Den Galaktiska Federationen av Ljus via Blossom Goodchild 13 september 2020

Den Galaktiska Federationen av Ljus via Blossom Goodchild 13 september 2020

Återigen, här är vi. Även om saker verkar vara värre känner jag mig mer hoppfull. Jag har tänkt mycket och i slutet av dagen berättar mitt hjärta att även om det fortfarande kommer många ojämna bitar, kommer vägen vi vandrar att ta oss till en långt, mycket bättre plats. God morgon!

Välkommen till dig, Blossom. Välkommen till Var och En. Ja, en positiv början, det kommer naturligtvis att leda till ett positivt resultat.

Gör en förändring! Jag har, som många, varit så förvirrad i mitt tänkande och i mina Sanningar. VETSKAPEN om att allt kommer att bli bra blir emellertid starkare för mig och vi måste bara säkra luckorna och gå vidare med det och komma igenom det, skina vårt ljus så ljust som vi kan göra det, i varje givet ögonblick.

Vi undrar om du alls behöver oss idag, Blossom?

Roligt! Ändå är det bäst att vi klargör att vi inte ”behöver er” … på det mest trevliga sättet. Att behöva är en känsla av brist på något sätt. Ändå uppskattar vi verkligen allt ni har att erbjuda från er KUNSKAPSnivå. Det ger HOPP till så många.

Även om vi skämtar med dig … låt oss titta på hur långt ni har rest. Hur mycket djupare har KUNSKAPEN OM JAGET tagits in, genom allt som har ägt rum för att förvirra och störa och ändå, samtidigt … fört styrka och sanning till en värld som har varit full av lögner under eoner av tid.

Ja, saker som har förts till min uppmärksamhet angående Sanning eller lögner har tagit min förståelse av korruption till en helt ny nivå. Vissa saker sitter bra, andra inte.

Käraste själar, inom denna ”mottagande” tid föreslår vi att ni låter saker filtreras genom er … inte stannar inom er.

Mottagande tid?

Verkligen. För inte bara tar många emot information som är ny för dem, ni ska VETA att de också tar emot och accepterar gåvor av stor förnyelse inom deras individuella system.

Du sätter ett frågetecken i ditt sinne, Blossom.

Med detta menar vi att även om du kan känna dig nedslagen och förvirrad med all slags störningar inom jaget, på grund av allt som sker … ber vi att du tar med dig kunskapen om att du uppgraderas … som en människa.

DE STÖRSTA FÖRÄNDRINGARNA ÄGER RUM FRAMFÖR DINA EGNA ÖGON.

Vi säger inte att det värsta är över … inte på långa vägar. Ändå säger vi att DITT LIV … DIN SANNING … SKALL EXPANDERA EXPONENTIELLT … ju mer du känner djupt inne i din Varelse, av denna SANNING.

Sanningen som jag börjar förstå är inte i ’någon speciell fråga’, ändå, tystnaden i mig! Den känslan av … Jag/Gudomlighet/Intighet … gör att jag kan känna mig starkare än någonsin tidigare och det verkar som oavsett vad som kallar på min uppmärksamhet … genom att återvända till den här ”platsen” i mig … JAG VET ATT JAG GÖR ALLT JAG KAN genom att inte göra något annat än att återvända till det VETANDET.

Vi ler stort från en plats med behaglig Energetik.

Vad, åt mig? Se mig gå! Jag har kanske har fått en walk-in!

Nej, Blossom, du har helt enkelt gått längre nedför vägen!

Som Var och En gör.

Ja, det finns fortfarande en lång väg att gå. Ändå, genom att överföra tankar till det positiva, inom allt som händer, tillåter Vibrationsfrekvensen för varje tanke den NYA VÄRLDEN komma allt närmare.

DET ÄR SÅ MYCKET SOM KOMMER SOM GER ANLEDNING TILL DET GLADASTE JUBILEUMSFIRANDET.

Vi förstår de många obehagliga problemen för många på din planet. Vi förstår att det finns mycket som äger rum som ska avslöjas som kommer att ta er planet in i oroligheter på ett eller annat sätt. Vi förnekar inte detta som skall komma.

Ändå ber vi att ni flitigt fokuserar på ”RESULTATET”. Håll era tankar jublande när det gäller frågor som ska leda er till en STRÅLANDE, LJUSARE FÖRENING.

Vi har så länge talat om dagar av förundran … och vi säger kategoriskt att ni går in i dessa tider. Så när allt runt omkring er ser mer kaotiskt ut än ni kan föreställa er, ska ni inte bara känna er tillräckligt starka för att kunna tala … ni kommer att upptäcka ett ”jag” som ni mycket gärna vill Vara, ändå kände ni att de ”positionerna” bara var för de ”mycket …

Jag känner att ni vill säga ”helgonlika” … stämmer det? Det verkar vara ett udda ord.

Är det inte på grund av vad som har avslöjats för dig om att ’vissa helgon’ inte alls är vad de har beskrivits vara?

Förmodligen. Inte för att jag hängde på helgonskap ändå, för att vara ärlig. Ska vi bara lägga ner det som ett bildlikt uttryck då?

Som det ursprungligen var tänkt, Blossom.

Snälla … Fortsätt framåt …

Det ”Jag” som du kommer att upptäcka när du upptäcker mer och mer av dig själv kommer att ge dig en annan känsla för dig själv. En glädje, en Känsla av innehåll … på grund av DIN KUNSKAP OM DIG SJÄLV.

Vi är väldigt medvetna om hur vi ”maler på” som man kunde säga, angående denna fråga … ändå, är det av sådan betydelse.

ATT KÄNNA DIG SJÄLV ÄR SPELVÄNDAREN.

För inom det VETANDET ligger allt som är nödvändigt. Det är som om ett ”arkivskåp” har låsts upp inom dig och varje fil har lästs och förståtts … och ändå, samtidigt … sidorna är tomma!

Va? Utveckla det till de av oss som vill att ni ska, snälla? (Även om jag på någon ordlös nivå vet jag vad ni menar!)

Blossom … DET SOM DU ÄR … ÄR ALLT SOM DU ÄR.

Inom det ”mänskliga sinnet” finns det ett behov av att VETA allt och ändå, inom själsjaget finns inte det behovet eftersom allt är KÄNT.

Även om vi inte vet det!?

Även om ni ”tror” att ni inte vet det.

Så om vi är redo att acceptera att det är så, hur får vi veta det? Hur vet vi att vi vet allt?

Genom att låta VETANDET säga dig att det inte finns något att VETA!

För att vi redan vet det?

Eftersom Allt är KÄNT av Alla/Allting … för att Alla/Allting ÄR ALLA OCH ALLTING.

Löjligt nog följer jag er. Ska vi komma tillbaka till de mer praktiska uppdragen? Uppdragen? Vad fick mig att säga det?

Vi gjorde det! Planen just nu, för var och en av er som läser dessa ord och även för dem som informeras på andra sätt … är …

ATT VARA ERT LJUS.

DET ÄR ALLT.

När du tänker på detta, Blossom och vad det faktiskt representerar … kan du säga att det finns något djupare som du kan göra … även på en praktisk nivå?

För, Käraste själar, ser ni? Att vara ert Ljus täcker Allt och Alla när det gäller att vilja hjälpa. När det gäller att uppfylla ert syfte här nere under denna tid.

Genom att göra det … kommer allt ni säger, allt ni väljer att göra … från den HÖGSTA NIVÅN AV DEN NI ÄR.

DET FINNS INGEN FINARE PLATS ATT VARA PÅ.

Inget mer överlägset ställe som du kan resonera från. Och när du resonerar från denna Högre VETANDE plats av dig själv … finns det inget annat än det Högsta Goda som kommer från varje tanke, varje handling, varje ord som uttalas.

NÄR DU LEVER I DIN SANNING … och vi menar det så bokstavligt som möjligt, på ett sätt … när din SANNING är där du lever hela tiden … finns det ENDAST KÄRLEK som kan komma ifrån dig. Med detta menar vi KÄRLEK från den Högsta aspekt som kan komma från dig.

Vi talar så här i dag, i VETSKAP om att när så många läser dessa ord sker en AKTIVERING. Hjärtat rör sig … för det ansluter sig till dessa koder och känner igen dem som att de kommer från ”HEMMET”.

Kommer detta inte att hända för alla? För ni säger ”för många”?

Nej, och ja!

Hjälpsamt svar.

I detta, för dem som ”inte känner det” och kanske till och med tycker att de har en motsatt effekt mot vad vi säger … betyder det inte att orden inte väntar utanför dörren och kommer att vänta tålmodigt på den tid då den öppnas för att släppa in dem.

Varje själ går längs vägen i sin egen takt. Varje själ har rätt att stanna vid olika ”depåstopp” och stanna kvar så länge de väljer det.

VARJE SJÄL HAR RÄTT ATT FINNA SIN VÄG TILLBAKA HEM … I ENLIGHET MED RESAN DE VÄLJER ATT TA, FÖR ATT HJÄLPA DEM ATT STIGA TILL HÖGRE OMRÅDEN.

Bara för att man beter sig/svarar på en fråga på ett helt annat sätt än dig betyder det inte att de är bättre eller sämre än du. Detta är naturligtvis inte fallet. Det betyder helt enkelt att de har saker att ta hand om på vägen, som ska föra dem i linje med sig själva på ett sätt som gynnar dem.

Hur många olika vägar eller transportmedel finns det till en viss plats, kära vänner? Ett sätt kan passa DIG perfekt, dock för en annan, kan det tyckas vara det tråkigaste. Ett annat sätt kan tyckas vara lämpligt för vissa och ändå fanns det inga ”biljetter” tillgängliga och därför valdes ett annat sätt och det visade sig vara det mest GUDOMLIGA, även om man inte hade förväntat sig att det skulle vara en del av deras plan.

VAR FLEXIBEL I DINA TANKAR.

Jag tror att det måste vara årets uttalande, killar. Jag kan verkligen förstå varför vi behöver exponeras för några av de saker som finns därute nu, så att vi kan absorbera/acceptera och förvandla våra ursprungliga känslor om det, för att sedan vara tillräckligt starka för att hjälpa andra när vissa informationer kommer upp i Ljuset och de som har förblivit naiva, kryper ner på knä..

OCH NATURLIGTVIS… NI … LJUSKRIGARE … LJUSETS KRAFT SOM INTE KAN SLÅS UT ELLER FÖRSTÖRAS … SKA SEDAN FÖRSIKTIGR SMEKA DEM, HJÄLPA DEM PÅ FÖTTER … TA DERAS HAND OCH GÅ MED DEM ÖVER BRON.

Jag kanske borde beställa en flotta med minibussar. Jag är säker på att jag får rabatt!

Inte nödvändigt, Käraste Blossom … för änglavingarna kommer att finnas där för att hjälpa till.

Åh, så vackert! Mitt hjärta öppnade sig och tårarna kom. För mig betyder det alltid ”SANNING”.

I så mycket tacksamhet. I kärleksfull tjänst. JAG ÄR.

Inspelningen av denna kanalisering kommer snart att publiceras nedan.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...