Faders Ljus namn.
  7. Jag kommer att uppmana Saint Germains violetta flamma, att bränna bort alla kopplingar jag har behållit till gamla idéer, rädslor, favoritstrategier, klagomål, ursäkter, skylla på andra, och alla andra uttryck som inte är en sann reflektion av mitt mest kärleksfulla inre jag.
  8. Jag förstår och accepterar att det mest effektiva, snabba och oklanderliga sätt att anmäla sig medvetet till detta projekt, är att fokusera mina ansträngningar inombords. Jag tar tacksamt emot den kärleksfulla hjälpen av mitt Högre Team och jag ägnar helhjärtat mina ansträngningar åt att vända mig inåt, där de säkraste upplösningarna vistas.
  9. Jag är världsexperten på mina egna känslor och tankar. Respektfullt och kärleksfullt påbörjar jag processen med att sålla ut allt, som inte är helt i linje med mitt högsta goda och min djupaste integritet, i Moder och Fader Guds och min egen Uppstignings namn.
  10. Jag är ett Guds barn, och jag är gjord av deras Ljus.

Jag, Sananda, erbjuder min kärleksfulla arm runt era axlar, när ni vågar lämna bakom er, alla kvistiga lämningar av vårt gemensamma förflutna på den här planeten, där slaveri och lidande har varit normen. Jag inbjuder er att gå med mig i kamratskap och glädje, när ni ser djupt in i varje tanke, känsla och handling efter spår av kabalens programmerade tricks och snubbeltrådar. Ni kommer att hitta dem. När ni gör det, vet att ni inte skall döma er hårt, för att ha burit mörker ni inte längre samtycker till eller känner er bekväm med. Detta är sättet att forma oss försiktigt och kärleksfullt, att vara mer som Moder och Fader.

Akta er särskilt för snubbeltråden, som kommer att få er att vilja förneka något om er själv, som ni inte gillar. Det är ingen fara. Tänk på det som en smutsrand i ansiktet som ni fick under processen för en hård dags arbete, eller ett blåmärke från det strapats-aktiga liv ni skrev under på. Rengör och heala er själv. Ta så lång tid som ni behöver för att trösta er själv då ni skalar bort och avstå från allt, till den violetta flamman. Håll Moder nära då ni skalar bort alla fällor och masker, ner till den nakna och vackra varelse ni är född till att vara. Vi är alla här för att hålla er och heja på er. När ni höjer upp er själv, höjer ni hela mänskligheten med er. Vi firar er hängivenhet och ert mod.

Jag älskar er med hela mitt hjärta.

Jag är er Sananda

©   Kathryn E. May, PsyD. Permission is given to copy and share these messages freely, provided they are presented in their entirety without additions or deletions, and credit is given to the channel(s) and to the website,   www.whoneedslight.org.  Artificial voice recordings are not permitted. Translations and transcriptions must be approved case by case by the author and the scribe.

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...