Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 20 december

nidle071112

4 Kan, 7 Mol, 13 Caban

 

Dratzo! De som sköter RV-distributionen och välståndspaketen arbetar snabbt för att se de till att de förs fram tillsammans. För närvarande avslöjas RV genom de olika nivåerna som sattes upp utav dessa idoga ljusarbetare. De vet betydelsen av dessa många välståndspaket. När väl 70% av dessa speciella pengar har levererats så är NESARA republiken legalt säkrad. Denna enskilda faktor gör denna process kritisk för vad våra jordliga associerade för närvarande utför. Under tiden har vi processen för RV. Detta är för att säkerställa att extremt stora summor av pengar framgångsrikt transfereras till de underprivilegierade över hela denna jord. Dessa humanitära projekt gör det möjligt för världen att lätt etablera frihet och förse med mat, sanitära anläggningar, bostäder, kläder och elektricitet som behövs för att föra fram alla tillsammans samtidigt. Detta ger läskunnighet och internet utbildning som är nödvändig för att förstå vad vi gör. Som ni kan se så har en del framsteg redan gjorts. Mycket mer behövs innan vi når våra förutbestämda mål.

Våra associerade på denna värld gör ett underbart arbete. Det finns dock fortfarande många inom kabalen som bara nyligen har avslöjat sig själva. De flesta av skurkarna på en lägre nivå har plockats upp. Denna grupp har under de senaste veckorna hjälp till för att kunna arrestera de flesta på nästa nivå av skurkar. Denna process har också hjälpt oss att upptäcka hur dessa skurkar opererade, vilket har gjort det möjligt att identifiera denna lömska operation nästan till dess högsta nivå. Våra operativa är sysselsatta med att sätta ihop de sista bitarna av detta skändliga pussel. Ändamålet med denna slutliga serie av undersökningar är att göra våra associerade redo för att slutligen ta ned denna globala monstruösa sammanflätade ondska. Annunaki skapade en fruktansvärt lömsk mörk organisation. Den genomsyrade varje hörn och vrå av denna glob. Att snoka fram dessa kriminella har därför visat sig vara en studie av tankeprocessen hos dessa lömska råttor. Vår gemensamma intention har varit att säkra fonderna och sätta stopp för global korruption. Dessa mål finns nu i sikte. Det gör oss glada att veta att varje dag för oss närmare till avslöjandena och till NESARA.

Vår flotta fortsätter att övervaka Gaias land på ytan. Varje hörn på denna glob är under attack från två huvudsakliga krafter. Den första är klimatförändring. Denna process som drivs på av det snabba globaliserandet av er primitiva industriella era, har öst ut otaliga mängder av gifter i atmosfären, på land och i haven. Denna hemska operation uppnådde stor spridning under perioden som följde avslutet på det Andra Världskriget. Genom att observera från rymden har vi kunna mäta mängden av föroreningar som har tillkommit enbart under de senaste fyrtio åren. Vi inser precis hur farliga dessa gifter verkligen är. Den andra faktorn är processen som Gaia använder för att göra denna ytvärld redo för dess framtida förening med 5D paradiset i den inre Jorden. Denna enorma operation sker med en relativt mindre hastighet än den första faktorn. Graden av artificiella föroreningar som påverkar denna naturliga förändring är enastående! Det har fått att ovanliga temperaturgradienter har bildats. Det har producerat en serie av plastklumpar som har bildats i haven och förvridit dess naturliga flöde av strömmar.

Dessa förändringar har haft en tendens att öka hastigheten med vilken era globala bostadsområden försämras. Detta berör oss, då vi önskar frigöra er för att lösa dessa problem med gemensam teknologi som är förbunden med ert alltmer växande medvetande. Graden av strålning som pumpas in i haven, och i kombination med mer sanddamm från norra Asien, skapar ett problem som verkligen kräver en global serie av kritiskt behövliga lösningar. Vi har förklarat vår oro för era ledare och bett att tidtabellen för globala avslöjanden tidigareläggs. Det är väsentligt att ett antal svårigheter som ni förefaller att ignorera grundligt tas upp och att en serie av skyndsamma handlingar genomförs omedelbart. Många av era politiker har uppfattningar som på kort sikt är farliga för er alla. Vi har därför genomfört vissa smärre och inledande handlingar som ger er lite extra tid för att lösa många av dessa allvarliga frågor. Det är vår uppfattning att förändringar i era regeringsskick kan globalt lösa dessa missnöjesanledningar. Det är kritiskt att de flesta av dessa problem attackeras och inte ignoreras!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Världen befinner sig mitt i välsignade förändringar. De som har övervakat dessa förändringar inser att det kommer att ta längre än vad som inledningsvis uppskattades. Trots detta kommer dock dessa ändringar att i sanning verkligen låta alla få erfara en form av frihet som inte har upplevts sedan Atlantis gick under. I ljus av detta kommer det stora välståndet att låta er att till slut fullborda era största drömmar och klart se hur era sedan länge förlorade färdigheter har återställts till er. Vi Mästare har arbetat i nära samförstånd med Himlen och våra jordliga associerade för att se till att detta arbete är fullt skyddat, och säkert från alla och allt som den gamla ordningen möjligtvis skulle kunna önska göra. Därför tog detta projekt mycket längre. I vilket fall som helst var positiva våra kära! Vet djupt i era hjärtan att denna nya tid slutligen är här. Det kommer att bli en tid av celebrerande, med vetskap om att ni inom kort kommer att möta resten av era himmelska och galaktiska familjer!

Denna kommande tid är för att klart lägga på plats er slutliga väg mot fullt medvetande. Dessa ögonblick är därför en period då ni kan börja etablera en klar bild av hur ni kunde fly från bojorna av Anunnakis undersåtar. Vi Mästare är mycket uppmuntrade av framstegen av denna process och hur snabbt det närmar sig de avslutande stadierna. Sedan kommer snabbt pengarna då detta är rätt tid för att deklarera införandet av NESARA Republiken. Vi och Agarterna hanterar denna gudomliga operation. Vi förstår dess komplexitet och ber er bara att hålla era positiva visioner. Som tidigare nämnts så har de en högst underbar energi som hjälper alla att lyckas. Denna gemensamma aktion är framgångsrik enbart på grund av vad ni fortsätter att uppnå. Många underbara händelser görs redo att ske. Detta mörka träsk kommer till sitt slut.

Hela detta projekt har varit ett under för oss. Vårt heliga himmelska Råd bildades för ca 900 000 år sedan då Lemuria kolonin var på väg till Gaia. Målet för denna koloni var att skapa en galaktisk mänsklig, himmelsk och planetär union. Det var för att erkänna speciella band som skapats, och för att skapa partnerskap med den underbara Nationen av valar och delfiner. Men ett antal mörka faktorer fick denna speciella tidslinje att skrivas om. Våra olika systerskap och broderskap justerades, såsom förordnat av Himlen. Vi går därför nu i full kunskap om att händelserna vi har beskrivit äger rum. Våra galaktiska och jordisks bröder och systrar fullbordar nu handlingar som kommer att ge er mycket en välkommen uppsättning gåvor. Låt slutet på detta år och början på nästa vara en tid för att glädjas och början på allt ni ämnar göra med era magnifika passioner. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag, som alltid, så rapporterade vi om vad som sker runt om i detta globala rike. Använd er återstående tid för att slutföra era många förberedelser. Himlen har för avsikt att ge er gåvorna ni mest av allt önskar er. Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

You may also like...