Josianna via Linda Dillon, September 13, 2020

 

Josianna via Linda Dillon

”Tillit är grunden för samtliga Relationer”

Hälsningar! Jag är Josianna, väktare och vän, beskyddare över er heliga varelse, era portalers försvarare, er flammas väktare. Välkommen, klara ängel av ljus, ängeln av blått, blått, blått, tjänaren, Moderns dotter, upprätthållaren av fred, bevararen av sanningen, övervakaren av vårdande.

Javisst, underbara du, det förekommer tider då du står inför och mitt uppe i sanningens klarhet, i den Gudomliga Auktoritetens klarhet, om att du i själva verket ger näring till dem runtomkring dig genom att kräva, befalla och ge liv så att de lever, agerar, presterar upp till sin potential, upp till sina heliga löften till Modern.

Ja, det händer att du agerar på Moderns vägnar och du tröstar och du skämmer bort och du vårdar. Och det är när någon är så trött, så utmattad, så energilös – vilket du under den senaste tiden har känt – att man blir omhuldad i Moderns famn och omfamnas där medan man blir återställd, omstrukturerad, pånyttfödd. Och det är detta som sker med dig.

Samtidigt förekommer andra situationer i vilka du agerar på Moderns vägnar och står såsom pelaren, såsom ljusskenet, och ger varken faktisk eller underförstådd tillåtelse till att handla minde än – nej! – du kräver inte bara av anledningar på grund av själviskhet eller självet, utan du kräver att människor ställer sig upp och agerar, uppför sig, uppträder och upprätthåller de högsta egenskaper till vilka de föddes att vara kapabla.

Det är inte så att Modern ber dig att göra det, att du efterfrågas för att människor ska få tillgång till eller leta efter färdigheter, förmågor, egenskaper, kompetenser vilka de aldrig har haft. Detta är inte fallet. Vad du ber om, vad du kräver … och låt oss vara mycket tydliga, vad Modern efterfrågar … är att människor ska uppträda, agera, engagera sig i enlighet med den högsta standarden av integritet, av sanning, av frid samt av kärlek.

Samtliga relationer, oberoende av natur – relaterade till affärer, nöjen, familj, vänskap, det spelar ingen roll – samtliga relationer skapas och förlitar sig på ömsesidighet och tillit. När tilliten bryts, så blir relationen motbjudande. Den är inte bara sorglig, den är inte bara olycklig, den är motbjudande! För det betyder att den fundamentala grundvalen i relationen … och vi talar inte bara om människor emellan; det är människan gentemot det gudomliga, sfärerna gentemot människan, sfärerna gentemot det gudomliga, det gudomliga gentemot den Universella Enda … när tilliten har brutits, så bryts grundvalarna och det betyder att det är tillbaka till ruta ett i termer av en omkonstruktion.

Vi påstår inte att det inte förekommer ärliga snedsteg, uppriktiga missförstånd, tidvis bristande kommunikation. Men när avsikten är äkta och genuin, så upprätthålls tilliten. Där tilliten kringgås, undviks, ignoreras, så har det stor betydelse och det tar ibland en mycket lång tid att reparera denna byggsten.

Så det som ni ser, tillexempel i ert hem, är att det inte bara handlar om att upprätthålla ett schema, för tilliten har skadats och brutits i sin uppbyggnad. Och det är inte tillräckligt … alltför många människor vill framskrida i den gamla sfären, men den gamla sfären är död och är borta och detta är vad Moderns Paus får dem att inse; det gamla kommer inte längre att vara nog.

Därför måste tilliten återuppbyggas. Och det handlar inte bara om att ändra i en beställning eller att fixa en mur, i fallet gällande arbete, att ha en uppbackning. Det handlar om en grundläggande reparation och det är den grundval på vilken, både figurativt och faktiskt, byggnader, samhällen och intressegrupper är byggda.

Så har du, käraste hjärta, blivit placerad i en situation, i ett flertal omgivningar, där man i själva verket har krävt av dig – för det är inte din sanna natur att bara låta detta passera, och vi ber dig inte heller att göra det – att säga: ”Reparationsarbeten måste utföras”.

Det är inte frågan om att hålla sig till hierarkiska strukturer eller tidsplaner för rapportering. Det handlar om att i sanning hålla sig till löftet. Och huruvida det är ett löfte om att bygga ditt slutgiltiga hem eller ett samhälle, så kan dessa löften inte ignoreras. Dessa löften av tillit, är grunden.

Så javisst, du placeras i en position där du, i din Gudomliga Auktoritet, i din gudomliga visdom, helt bokstavligt kräver att andra ställer sig upp, stiger fram – inte som några quasi-tillräckliga individer eller kollektiv, utan i sanningen och mäktigheten och kraften av vilka de i sanning är.

Är det här svårt? Ja. Håller vi dig vid liv? Ja. Vägleder vi dig till att vara vaksam och att fyllas upp med mod i termerna av detta åtagande? Svaret är ja. Vi stöttar dig. Vi försvarar dig. Vi skyddar dig.

Gå framåt, underbara du! Gå framåt med ditt svärd flammande och ditt ansiktsuttryck mycket tydligt gällande vad som är acceptabelt och vad som inte är det. Är detta tydligt?

D: Ja, men ska vi alla överallt bara gå iväg och hitta oss ett nytt slutgiltigt hem, eller ska vi fortsätta utkämpa denna strid?

J: Vi föreslår att ni fortsätter utkämpa striden på grund av vad som pågår … det här är likt ett mikrokosmos i den större bilden, i makro. Först av allt, är det möjligt att du hittar det som du kan skapa – för att du är en mäktig skapare – ditt slutgiltiga hem någon annanstans? Naturligtvis är det så. Och skulle vi hjälpa dig? Naturligtvis skulle vi göra det.

Så tro inte att det som vi säger till dig bokstavligen är ristat i sten. Dit du går, dit går vi, söta du! Det är inte tvärtom.

Men när vi har sagt det, så är detta ett universellt problem. Det är varför ni ser det överallt. Detta är en universell fråga i vilken det mänskliga kollektivet flitigt, mycket noggrant (skrattar) försöker ignorera sitt uppdrag som gäller deras heliga själv; ignorera eller förminska självaste den bästa biten hos sig själva – för att med våra ord ”utföra ett slarvigt arbete”.

Och vi talar inte bara om spilld målarfärg eller en riven gipsvägg. Vad vi talar om är att de har varit slarviga, inkonsekventa och inte respektfulla – inte bara gentemot dig, gentemot din älskade K, utan gentemot sig själva – och detta är inte tillräckligt!

Så vårt bekymmer är att du kan ställas inför detta här, eller så får du möta det någon annanstans. Nu föreslår vi inte, låt oss vara mycket tydliga … vår vägledning för dig idag och absolut varje dag, kära du, är inte att få dig att känna dig totalt miserabel. Så ifall detta håller i sig, för all del, ja, gå iväg. Men vi föreslår att botemedlen i själva verket ligger där rätt framför dig.

Du är nästan framme. Folk inser att du helt enkelt inte kommer att gå iväg och att dina krav, dina förväntningar, inte är någon utopi. Dessa är, låt oss vara extremt tydliga – och detta gäller för både ditt hem och ditt arbete – dessa är avtalsenliga överenskommelser.

Alltför ofta förstår människor inte de heliga kontraktens natur; de tror att detta handlar om någon slags fantasifull terminologi eller ett språk. Men i själva verket är Jordens kontrakt … fastän de har blivit, hmmm, ska vi säga ’utslätade’ … en återspegling av heliga kontrakt: att uppträda med integritet, att hålla sig till sanning, frid, vänlighet, medkänsla, kärlek.

Men också att utföra och uppfylla, att inte hugga till, utan att bokstavligen uppfylla ett heligt åtagande – ett heligt åtagande inte bara på ens egna vägnar, på kollektivets vägnar, utan mer väsentligt på Moderns vägnar.

Dessa är kontrakt som ni har ingått. Och kontrakten, både de mänskliga och gudomliga, ska inte bara nonchalant avfärdas eller uppfattas som lösa uppsättningar riktlinjer. Dessa är löften! Och när kontraktet, till exempel för ditt hus – överenskommelsen för din heliga plats – inte respekteras, så är det en kränkning av ett heligt löfte, ett heligt kontrakt.

Detta har människorna glömt och, kära hjärta, du påminner dem!

 

 

Channeled by Linda Dillon
©2020 Council of Love, Inc.
https://counciloflove.com/

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...