VÄLSTÅND ÄR EN FREKVENS, 4 OKTOBER, 2023

VÄLSTÅND ÄR EN FREKVENS.
2023-10-04
Älskade Ni!
När vi pratar om välstånd, är det många som bara nämner den ekonomiska biten. Det stämmer inte för välstånd är en uppsättning faktorer, som ger tillfredsställelsen med förkroppsligandet av själens längtan. Det är också mekanismen som på ett tillfredsställande sätt möter alla behov, ger bättre livskvalitet, för den som ärligt söker.
Själen som inkarnerar på Jorden, har som mål att uppleva dualitet, ena gången i en polaritet, andra gången i en annan. Detta ger möjligheter att i vissa inkarnationer, leva i både överflöd och i brist.
Det nuvarande ögonblicket av planeten Jorden som en skola för själar, har erbjudit alla möjligheter och alla erfarenheter, till alla som är förkroppsligade här. Det finns ingen ny erfarenhet av att vara i den här skolan. Det finns inte en läxa kvar som inte har lärts.
Ni har alla i praktiken successivt levt i de inkarnationerna, i polariteten av välstånd och misslyckande. Och det är minnena från tidigare svårigheter som fortfarande dröjer sig kvar i själens register. Det är naturligt för människor att minnas de dåliga tiderna mycket mer än de goda tider de har levt. Detta gör också att de känner ett offerskap, vilket många bär med sig i sitt undermedvetna.
VÄLSTÅND ÄR EN FREKVENS, en frekvens som vibrerar inom alla. Det är ingen idé att försöka leva i välstånd om du inom dig vibrerar med frekvensen av brist. Det är nödvändigt att justera denna negativa energi och göra den till en positiv, vilket gör den till en mäktig bundsförvant, för att kunna sträva efter och erhålla välstånd.
Jag har sett snälla, kärleksfulla och mycket korrekt agerande människor, och ändå verkar inget flöda i deras liv. Och de frågar mig alltid “vad som återstår att göra”.
I dessa fall brukar jag svara att de måste finna den energiska frekvensen som attraherar, för allt följer attraktionslagen.
År 2016 kom ett meddelande från det andliga teamet som hjälper oss, att de flesta av de inkarnerade som kommer att stiga upp redan blivit av med sin karma. Det som återstår är små justeringar, och några lektioner. Det är det sista i denna gamla skola, som kommer att sluta existera.
Jag skulle vilja säga till er som är här med mig, att vi behöver nå den frekvens som kommer att locka välstånd till oss, för lidande är inte längre nödvändigt. Bortsett från dessa små justeringar och lärdomar som citeras, skulle det räcka att nå en högre frekvens för att alla dåliga och obehagliga symtom ska lämna oss en gång för alla.
I våra själsloggar finns många minnen av de smärtor och det lidandet vi upplevde när vi gick igenom prövningen med överflöd och brist. Ja, det verkar som en paradox men också i överflöd, gör vi grova misstag. Särskilt när man använder resurserna på ett ohederligt sätt. Och det förde med sig mycket ånger och skuldkänslor, som vi fortfarande bär med oss i det undermedvetna.
Dåligt samvete dömer sig självT, det straffar sig självT. Du känner dig inte värdig något som kan ge dig framgång. Det har sin egen Domare och sitt egna straff: SKYLDIG! Och ett dåligt samvete kan inte uppnå välstånd, eftersom det finns i en motsatt frekvens.
En annan avgörande faktor för bristande välstånd, är den begränsande tro som påtvingats genom de successiva inkarnationerna. Särskilt de religioner som har ingjutits i människor, med övertygelsen om att de rika inte kommer till himmelen. För att räddas så måste du lida. Det är inte sant, för Skaparen begränsar ingenting. Han ger bara möjligheter. Alla har en fri vilja att välja hur de ska lära sig sin läxa.
För att koordinera varje själs väg, så finns den naturliga lagen om orsak och verkan. Bortsett från det så är det bara en begränsande tro som hindrar den inkarnerade själen från att göra sin vandring mer glädjefylld och lyckligare.
Dessa begränsningar som citeras här är en del av våra förfäders, eftersom de följer med oss genom tiderna. Vi måste heala den här gamla tiden. Vi har så många gånger sagt det här i meddelandena. Vi har denna möjlighet nu, i denna sista inkarnation inom dualitet på Jorden. Självklart kommer sådana minnen inte vara ett hinder för själen att göra sin uppstigning, men om den inte healas kan lidandet och svårigheterna följa med till slutet av denna nuvarande existens. Så nu kör vi igen: SMÄRTA ÄR ETT VAL.
Vi är på väg mot år 2024, vars numeriska värde blir åtta. Åtta är en symbol för välstånd. Japp, vart nionde år har vi summan åtta. Det betyder att vi har gynnsamma cykler så att vi kan arbeta oss igenom förändringarna, eftersom åren räknas genom astrologiska rörelser. Sådana rörelser producerar energier som kan vara antingen mer positiva eller mer negativa.
Förbered dig på att detta kommer att bli det viktigaste året för att justera välståndet hos dig, eftersom det finns inom tidsfönstret för stora förändringar i den globala övergången. Heala de begränsningar du fortfarande bär på från förfäderna. Detta kan du göra genom att söka kunskap, tekniker eller energetiska terapier. Det finns oändliga möjligheter. Många holistiska terapeuter är kvalificerade att hjälpa dig.
Jag har inte för vana att ha synpunkter på andra ljusarbetares arbete, men jag kan rekommendera Dinara Schio då vi har vandrat tillsammans på denna resa i åtta år. Jag känner till hennes arbete, och eftersom jag inte gör Qvantum Healing Journey så rekommenderar jag hennes arbete.
Under ledning av ditt andliga team ges denna resa till dig i detalj, då var och en alltid har ett definierat mål. Nu blir det resa nummer åtta. Och anledningen är att detta kommer att syfta till att heala de förfäder som hindrar välståndet. Jag påminner om att jag gör detta för att hjälpa de som behöver hjälp, eftersom jag inte har den tekniken.
VÄLSTÅND ÄR EN FREKVENS. Sök efter denna frekvens och tänk på att det inte finns några gränser, för universum för med sig allt enligt det vi vibrerar inom oss. Det är attraktionslagen, som också är naturlig och föränderlig.
Jag är Vital Frosi och mitt uppdrag är att upplysa!
Namasté!
May be an image of outer space

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *