Den Galaktiska Federationen av Ljus via Blossom Goodchild, 15 december 2016

blossom-blog-new-short-1

Den Galaktiska Federationen av Ljus via Blossom Goodchild

15 december 2016

 

Blossom: Hej, mina vänner. Det är juletid här på Planeten Jorden som ni vet och det känns som detta kan vara årets sista kanalisering beroende på andra åtaganden och tidsplanering! Så, får jag då ta detta tillfälle för att tacka er för allt ni fört genom under året och för att ni hjälpt så många av oss att höja sina vibrationer.

Galaktiska Federationen av Ljus(GFL): Kära Själar som vistas, av eget val, på Planeten Jorden i denna ovärderliga årstid. Det är med största nöje vi kommer med ord … som sedan TILL FULLO KAN KÄNNAS AV SJÄLV … som förstärker och lyfter upp.

Ordet ”spekulera” kommer gång på gång in i mitt huvud. Men det passar inte in i en mening.

GFL: Du ligger före oss, Blossom. Vi spekulerar faktiskt kring den nuvarande situationen på er Planet och vi uppfattar att den är god. Dock kan den för några kännas dålig. Vi erbjuder er starkt dessa ord … vilka er själ kan förstå och stå i resonans med.

Ta fram er största gåvor. Låt dem lysa från er varelse som en Ljusfyr i stormigt vatten.

Ni har nu så tappert nått ett viktigt landmärke i er omvandling och alla som väljer att göra det kommer att gå framåt med hopp och språng.

Den frekvens som uppnåtts tillåter sådant att hända … vari … undren i er själva lättare kan tillgås.

Känn i ert hjärta VETSKAPEN om att striden har slutförts.

LJUSET SKINER IGENOM NU, SOM ALDRIG TIDIGARE.

Ni måste VETA detta och låta det absorberas genom hela er kropp. Det ger er styrka och hopp till er Planet och hela mänskligheten.

Ni ska inte längre känna er hotade … för i den KÄRLEK ni känner er själva vara … finns inget sådant. Inget och ingen kan skada er … och låt aldrig er själva tro något annat.

NI … KÄRA SJÄLAR PÅ JORDEN … ÄR MÄKTIGA VARELSER AV KÄRLEKSLJUS.

NI ÄR HÄR FÖR ATT LYSA och er Vibration, då den lyfter till en mjukare, mildare, mer exotisk förståelse … tar ert sikte till Högre möjligheter som låter er sväva.

VAR I STOR GLÄDJE DENNA TID PÅ ÅRET. För er kalender kommer åter till slutet på en Era/kapitel … unna era tankar en karaktär av sådant Ljus.

Ett år har verkligen flugit förbi för er. Ändå har händelser under året förefallit inträffade nästan för hundratals år sedan. Det beror på att ni mer och mer lever i detta NU. Den nuvarande tiden ansluter er varje dag med er Högre Vibrationella förståelse och därför verkar det ni upplevde för bara en vecka sedan ha hänt för några år sedan … för varje tanke … varje andetag för er framåt … in i en ny tidszon där bara NU är viktigt och ert förstånd förstår det nu lite bättre.

Era framtida dagar som resulterar i denna nya Gryning för med sig förändring i en skala som aldrig tidigare skådats.

Dominoeffekten av vissa speciella omvälvningar och Sanningar som offentliggörs sätter bollen i rullning mot er NYA VÄRLD.

Det kommer att bli en blandning av känslor när Sanningar avslöjas … men kom ihåg … till allt som sker finns det en motsats, så bli inte nedslagna.

Då sanningar kommer ut … ni kommer att finna styrka i det ni fått veta. Ni kommer att ha en acceptans … för, även om mycket kommer att chockera … vet ni det redan på en kollektiv nivå.

ALLT HAR REDAN HÄNT … ALLT. Det är bara en fråga om att nyttja det som följer framåt från detta ögonblick i tiden.

Alla scenarier ligger vid era fötter … men, som ett kollektiv VET NI NU … det är förstått och överenskommet att det är dags att gå vidare. Dags att lämna detta gamla tänkande bakom er och kliva in i en ny situation, där man kan förstå verkligheterna som presenteras och agera på ett sätt så att den Gudomliga Källan mer och mer känns av/genom/som er egen Gudomlighet.

Andas in djupt nu …

Och släpp …

Ta ett till andetag och KÄNN genom hela er VARELSE den som ni är.

När ni gör så är ni bara ett ytterligare andetag borta från anslutning med OSS … från att VARA närvarande med oss.

Fler och fler av er … när Vibrationerna stiger, kommer att VETA om vår närvaro på ett mycket påtagligare sätt. Ni kommer att se er själva besöka vår ”farkost” och känna er högst bekväma under den tiden. Ni har nått en position då ni kan känna igen ”nedladdningar” som kommer in och accepterar dem … även om ni vid den tidpunkten inte vet vad de betyder.

Mer och mer kommer var och en att känna sig Upplyst av sitt eget görande och bli hedrade av den känslan.

Återigen betonar vi …

NI ÄR MÄKTIGA VARELSER AV LJUS.

TVIVLA ALDRIG PÅ DETTA.

VÄX IN I DENNA SANNING.

Kära själar, våra djupt Älskade vänner … ni har förankrat så mycket Ljusenergi på er Planet … De som kommer från andra världar ser på allt som händer och prisar er för ert LJUSARBETE.

Ni kom till er planet för att genomföra stora förändringar på den och det är tydligt när man ser på den Energetiskt … att genom uthållighet … har uppgiften fullgjorts.

Det finns mycket framöver som bara är den slutliga finslipningen … VET DETTA … när det inte ser så ut!

Ni har så spännande tider framför er och vi blir därför exalterade tillsammans med er. För resultatet av dessa förändringar ligger bortom er förståelse … bortom det ni kan föreställa er. Men när ni fullt ut kommit in i dessa resultat … vilken frid ni kommer att känna … i vetskap om att varje steg på vägen … varje motgång … varje ansträngning som tog luften ur er … var värd besväret och ni skulle göra det om och om igen om ni måste … för att uppnå så hög standard på självet.

Ja, var så säkra … det finns ingen återvändo.

Ni ska veckla ut era vingar och flyga … och på sätt och vis … menar vi det bokstavligt talat.

Blossom: På sätt och vis! Men, bokstavligt?

GFL: Vi menar att allt är möjligt när ni VET det. Därför, NÄR ni vet att ni kan flyga(för gör inte många av er det i ert drömtillstånd?) då ska ni göra det. Ni behöver inte vingar … för er själ är fri att resa vart den vill … och detta kan också göras inom er fysiska kropp … då mer och mer av själv återigen förstås.

Ta stunder i denna högtid för att erbjuda ert LJUS till ALLA som känner att deras Ljus har fördunklats i så hög grad att det praktiskt taget lämnat dem. Ge Kärlek till alla dem på er Planet som känner sig så vilsna och ensamma. De, vilkas förtvivlade tankar tar deras hjärtan på en väg utför. Ta deras händer … i ert sinne och led dem till de Upplysta avenyerna av Kärlek. Ge dem stor tröst … omringa dem … omfamna dem med er kännedom om Kärleksljuset och låt den absorberas in i deras Varelse … Låt dem KÄNNA det … att bli det … och att aldrig se tillbaka på de mörka vägarna igen.

NI ÄR EN ENERGI.

NI ÄR EN KÄRLEK.

Därför, är ni vi … vi är ni … vi är alla varandra … och att leva i denna vetskap ger oss det HÖGSTA BÄSTA FÖR ALLA.

Vi återupptar våra samtal med dig på det nya året. Men, vi lämnar dig aldrig … ingen av er … för vi är EN ENERGI.

VAR I GLÄDJE OCH SKRATT … VAR AV/I/SOM KÄRLEK

Många tack, Kära Blossom.

Blossom: Nej nej! … Det är NI som ska ha tack … med så stor Kärlek … till er. Och så är det.

GFL: Och så är det.

 

Make every day a HAPPY HUMAN DAYhttp://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: Blossom Goodchild

The link to be able to access all my YouTubes is here.

Översättning: Markku Pärssinen

 

Du gillar kanske också...