Arkturierna via Suzanne Lie, 17 augusti 2019

Arkturierna via Suzanne Lie, 17 augusti 2019

 

Suzanne Lie

Interdimensional Communication –The Arcturians through Suzanne Lie

17-8-19

Interdimensionell Kommunikation

Arkturierna genom Suzanne Lie

Kära Arkturier,

Har ni ett meddelande för mig att dela?

Ja, vi vill prata med er alla, vilket betyder alla som läser detta interdimensionella meddelande. Först vill vi påminna er om att när vi talar genom en av våra kanaler, till exempel Suzanne Lie, pratar vi med alla som finner sig själva läsa vår information.

Vi, Arkturier, är glada att rapportera att det finns fler och fler människor som aktiverar sitt eget sätt av ”interdimensionell kommunikation.” Enkel interdimensionell kommunikation innebär att du har en kommunikation med en högre frekvens av ditt eget multidimensionella JAG, och/eller kommunikation med högre dimensionella varelser.

Dessa högre dimensionella varelser, som är varelser som INTE bär en jordfarkost, resonerar med frekvenserna av de högre fjärde, femte och bortom verklighetens frekvenser. Men de ”överlyser” de tredje/fjärdedimensionella människor som har valt att ta en jordfarkost för att bättre hjälpa Gaia med Hennes Planetetära Uppstigning.

En ”Planetär Uppstigning” är när en hel planet expanderar sitt frekvensområde från den första genom den tredje, till den fjärde dimensionen och sedan till det ”uppstigna” femte-dimensionella planet.

Mycket ofta är det femtedimensionella, planetariska uttrycket av verkligheten känt som ”Himlen” i vilken livsformer kommer in i när deras tredje/fjärde dimensionella Jord inte längre är kopplad till deras tredjedimensionella mänskliga form.

Lyckligtvis har alla människor ett flerdimensionellt Jag som resonerar bortom, men vilket fortfarande omfattar den tredje dimensionen, som är den frekvens av verkligheten som tredjedimensionella, jordbundna människor upplever under sin inkarnation på Jorden.

Lyckligtvis är de högre fjärde och femte-dimensionella frekvenserna i ert mänskliga uttryck dedicerade till att skicka högre dimensionella budskap till alla tredimensionella människor på Jorden som kommer att lyssna på och förhoppningsvis dela de högre dimensionella meddelanden som de har fått.

Låt oss förklara vad vi menar med en ”högre dimensionell kommunikation.” En högre dimensionell kommunikation är en som bildar en bro mellan deras tredje-dimensionella mänskliga jag och deras femte-dimensionella Högre JAG.

Om den jordbundna människan har valt att erkänna denna medfödda, men ofta oanvända, del av sig själv, kommer de att börja komma ihåg sina andra inkarnationer, sina liv på deras Stjärnskepp och äventyren och erfarenheterna i en femte-dimensionell verklighet.

Om en människa kommer ihåg dessa viktiga komponenter av sig själva och väljer att etablera en daglig kommunikation med denna högre dimensionella komponent i sitt eget flerdimensionella JAG, kommer de också att börja komma ihåg de högre fjärde och femte-dimensionella upplevelserna som de är med om.

Dessa ”upplevelser” kallas ofta ”drömmar”, ”dagdrömmar” och/eller ”fantasi.” Dessa ord väljs då det inte finns en känsla av ansvar att lyssna på, dokumentera och dela deras högre dimensionella meddelanden med andra.

Vi inser att det krävs mycket mod för att låta andra veta att ni har upplevelser som många människor kan beteckna som ”falska, låtsade, bara en dröm eller totalt nonsens.”

Vi, er Galaktiska Familj, minns var och EN av er som har lyckats komma ihåg ert Sanna Jag mitt i lögnen och illusionerna som har skickats ut av de mörka så att de kan behålla sin ”makt ÖVER andra.”

Makt över andra är vad de ”ouppvaknade” behöver uppleva för att ha någon koppling till en kraftfull komponent av sig själva. Dessa förlorade inser dock inte att de behöver ha makt över andra på grund av att de inte kan hitta och leva inom sin egen INRE KRAFT.

När man har hittat sin egen Inre Kraft, har man inget behov av att ha makt över eftersom upplevelsen av att ha Inre Kraft INTE låter er att försöka ha makt över.

I själva verket, om Inre Kraft används för att ha Makt Över, kommer den inre kraften att gå förlorad. Anledningen till att ens inre kraft förloras genom att man använder den för makt över är att ens medvetande inte längre kommer att resonera med den högre fjärde och femte dimensionen när man missbrukar sin inre kraft som ett sätt att uttrycka sin Inre Kraft.

Inre Kraft är en högre fjärde och femte-dimensionell uttrycksfrekvens. Om man använder sin Inre Kraft för att ha ”makt över andra” kommer den Inre Kraften att ersättas med ”Självisk Kraft.” Självisk Kraft är när man håller sin makt inuti för att bara använda själv. Men dessa själviska inser inte att Kraften behöver ”ges till andra” och inte ”sparas till ens eget jag.”

Verklig Kraft erkänner att alla Gaias varelser, såsom växter, vatten, himmel, luft etc. måste tas om hand och respekteras. Verklig Kraft innebär att människor vill använda sin inre kraft för att hålla himlen klar, vattnet rent, jorden fri från gifterna som används för att ”hjälpa saker att växa” även om de kan förstöra jorden.

Tyvärr arbetar de som använder vilken kraft de än har för att få ”Makt ÖVER andra” mot den ENDA snarare än med DEN. ”ENDA” betyder i detta fall den ”kollektiva balansen mellan jord, luft, eld och vatten som tillåter Gaia att” hålla sig i rytm med hela Hennes Planetära JAG.

Människan tänker på Gaia som en levande varelse som delar sin ”Planetform” med de små varelserna kända som människor. Dessa små (små i jämförelse med storleken på hela planeten) kända som ”människor”, kom från andra planetsystem för att bebo planeten Jorden.

Alla hade stora förhoppningar för Jorden, eftersom Hon hade en så storslagen position inom Hennes cykel runt Solen. Därför levde Gaia, i många årtusenden, som en kärleksfull juvel till planet. Det vill säga tills att människorna började ”ta vad de ville” UTAN att ta hänsyn till hur de kunde skada själva planeten på vilken DE valde att inkarnera.

Något gick fel! Med tiden började de människor som hade kommit från många andra planeter och till och med Stjärnsystem för att uppleva paradiset, känt som Planeten Jorden, att tänka på käraste Gaia, som en ”sak som de kunde ta från andra, köpa av andra och ÄGA som deras egendom.

När de tänkte på sitt hem på Gaia som ”deras egendom” glömde de att Gaia var en levande varelse och kunde ”dö” precis som människorna så småningom dog. Eftersom människorna visste att de skulle ”dö” grep de därför tag i, stal, ägde, skadade och tog makten över det land som aldrig riktigt var deras.

Detta land, oavsett hur mycket av deras heliga pengar de spenderade för att ha, tillhörde alltid och skall alltid tillhöra Gaia – Jordens Moder. När människorna var ”primitiva” tänkte de på Gaia som en levande varelse. De respekterade Henne, hade ceremonier för att skydda och kommunicera med Henne.

Men då utvecklades människorna. Egentligen, i deras förhållande till sin hemplanet, utvecklades människor bakåt. När människorna ”utvecklades” slutade de ha de heliga ceremonierna för att hedra kära Gaia. De tänkte inte längre på Gaia som en enorm cirkulär varelse som var fullt LEVANDE.

Sedan slutade människor att dyrka Gaia och började ”äga Gaia.” De använde sina pengar, som kom från Guldet de hittade inuti Gaias kropp och tog dem för sig själva. Sedan använde de Guldet, som så småningom blev ”pengar” för att köpa det de ville äga.

Sedan när de ägde marken började de skada den. De skadade också vattnet och himlen. Men människorna brydde sig inte. Det var en stor planet. Om de förstörde ett visst område, kunde de bara gå vidare för att förstöra ett annat område på Gaia.

Galaktikerna, som levde i de högre dimensionella världarna som omgav den tredje dimensionella världen av Gaia, försökte väcka människorna till det faktum att de skadade sitt eget hem. Men det var en stor planet, så när de skadade ett område kunde de bara gå vidare till ett annat område.

Vissa av dessa områden hade dock länge varit under det kärleksfulla förmyndarskapet av de ”primitiva” människorna som hade levt i harmoni med Gaia i årtusenden. Men denna nya version av människor hade blivit så förlorad i sitt begär att ta över vad de ville, att de dödade många av dessa infödda varelser så att de så småningom kunde förstöra det området också.

Och så börjar Gaias Himmelska Värld att förstöras. När människorna utvecklades valde många – för många – av dem att vara DESTRUKTIVA snarare än KONSTRUKTIVA i sin förvaltning av den egendom som de stulit från ”Infödingarna” som alltid hade älskat och skyddat Gaia.

Vi, Arkturierna, Plejaderna, Venusianerna och andra varelser från andra områden runt Gaia tog inkarnationer på Gaia för att försöka hjälpa henne. Men eftersom de INTE hade respekt och kärlek till planeten som gav dem ett hem, tänkte de på Gaia som en sak.

Eftersom de var så små och Gaia var för stor, ville de äga Henne, ta formen av Henne, skada henne så att de kunde få det de ville ha just nu, gratis, och med INGEN respekt, eller till och med kunskap om att Gaia är en levande varelse!!

Om de visste att Gaia var en levande varelse brydde de sig inte. De for runt Gaias jord och tog vad de ville och dödade dem som stod i deras väg. Detta var INTE en bra början för Livet på planeten JORDEN!

Men nu är mänskligheten ”utvecklad”, ”utbildad”, till och med ”religiös.” Har de ändrat sin inställning till Planeten Gaia som hade gett dem ett hem?

Svaret på de frågorna är svåra att hitta, eftersom många säger att de bryr sig om sin planet, men vad GÖR de för att TA HAND OM SIN PLANET?

Detta är en fråga som de som älskar Gaia, vet svaret på och de som inte bryr sig om Gaia, inte kommer att bry sig om att svara på. De är för upptagna med att tjäna pengar så att de kan göra fler saker som i slutändan skadar Gaia.

När kommer mänskligheten att inse att Gaia behöver dem NU?

Kontakta ditt eget Högre JAG för att besvara den frågan!

Välsignelser från Arkturierna

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...