DEN ENADE MEDVETENHETEN 2023-11-15

DEN ENADE MEDVETENHETEN
2023-11-15
Älskade ni!
Jorden som en Planetskola, där själens lärande frångick de Universella Reglerna, som karakteriserade den som en värld av prövningar och försoning, gav också varje inkarnerad själ upplevelsen av individualitet. Vi har redan sagt vid andra tillfällen att själen när den inkarnerade, följde sitt eget evolutionsprojekt, och lever i varje inkarnation som en annan karaktär, för då upplevde den också polariteter, i den dualitet som erbjuds i denna skola.
För att faktiskt leva som varje karaktär, förutom att glömma tidigare inkarnationer, fick själen känna och memorera varje känsla, oavsett om det är i en situation av glädje eller smärta och lidande. Summan av alla dessa karaktärer, har gett själen dess nuvarande personlighet.
Om själen i varje inkarnation levde som en individ, så är det naturligt att den också upplevde separation. Att känna sig separerad från Källan, innebär också att känna den hårda prövningen av att kämpa för att överleva. Och i denna kamp för överlevnad upplevde hon också lagen om agerande och reagerande. Ofta har själen fått kämpa för sitt eget fysiska liv, och i vissa situationer överreagerade den till sitt försvar, främst i situationer som involverar att döda eller bli dödad.
Rädsla och skuld var de huvudorsaker som gav den möjligheter att lära sig, men inte alltid så etiskt när det gäller den moraliska lagen. I brottet mot sådana lagar fanns det sedan tidigare ett behov av räddning och balansering av varje misslyckad åtgärd. Denna räddning kallades även Negativ Karma.
Trots alla svårigheter i denna skola utvecklades själen och tog sig hit. Det var själens mål: att kunna stiga upp tillsammans med planeten Jorden. Minst 1/3 av de för närvarande inkarnerade själarna är i detta tillstånd för uppstigning. Det innehöll även ändringen av tidslinjerna som ersatte den som gjorde Harmageddon möjlig.
Tidigare upplevde själen hela tiden hur det är att leva i separation, nu när vi går vidare in i den planetära övergången, kommer vi också att vara mer konditionerade att uppleva frekvensen av den Nya Jorden. Separationen ger vika för
ENANDET AV MEDVETANDENA.
Tiden med att kämpa för överlevnad är lämnad, tillsammans med den tredje dimensionens gamla energier. Som det sagts tidigare, det gamla kommer att ge vika för det Nya. Och Separation kommer att upphöra att existera, så att enandet definitivt kommer att genomföras, och förvandlar denna nuvarande skola av prövning och gottgörelse, till en högre nivå av regenerering.
Gudomliga Lagar kommer också att tillämpas i Jordens nya fas och mänsklighet. Medvetenheten kommer helt att förändra din förmåga att agera och förstå. Anpassningen sker redan till den nya fasen av expansion. Förståelsen kommer mer och mer om att det som varit, inte längre finns. Man lämnar efter sig det som inte längre behöver föras vidare.
Medvetenhetens enande möjliggör alla nödvändiga anpassningar. Det kommer att leda själen till scenen där den en gång för alla kommer att förstå att vi alla är EN. Enandet kommer att göra det möjligt att förstå att den andra människan också kommer från samma Källa av skapelse, och därför besitter samma energi, samma ursprung och har samma frö, eftersom det härstammar från samma träd.
Medvetenhetens enande, kommer att ge förståelse för att djur oavsett ras, också är ett medvetande som kom från samma Källa, därför är det också en del av vår energi och vibration. Också våra bröder från skapelsen.
Du kommer att förstå att en grönsak också är ett medvetande som härstammar från Källan. Grönsaken upplever bara scenen och känslan av att leva som en grönsak i Terras Skola.
Medvetenhetens enande för också med sig förståelsen om att mineraler, stjärnor, andra planeter och alla galaxer, är delar av samma enade medvetande i Skaparkällan. Alla varelser som lever bortom Jorden är också delar av oss, eftersom vi kommer från samma energi.
Ett enat medvetande kommer med allt detta äntligen att förstå, att det bara är en Fraktal av det egna större medvetandet, det vill säga, dess Monad. Det kommer att förstå att det har högre versioner av sig själv. Det bebor världar i varje dimension i Kosmos oändlighet. Och du förstår nu att genom att experimenten i Dualitet avslutas med separationen i den tredje dimensionen, att det integreras i en högre version av dig själv.
Denna integration är inget annat än ett ENANDE AV MEDVETENHETEN. Själens uppstigning är inget annat än MEDVETENHETENS ENANDE. Men för att nå fullbordandet av uppstigningen, är enandet med de andra medvetandena som bor på denna planet nödvändigt. Den Själ som fortfarande upplever separation här, är inte redo för uppstigning.
De som arbetar med att skapa Tidslinjen för de Utan Ljus, vet alltför väl om de mänskliga möjligheterna och förmågorna. Och det största målet just nu är bara att skapa sådant som motsätter sig ENANDET AV MÄNNISKORNAS MEDVETANDEN.
Att skapa motiv och situationer som uppmuntrar separationen är det dödligaste vapnet som används just nu. Men det kan bara nå de som låter sig föras med i vågen av mörka intressen. Lämna korselden de utövar, så kommer LJUSET därefter att lysa upp dina steg.
Valet är ditt, för det är en del av lagen om den fria viljan. Kraften finns och har alltid funnits inom dig. Och det är en av de Heligaste Gudomliga Lagarna. Inget kan stoppa dig från att vara enad, om det verkligen är ditt syfte.
Jag är Vital Frosi och mitt uppdrag är att upplysa!
Namasté!
May be an image of 1 person

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *