Federationen av Ljus via Blossom Goodchild, 11 april 2021

 

Federationen av Ljus via Blossom Goodchild

den 11 april 2021

 

Hejsan, jag trodde att vi skulle ha ett uppehåll förra veckan och ge White Cloud sin tur! Trevligt att vara tillbaka med er. Vad har ni sysslat med?

Välkommen till dig Blossom och Var och En. Vi har övervakat.

Läget på Jorden?

Och överallt runtomkring. För vi är inte bara ’Övervakarnas Övervakare’ gällande angelägenheterna på er Planet Jorden.

Så hur mycket övervakar ni?

En hel del. Galaxer, en hel del.

Verkligen?! … och ni har tid att språka med mig?

Men som du vet Blossom, så språkar vi inte bara med dig, vi har möjligheten att nå ut till många genom dig … och de vi når ut till ökar ständigt i antal och därför höjs Vibrationen på er Planet upp … vilket naturligtvis är vårt syfte med att kommunicera med dig.

Så ni samtalar med andra ’Blossom-liknande’ varelser på andra Planeter?

Vi står i kommunikation med många och med dem med vilka det är nödvändigt att göra så. Men i Sanning, skulle vi kunna säga, ligger vår huvudsakliga fokus just nu på er Planet … för det finns mycket som ska ’Rättas till’ och ’Tas omhand’.

En hel del att övervaka! Hur exakt görs det?

På flera olika och komplexa sätt. Men teknologin som gör det möjligt för oss att ’se på’ era situationer är väldigt mycket en acceptabel och integrerad del av den resa … som ni/vi … färdas på.

Så när ni betraktar oss … ser ni oss så som vi gör?

Detta är naturligtvis möjligt på bildskärmar och med liknande skärm-apparater. Men vår övergripande delaktighet sker från en Energimässig synvinkel … och detta förmår vi mäta med instrument som är långt bortom vad man på Jorden har kännedom om.

Så ifall ni ser att saker och ting börjar vändas upp-och-ner … vad gör ni då?

Vi fortsätter bevaka. Som du vet, så är vi inte här för att ’träda in och korrigera’ … det är inte vår position. Men vi har tillåtelse att göra vad vi gör, med att hjälpa era själar … att spela rollen som Människor … som en aspekt … att MINNAS VILKA NI ÄR, I ERT LJUS OCH ER SANNING.

Vilket sedan i sin tur låter er Planet öka i Ljusmängd. Vilket i sin tur … framkallar den Gudomliga Planen som snyggt och säkert ligger på plats.

Ok. Så … många känner sig snurriga och har yrselsymptom just nu. Antar jag korrekt att det beror på att Ljus-Energier av en Högre Vibration kommer igenom?

Det stämmer, Blossom.

Så vem är ansvarig för att ’lyfta på locket’ för att Energierna ska strömma ner?

Vi förstår vad du frågar … och ändå skulle vi vilja svara genom att säga att det inte finns någon ’specifik besättning’ som har detta ansvar. Faktum är att dessa Högre Energier strömmar ner beroende på ’Evolutionen’, på ett sätt. Gudomlig Alkemi … skulle vi kunna säga?

Dessa Högre Energier har utvecklats till sådana, på grund av den Gudomliga Planens naturliga bana.

Jag kan känna att detta kommer att bli knepigt, för jag vill fråga vem som tänkte ut den Gudomliga Planen? I vetskapen och förståelsen om att Gud är ’Kärlek’ och inte en person som sitter vid ett skrivbord med penna och papper och skriver ner sin plan!

KÄRLEKEN planerade den … Och verkligen Blossom, det här kommer att bli knepigt.

KÄRLEKEN … I/SOM/AV SIG SJÄLV … BESTÅR AV DEN HÖGSTA INTELLIGENSEN SOM EXISTERAR.

I EGENSKAP AV KÄRLEK … uppmärksammades den mycket låga vibrationen i sig själv som er Planet har experimenterat med … och på grund av den lägsta nivån och skadan som detta experimenterande har skapat … så ’KÄNDE’ … KÄRLEKEN i/som/av sig själv det absoluta BEHOVET av, samt en LÄNGTAN efter att ändra kursen från detta förfall och denna fasa.

Så … KÄRLEKEN … i/som/av sig själv, KÄNDE att det var nödvändigt att låta LJUSET, på nytt få styra … över/genom … er Älskade Gaia.

När detta beslut väl låg på plats … bara självaste denna tanke av uppmärksammande … inrättade den Gudomliga Planen på plats, för att dess övergång från mörker till Ljus skulle få väva sin magi.

Den Gudomliga Intelligensen fungerar i/som/av … sig själv.

Så Kärlek är en intelligens utan en … ’själ/hjärna’ … om ni förstår vad jag försöker komma fram till?

KÄRLEK ÄR ALLTING.

KÄRLEK ÄR EN SANN SJÄL … SOM VAR OCH EN AV ER HÄRSTAMMAR FRÅN.

Överväg detta ord ’Härstamma’. Det växer från en rot och brer ut sig med grenar.

I princip … så har ni fått ta del av äran och privilegiet att … gå/växa … fram från självaste rötterna i DEN ENDA SJÄLEN … HOS/VAD SOM ÄR … KÄRLEK och genom era upplevelser … rapportera tillbaka genom ENERGI … de omfattningar som ni har uppnått. Hänger du med oss?

Ja. Så är det genom ’vår’ återrapportering som beslut togs för att göra denna förändring?

Verkligen. Men ta också i beräkning att grenarna sprider ut sig långt och vida omkring och in till varje möjlighet för Livet självt.

Så, för termer av förståelse, skulle vi kunna säga, att Planeten Jorden kanske skapades från frön som föll ner från en gren från den ALLSMÄKTIGA STAMMEN. Kanske ’andra’ frön föll från en ’annan’ gren som skapade en annan Planet. Varje ’art’ beroende på fröet som föll ner och var … skapade sin egen agenda, som ett experiment för Livet i sina olika former … för att se vilken design som skulle ’Blomstra’ utifrån sin ursprungliga blåkopia.

Jag tror jag hänger med. Jag … tror det!

Du förstår Blossom, KÄRLEK ÄR LIV.

Där det finns KÄRLEK, där finns det LIV.

Där det finns LIV, där finns det KÄRLEK … i många miljarder av Vibrationsfrekvenser. Ständigt i förändring. Ständigt i utveckling. Ständigt i experimenterande … för EVIGT och EVIGT … i alla sina multipla ekvationer.

Åh, få mig inte att gå in i matte! Ni vet att jag då kommer att svimma. Men när ni säger ekvationer … är bokstavligen ALLTING härlett från ekvationer?

Nej, ALLTING är härlett från KÄRLEK.

Men för att en design ska uttrycka sig själv, behövde den ett format att följa för att bringa det till existens.

Så då … Puh! Jag vet inte ens hur jag ska formulera frågan!

Låt oss hjälpa dig genom att ge dig svaret. Ja, Varje Vibrations-Frekvens har flera ekvationer för att få den att anlända till en ’plats’. Men håll även i minnet att i och med varje andetag … så förändras ekvationen … på grund av varje tanke … som alla har … vid ett givet ögonblick … i andetaget.

Så hur kan en ekvation någonsin anlända till en ’plats’?

För att den gör så inom varje ögonblick i ett andetag … och en tanke … och mest av allt … en KÄNSLA.

Skulle vi bäst kunna förklara det så, som att KÄNSLAN är ’platsen’ … svaret på ekvationen … som kan dröja i ytterligare ett andetag … ett ögonblick … inte av tid, för det finns ingen … men ytterligare ett ögonblick … av upplevelse.

WOW! Mitt huvud exploderar, men ändå inte. För jag Vet att det är omöjligt att ens fatta ofantligheten i det.

Men till och med i er fysiska mänskliga existens, så kan ni känna att det är så … kom också ihåg att ni var en del av denna skapelse.

Så vi ska nu återgå till punkten för ingen återvändo.

JAG ÄR LJUSET. JAG ÄR KÄRLEKEN. JAG ÄR SANNINGEN … JAG ÄR

Inom den Gudomliga Intelligensen … den Gudomliga Planen som ligger på plats på er Planet … och får vi tillägga, som många vet … att resan för den här övergången och faktiskt, dess resultat och destination … så som/i/av … dess följande fas av sig själv …

PÅVERKAR ALLTING.

För ALLT är en del av ALLTING … INGENTING … KAN VARA/ÄR … UTANFÖR KÄRLEKEN …för ALLTING … ÄR DEN!

Jepp. Så punkten för ingen återvändo … är?

NU.

Vilket innebär?

Inom den här Gudomliga Planen … på grund av att Kärleken själv ’tar beslutet’ att experimentet med mörker, i synnerhet på er Planet, inte ytterligare ska fortsätta …

LJUSET SOM FILTRERAS IGENOM … kombinerat med ERA LJUSENERGIER … HOS VAR OCH EN … förankras till självaste KÄRNAN HOS LIVSSJÄLEN som är känd som Moder Jord.

DETTA … MÅSTE VI TILLÄGGA … ÄR ATT HEALA HENNE FRÅN SÅR SOM HAR ÅSAMKATS HENNE … PÅ GRUND AV ATT VARA EN DEL AV DEN MÄNSKLIGA EXISTENSENS EXPERIMENT.

HON LÅG DÄR SOM KLIPPAN ATT BYGGAS PÅ … OCH GENOM ALL MISSHANDEL SOM HAR INJICERATS IN I HENNE … HAR HON ÄNDÅ INTE STYRKAN ATT GE ER SOLSKEN … BLOMMOR … VIND OCH REGN … OCEANER … FÅGLAR … INSEKTER … LIV … DÄGGDJUR … I ALL DERAS STRÅLANDE SKÖNHET?

DENNA STYRKA SOM FINNS … INOM /HOS HENNE … FINNS … INOM/HOS ER …

FÖR NI HÄRSTAMMAR FRÅN SAMMA STAM … SAMMA GREN … SAMMA FRÖ.

Och NU … självaste Livs-Kärleken har tagit beslutet att mörkret har fått sin experimentella tid … och att ett STOPP har införts.

STRÅLGLANSEN I DETTA SOM ÄR LJUS-KÄRLEK … PÅ EN HÖGRE FREKVENS AV SKÖNHET … OCH GIVANDE … OCH DELANDE … OCH ATT FÅ TA DEL AV ALLT SOM ÄR GOTT … FINNS DÄR OCH VÄNTAR PÅ ER.

VAR MEDVETNA OM DET … VAR DET … EXPERIMENTERA MED DET.

ÅH! DEN GLÄDJE SOM ÄNNU SKA KOMMA.

DEN GLÄDJE SOM VÄNTAR PÅ ATT FÅ TJÄNA ER … SÅ SOM NI I ER TUR SKA TJÄNA DEN.

Som talesättet lyder …

’NI ÄR DE SOM NI HAR VÄNTAT PÅ’ … OCH ÄNDÅ, SÅ ÄR VÄNTAN ’NU’ ÖVER … NÄR VAR OCH EN UPPMÄRKSAMMAR ATT DET ÄR SÅ … OCH ATT NI HELA TIDEN ’FANNS DÄR’.

EN SÅDAN STYRKA SOM BEHÖVS … FÖR ATT GÖRA FÖRÄNDRINGEN.

EN SÅDAN STYRKA NI HAR!

JU MER NI ACCEPTERAR OCH FÖRSTÅR DETTA SOM ER SANNING … DESTO FLER GÅVOR VECKLAR UT SIG NÄR NI HÖJER UPP ER.

NÄR NI FULLFÖLJER ERT UPPDRAG.

NÄR NI BLIR TILL DET KLARASTE LJUSET … SOM I EGENSKAP AV DEN ENDA … SKA LYFTA ALLTING, FÖR:

NÄR DU … EN PERSON … FÖRSTÅR ATT DEN LJUS-KÄRLEK SOM DU ÄR, KAN FÖRFLYTTA BERG … SÅ FÖRSTÅR DU ATT I EGENSKAP AV EN INDIVID … TILLSAMMANS SÅSOM EN … SÅ KAN DU FÖRFLYTTA DIN ÄLSKADE PLANET JORDEN TILL SITT NYA HEM.

Underbart Kompisar! Så uppmuntrande. Tack. I Tacksamhet. I Kärleksfull service. JAG ÄR … fortfarande lite förbryllad … tror jag … eller kanske inte. Jag vet inte!

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...