DU ÄR ETT FRÖ FRÅN SKAPARKÄLLAN, 24 januari, 2024

DU ÄR ETT FRÖ FRÅN SKAPARKÄLLAN.
2024-01-24
Älskade ni!
När processen för själens uppstigning är klar, då kommer också medvetandet att vara komplett inom det motsvarande dimensionella bandet. Vid denna vändpunkt kommer själen att veta vem den är. Hela hans/hennes historia kommer att avslöjas, från den första inkarnationen på planeten Jorden, och även mycket tidigare, när han/ hon fanns i andra världar, på andra stjärnor.
Du är inte av denna värld, du kom till denna värld. Du är mycket mer än vad du tror att du är. Du är ett frö från Skaparkällan. Och som sådan kan man också skapa samma saker som Skaparen. Om man jämför logiken med ett träd som producerar frön, så sprids de i alla riktningar och förökar sig, producerar andra identiska träd och mer likadana frön.
Det är ingen skillnad mot skapelsens ursprung i Källan där allt finns. Den är ett unikt medvetande, som vi kan kalla Gud. Han/Hon är inte en varelse som vi tror eller har fåtts att tro. Det är snarare ett Livets träd som producerar LJUS, och detta LJUS återges genom materialiseringen av Planeter, Stjärnor, Galaxer, Universum, Multiuniversum och varje livsform som finns i alla planetariska sfärer.
Skapelsen upphör aldrig. Genom att skapa ett frö i denna källa sprider sig Ljuset genom det på olika sätt och bildar en Monad, men inom samma medvetande. I sin tur är Monaden uppdelad i 12 Supersjälar, var och en uppdelad i 12 som bildar grupper av 144, men fortfarande i tillstånd som Supersjälar.
Eftersom Källfröet bär på en mycket kraftfull atomenergi, så kallas den också för den Gudomliga Fröatomen. Och, för att skapa i världar långt från de Galaktiska Centralsolarna, som inte är något annat än speglar av det intensiva ljuset som utstrålas från den Kosmiska Centralsolen, så delar Supersjälarna upp sig i själar.
Och slutligen, i utkanten av dessa Galaxer, är frekvensen så låg att inte en ensam själ kan skapa i en nästan total frånvaro av Ljus. Så, de uppdelas i Fraktaler. Du är en av dessa fraktaler
Själsfraktalen är en liten del av det större medvetandet, som formar din Monad. Kom ihåg att Källan är den enda medvetenheten, den som skapar allt, och eftersom vi benämner den Gud så kan det inte bli mer betydelsefullt, för Gud betyder Från Självet, det vill säga summan av alla samveten, antingen som en Monad eller som ett Kollektiv.
Planeten Jorden är faktiskt en själsskola. Placerad i Orions Arm i utkanten av Vintergatans Galax, så är inte ljuset så intensivt. Detta innebär att Jordens frekvens finns i ett band känt som den tredje dimensionen. Själens Fraktal kom hit, med en liten del av sitt Monadiska medvetande, men tillräckligt för att uppleva och skapa i den största begränsning som kan åläggas en själ.
När man påbörjade den långa vandringen i nästan total avsaknad av Ljus och medvetande, glömde Fraktalen vem den var, varifrån den kom och vad den kom hit för att göra. I varje inkarnation levde den som om det vore det enda förkroppsligade livet, och lärdomarna är olika för den och för resten av de inkarnerade. Livet i världen var under förutsättningarna av prövning- och försoning, det vill säga under lagarna om agerande och åtgärd.
Anledningen till att Fraktalen inkarnerar och sedan lämnar är inget annat än behovet av evolution. Medan Fraktalen är inkarnerad, har den inget minne om sig själv. Så efter lämnandet av kroppen går den till en högre dimension, alltså till 4D. Den fjärde dimensionen gör det möjligt för Fraktalen att återfå en del av sitt medvetande, tillräckligt för att minnas tidigare liv, göra en självutvärdering av sin utveckling, och även få information om den närmaste framtiden och utveckla en själsplan för att se de snabbaste sätten för sitt växande.
Alla upplevelser som levs som en Fraktal känns i din emotionella kropp. Denna känsla registrerar intrycken som följer som ett själsbagage, och samtidigt förs de vidare i realtid, till alla dina högre versioner av själen, och de hamnar direkt också hos Källan, där allt är ETT. Så alla medvetanden som skapas i Källan får den kunskap som andra själar upplevt genom det oändliga Kosmos. Detta gör det möjligt att diversifiera inte bara kunskap utan även subventionerna för att skapa oavbrutet. Det motiverar påståendet att skapelsen aldrig tar slut.
Du är ett frö från Källan. Och om Källan är Gud behöver du inte någon annan för den kopplingen. Du blev aldrig bortkopplad från den även om du inte vet det. Du slutför just nu en lärdom, om hur det är att skapa i näst intill avsaknaden av Ljus. Du är ett Gudomligt atom-frö, du är en gnista av Gudomligt Ljus. Och som sådant kom detta Ljus hit för att lära sig skapa i Mörkret, bara detta lilla Ljus.
Varje Fraktal visste att de skulle ha allt nödvändigt skydd innan de inkarnerade i en VÄRLD av prövning och gottgörelse. Du visste att du en dag skulle återintegreras till dina högre versioner av själar, och att många skulle hjälpa till på denna resa, oavsett om det är ett Högre Jag eller andra själar med högre dimensioner. Skyddet är konstant, dock hänger allt på varandra. Den fria viljan respekteras alltid, under alla omständigheter.
Är du ett frö bär du säkert på ett DNA från ditt Kosmiska ursprung. Allt som skapas i Källan kan du skapa här, även under andra förhållanden men i en lämplig frekvens. Det finns några citat som tillskrivs den Högste Skaparen, bland dem denna berömda fras: ”Gå ut och multiplicera och skapa världar, stjärnor, galaxer och universum.”
Detta får oss att förstå att allt är möjligt för oss, av det som är tillåtet för oss. Tillåt dig själv! Tillåt dig själv att skapa. Man kan göra mycket mer än man föreställer sig! Man kan multiplicera bröd och fisk! Du kan förvandla vatten till vin. Du kan hela andra och dig själv. Du kan kopiera vad som helst. Du kan förvandla ljus till fysiska saker. Du vet bara inte ännu hur du ska göra, men du kommer att få veta mycket tidigare än du kan föreställa dig. Börja jobba med det nya medvetandet för nu intensifieras LJUSET, och kommer att få ditt medvetande att expandera snabbt. Vi är i finalen för planetariska övergångar. Du är ett frö från Skaparens Källa.
Jag är Vital Frosi och mitt uppdrag är att upplysa!
Namasté!
May be an image of seedlings

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *