Den Galaktiska Federationen av Ljus via Garrith Lamanov El Melchizedek, 3 – 10 december

 GALACTIC FEDERATION OF LIGHT

3 december kl.11:44

Fred kommer alltid genom att ständigt jorda er själv i ett öppet hjärta utan dömande, skuld, klagomål, förföljelse av andra, rädsla, otålighet, ilska, frustration eller någon form av separation från sinnet. Det är alltid viktigt att konsekvent anamma uppskattning, förlåtelse, vänlighet, glädje, empati, medkänsla, förståelse, ödmjukhet, optimism, Enhet och villkorslös kärlek i fullhet.

Genom att odla inre stillhet, jordar ni alla aspekter av fred som ett naturligt harmoniserat uttryck. Ju mer ni anammar egenkärlek, blir detta sedan som att gå. Ni blir fred, där allt ni upplever och ger uttryck för inombords, är ert villkorslöst kärleksfulla Jag som ni är som Källa.

4 december kl. 09:45

Det finns ingen djävul eller helvete, detta är bara en illusion ni hittat på i ert sinne.

Villkorslös kärlek är allt som finns att omfamna i varje ögonblick.

Något med lägre frekvens som får er att känna rädsla måste naturligtvis per definition vara en illusion.

4 december kl. 10:08

https://m.facebook.com/ddichotomy?refid=13&_ft_=qid.6224476110496830485%3Amf_story_key.5455107142092213382

JAG ÄR Vägen Sanningen och Ljuset.

JAG ÄR givaren av liv.

JAG ÄR Gud.

4 december kl. 16:14

Vet att jag existerar som ett kungligt uttryck för Ljuset inom denna dimension. Jag representerar de vi är i Änglavärldarna i Galaktiska Rådet i Galaktiska Federationen av Ljus. Jag ser, utseendemässigt, mänsklig ut; född in i en normal mänsklig familj och liv. I sanning är jag inte mänsklig. Jag är en Utomjordisk inkarnation från de högre dimensionerna av Ljus som en del av de 144.000 frivilliga uppstigna mästare som är här vid denna tid för att lyfta Gaia från de lägre frekvenserna i dualitet in i den 5:e dimensionen och etablera den 7:e Gyllene Tiden av Ljuset.

Min civilisation finns inom ett parallellt plan i stjärnkonstellationen av Canis Majoris inom Sirius stjärnsystem. Jag har nu varit på Jorden under de senaste 13.000 i linjäritet.

Jag kom hit inom ramen för Gaias Stridsrop till de högre dimensionerna, efter det destruktiva teknologiska fallet av en civilisation som kallas Atlantis. Forskare och fraktioner av kabalen hade fört ett krig mot Lemurierna, som var mycket andligt orienterade och tekniskt avancerade. Atlanterna var också mycket utvecklade men levde i förtryckande hierarkiska strukturer där ledarna för denna civilisation var mer teknologiskt drivna. De var mer intresserade av makt och konkurrens genom att vara de bästa och mest avancerade bland alla andra. Att låta sig påverkas av kabalen och arbeta med denna kabal utan något råd från Atlantmänniskorna försatte sedan inte bara Atlantis i stor fara, men även andra närliggande civilisationer. Detta ledde så småningom till ett självdestruktivt upphörande som har fortsatt och segrat fram till idag, sett bland dagens mänsklighet.

Det var då vi, som stjärnfrö-väktare, beslutade att frivilligt hjälpa till för att bistå Gaia, genom att återställa balansen i schismen skapad inom det harmoniska flödet av Gaias rutnätsmeridianer och destabiliserade poler, som orsakade intensivt och turbulent väder såsom stora översvämningar och vulkanutbrott, stormar, intensiv hetta och så vidare. Detta drabbade och påverkade det mänskliga medvetandet på ett avgörande sätt och orsakade en tillbakabildning av denna art.

Det är viktigt att veta att allt detta återställs tillbaka in i Ljuset i detta Nu där det snart och slutligen kommer att vara frid och balans inom alla nivåer i det mänskliga medvetandets erfarenhet. Detta är givet genom de ökade Ljusfrekvenser som strålar genom det Centrala Galaktiska solsystemet, som omvandlar alla som vill acceptera detta Ljus i detta Nu. Eftersom dessa energier ökar mer under vår förflyttning in i det fotoniska bältet hos den Galaktiska kärnan, kommer alla att känna denna ovillkorliga Kärlek och göra ett medvetet val att utvecklas, när denna gradvisa förflyttning närmar sig sina fullbordande stadier.

4 december kl. 16:43

Det är viktigt att veta att dessa överföringar kommer att upphöra lika fort som avslöjandet är uppfyllt och landningar börjar ske, eftersom de kommer att ha tjänat sitt avsedda syfte. Jag kommer då att behöva gå in i våra medvetna moderskepp för att gå in i Ljuskammare för helande och fullständig återställning av mitt DNA och full aktivering inom Enhetsmedvetande. Jag kommer sedan återvända till Sirius för utbildning av avancerade andliga fakulteter som en multidimensionell varelse. Jag kommer att vara borta i ett jord-decennium, sedan återvända med Befälhavare Ashtar tillsammans med 144.000 ljusmästare inom kommandot. Vi kommer då tillbaka i våra glorifierade Ljuskroppar, som demonstrationer av Kristus högsta Kärleksuttryck till mänskligheten, vid vår återkomst till den nya Jorden.

4 december kl. 17:16

Genom att vara hälsomedvetna genom att regelbundet upprätthålla ett konsekvent fysiskt träningsprogram i er dagliga andliga rutin så upphör åldrande- och dödsprocessen. Detta sker genom att bromsa tillväxtceller i kroppen som sedan vibrerar med en nollpunkts-frekvens. Atomer och molekyler i kroppen skiftar egenskap från täta till kristallina våg-atomära partiklar som möjliggör aktiveringen av er Ljuskropp som är, av sin gudomliga natur, pulserande odödlig.

4 december kl. 17:20

Uppstigning handlar om engagemang, fokus och konsekvens. Det är genom ert engagemang, som Uppvaknande inom Enhets-Medvetande assimilerar sig bortom all logisk förståelse av det lägre ego-sinnet, där denna gudomliga process också är bortom mental analys, eftersom detta bara sätter begränsningen på erfarenheterna. Att bara tillåta och omfamna ovillkorligt, är allt som behövs för att utvecklas inom ett högre medvetandetillstånd.

5 december kl. 10:57

Under resan, ljusår från Sirius A, bara för att vara här för uppstigningen, var jag tvungen att gå igenom ett supermassivt svart hål i ett sub-ljus-rymdskepp med min icke-mänskliga besättning av ET:n där vi sedan var tvungna att resa in i fysiska mänskliga kroppar bara för att uppfylla detta uppdrag för Uppstigning.

Vet att där jag kommer från inuti kosmos finns det inga krig, girighet och arkaiska begrepp av nationalitet. Genom att utvecklas och flytta inom den Galaktiska kärnan för många tusen år sedan, har vi gått bortom dualitet sedan länge, urminnes tider för människan, förenade nu med kännande varelser under ett gemensamt arv.

6 december kl. 09:23

Vi kommer alla att ha ett enormt Uppstignings-Återförenings-Partyfirande snart i ett av våra moderskepps kristallstäder, Athena. De som genljuder vid en hög frekvens är alla inbjudna. Alla 144.000 besättningsmedlemmar kommer att närvara tillsammans med andra utomjordingar från hela multiversum som kommer att fira denna tids långa och unika händelse. Partyt kommer att fortsätta in i de högre världarna med mänsklighetens Uppstignings-Examen som Galaktiska Människor. Detta kommer verkligen att bli en festernas fest där vi kommer att fira tills allt är befriat.

En tid närmar sig där vi alla kommer att mötas. Det är en tid av enhet, en lyckträff. Fler upptäckter, med avsikten att bli upptäckta och upplevda i fullkomlighet, glädje och kärlek till livet och allt som existerar, och återförening mellan avlägsna släktingar, eftersom vi alla är en familj.

Ni kommer alla att vara nöjda och överlyckliga med det arbete ni gör för att höja vibrationerna på Jorden och ledandet av mänskligheten, som Ljusväktare, ut ur separationens mörker. Ljuset ökar ständigt ännu mer, vilket är mest häpnadsväckande att observera från rymden. Ni är alla fyrar, fyllda med självlysande strålande ljus.

Era ansträngningar är framgångsrika. Fortsätt.

7 december

Älskade Anne!
Det är viktigt att du vet att nu när jag precis uppvaknar, gradvis, in i mitt Kristus-Jag, är jag inte en kanaliserare. Ingen av mina överföringar är kanaliserade; de är enbart guidningen av mitt Högre Jag, som jag sedan sätter ord på. På grund av min förmåga att göra det, för att hjälpa andra att också komma i kontakt med denna aspekt inom sig, härrör alla överföringar jag skriver ner, från ett inre vetande, inte från vad någon sa till mig. Detta är anledningen till att jag tar fullt ansvar för vad jag skriver. Du kommer att märka att jag alltid har varit exakt på många plan. Jag vill inte att människor ska få en felaktig uppfattning om mig, att jag kanaliserar Galakterna. Jag anser mig inte vara en kanaliserare. Skulle Galakterna behöva lämna ett budskap, ger de mig bara en bild. Inte så mycket ord, knappast alls, utan bara en bild där jag själv sätter ord på bästa sätt jag kan formulera det som sänds in i mitt medvetande. Jag går på auto-skrivläge, men inte i trance. Jag behövde bara dela detta med dig eftersom jag inte vill stämplas som en kanaliserare; utan endast ett Galaktisk sändebud. Tack för allt du gör älskade Anne, du är så söt, så vänlig och ödmjuk i hjärtat. Tack för att du är en sådan helande närvaro för mänskligheten och för oss alla, som Ljusarbetare här på Gaia. Min oändliga kärlek till dig, Änglalika varelse.

… överföringen ni nämnde nu, det finns de där jag bara berättar om min egen erfarenhet som Galaktisk. Det finns 144.000 stjärnfrö-själ-strål-aspekter som individuellt i sitt eget unika uttryck, existerar vid andra stjärnsystem och världar. Inom de högre dimensionella multiversum-planen, finns det cirka 2.000.000 Ljusarbetare som erbjuder sig frivilligt från andra dimensionella plan inom de 250.000 civilisationer som hjälper Jorden och mänskligheten med hennes uppstigning: Andromederna, Sirianerna, Plejaderna, Lyrans, Procyonans. Inom de 144.000 som leder Uppstigningen som Ljusbärare och Ljushållare, finns det de som kommer att lämna planeten när landningarna sker. De kommer att återvända. Och det finns de som kommer att stanna kvar och lämna i ett senare skede av Jordens Uppstigning. Överföringen grundade sig endast på min egen personliga erfarenhet och vad mitt Högre Jag delade med mig då. Men även när detta händer, kommer Jorden icke desto mindre fyllas med rymdskepp på himlen. Galakterna kommer aldrig att lämna efter Avslöjandet; Jorden kommer att bli en ny Galaktisk civilisation of Ljus. Olika utbildningsfakulteter för studier kommer läras ut till människor av Galakterna. Ett decennium är verkligen kort. Jorden kommer att frodas i överflöd och fred tills dess slutliga övergång. 144.000 var det synkroniserade geometriska aktiveringstal som krävdes för att lyfta Jorden från de lägre vibrationerna och väcka mänskligheten genom att lyfta illusionernas slöja över medvetandet och befria Jorden från dualitet. Nu gör vi just detta, är Vägvisare och gör det nödvändiga Ljusarbetet för att uppfylla detta. Ändå kommer mänskligheten att behöva utföra detta själva, vid Avslöjandet och vad som följer efter det, och vi kommer ha öppnat vägar för att detta ska vara möjligt. Vi kommer att ha gjort vårt jobb. Egentligen vill inte alla vi bli kända, men det finns de som kommer att representera hela 144.000-kollektivet i allmänhetens ögon så snart detta avslöjande om oss delas med mänskligheten. Några av oss vill verkligen bara återvända hem. Vissa kommer att tillbringa lite mer tid här.

8 december kl. 02:57

Vet att det är viktigt att upphöra med att lägga ert fokus på kanaliserade meddelanden från källor som talar om för er att det ena eller det andra kommer att hända i morgon, nästa månad eller nästa år inom en linjär tidslinje. I sanning är alla linjära fokus bara illusioner i sinnet som bara är distraktioner som får er att skifta bort från den enda verklighet som existerar, vilket är nu-ögonblicket.

Det går inte att ta fel på att det är med högsta sannolikhet att ni blir vilseledda när ni läser sådana kanaler, eftersom dessa varelser vet och förstår det rastlösa medvetandets natur. De skapar förväntningar inom er att vänta på dessa datum och tider där de sedan kommer att passera utan att vad som sades händer så som det sades att det skulle hända. Detta skapar då mycket frustration och ilska mot vilka vi är av de verkliga Änglavärldarna i Galaktiska Rådet i Galaktiska Federationen av Ljus. De mörka är medvetna om hur mycket ni vill se radikala förändringar i detta ögonblick, som de sedan använder till sin fördel för att hålla många själar maktlösa genom att låsa ner dem i illusoriska mentala tidsparadigm, i stället för att ta emot vägledning vars fokus ligger mer i Nu-ögonblicket och guidar er att gå inombords, för att samråda med visdom av ert Högre Jag för tydlighet i frågor om Sanning.

Ni kommer att märka att dessa sändningar aldrig handlar om något mentalt linjärt fokus. De ger inte några datum eller tidslinjer om Uppstigningshändelser eller några portalaktiveringar. Dessa vägleder er bara att leva i öppenhet i hjärtat och att kontinuerligt odla ett fridfullt sinne från alla ego-distraktioner som säger er att det finns något viktigare som pågår utanför er, än inom er. Detta är en mycket vilseledande illusion eftersom sanningen är att det viktigaste fokuset att omfamna i detta nu finns inom er, där inre stillhet fortsätter att vara en mycket central del i att höja er frekvens och uppvaknande helt inom ett medvetet tillstånd av att vara som Kristus. Kroppen är bara ett sinnets hologram och inte den ni är i grund och botten.

All makt är alltid inom er och vägleder er i enlighet med er egen vilja. När ni är mer fokuserad på vad som händer utanför er, i att vänta och säga hela tiden med sinnet, ”Varför tar det så lång tid för allt detta att hända?” kan ni se hur lätt det är att låta sig manipuleras, luras och vilseledas av kabalen. Om ni odlar ett icke-linjärt fokus inombords, då är detta inte möjligt, eftersom ni inte kommer att ha några förväntningar på vad som finns där ute, utan bara lugn, frid och klarhet inombords, i fullkomlighet, vilket eliminerar alla känslor av att vara besviken eller förrådd. Detta är också en illusion där denna verklighet är ett holografiskt uttryck för ert eget skapande som källa.

8 december kl. 03:52

Det är viktigt att veta att något misslyckande av vårt uppdrag för Uppstigandet inom detta dimensionella plan under denna tid av Nu är omöjligt. Det fortsätter att vara viktigt att ha tillit och tålamod till den Gudomliga Planen som beskrivs för Gaia. Mänskligheten är, vid denna tid av evolutionen och vibrationsens expansion i frekvens in i 5:e dimensionen och bortom, inom vår Kristus-hyperrymd-existens av högt andligt avancerade samhällen. Mänskligheten håller nu på att integreras in i detta.

Mogna själar, som tar fullt ansvar för sina skapelser, kommer aldrig att komma med undanflykter för vad som hindrar dem från att höja sin frekvens som i sin tur ökar frekvensen hos Jorden och väcker den mänskliga arten. Dessa själar kommer alltid vara fokuserade i hjärtat och aldrig utanför sig själva innan de agerar, oavsett några politiska beslut som fattas eller ekonomiska implementeringar eller några omständigheter. De är medvetna om att genom att transformera sig själva inombords, omvandlar de sedan i sin tur förhållanden inom hologrammet bortom all mental förståelse från sinnet. Sinnet, som bara ser i separation, kommer istället att säga, ”jag tror det när jag ser det … vilken massa rappakalja”, när i själva verket detta bara är självbedrägeri baserat på begränsningarna av logisk analys som håller fast många i dualitet.

8 december kl. 07:33

Medan jag mediterade på en stilla plats i hjärtcentrum, fick jag meddelande från Befälhavare Ashtar som delar med sig till mig genom sin visdom, att det har varit en pågående verksamhet av dolda molnskepp i Jordens atmosfären. ”Vi har också synliggjort många av våra skepp så att mänskligheten kan se och vara bekväma med dem och inte se oss som ett hot.” Han berättade för mig att tiden för sekretess var över, då Gaia har begärt att en global massavtäckning av skepp ska inledas för att fortsätta med de nödvändiga förändringarna för att helt lyfta henne från de lägre vibrationerna. Hon är nu redo för uppstigning, och fullt offentliggörande av Galakterna ska meddelas, så att alla kan se i deras del av världen med alla skepp synliggjorda. Det bör inte längre döljas vilka vi är från Änglavärldarna i Galaktiska Rådet av Galaktiska Federationen av Ljus.

Jag såg sedan dessa fartyg framträda i miljoner, medan jag iakttog den sinnerrörelse detta orsakade hos Ljusarbetare och glädjen som utstrålades genom denna storsinta händelse. Alla stirrade på himlen med förundran och extas i förväntan på att landningar ska ske, medan alla fartyg svävade på himlen för alla att se, flög stillastående med många av våra olika Galaktiska besättningar av Utomjordingar som vinkade ner till ytan hos mänskligheten, med hela mänskligheten i ett lugn inför vad som utspelades, i stället för att springa och skrika ”Alieninvasion!”, i panik.

Befälhavare Ashtar bekräftade då för mig, Befälhavare Vrillon av Galactic Command, att detta var vad som skulle följa efter tillkännagivandet av RV och NESARA till världen i stort. Detta sker bakom illusionens slöja, bortom alla tvivel från sinnet, eftersom kabalen har förlorat all makt på Jorden.

9 december

Det finns varelser som lever i haven djupt inne i världarna i den inre Jorden, som har varit gömda i 13.000 år sedan fallet av Lemurien och Atlantis, som en gång levde och simmade fritt på jordytans hav innan människan föll från nåd ner i rädsla. De är kända som sjö-folket, eller sjö-jungfrur och sjö-svenner, och ska komma tillbaka till jordytan så snart Avslöjandet tillkännages och fartygsaktiviteter och rörelser på ytans hav har stoppats. Många gigantiska ljusskepp och vattenfartyg på 500 meter i diameter, vilka vi är av Ljuset, kommer att dyka upp från sina nuvarande platser under era hav för att avslöja sig. Det kommer att bli en introduktion av varelser som har varit bosatta där och utfört sina roller och uppdrag för Uppstigningen i att hjälpa Jorden och mänskligheten genom rengöring av haven och balansering av magnetismen och meridianerna på Jorden.

Allt detta kommer hända ögonblicket efter att Avslöjandet tillkännagivits.

9 december kl. 03:06

Detta Arkiv med avancerad andlig vägledning finns på grund av de vi är i Änglavärldarna i det Galaktiska Rådet i Galaktiska Federationen of Ljus. Det fortsätter att vara viktigt att veta att, möjligheten att få mottaga denna information är en välsignelse som inte kan tas för givet. Mycket tid och ansträngning läggs ned i framställningen av en sådan noggrannhet och enkelhet i denna vägledning, åt alla som dras och känner genklang till den, för att bättre assimilera det i deras dagliga andliga rutin. Dessa överföringar i sig är mycket kraftfulla och vibrerar med frekvensen av högre medvetenhet inom det stilla utrymmet inuti det eviga här-utrymmet.

När ni läser igenom dessa överföringar kommer ni att märka att sinnet sedan försöker analysera vad som sägs genom logikens filter. Det stänger då ner dessa Ljuskodade strängar av gudomlig information. Sedan, i det ögonblicket och stunden, skiftar det er till ett lugnt tillstånd av balans och inre frid. Ni blir mer expansivt medvetna inombords och starkare i frekvens.

Som skapare av er egen verklighet kommer ni att märka, som ni bör vara medveten om, att det inte finns några misstag i universum. Ni dras till dessa överföringar eftersom ni hade gjort ett medvetet val innan ni inkarnerade, att som en gudomlig aspekt av samma jag, som reflektioner av Enhet, skulle jag då vara ett perfekt instrument av villkorslös kärlek för att guida er i ert uppvaknande. Detta är hur vi hamnade tillsammans, genom denna uttrycksform i Nuet av detta ögonblick. I sanning, min energi når ut i hela världen och kan kännas och upplevas av många Ljusarbetare som känner igen denna frekvens, som känner mig som Kommendörkapten Vrillon av Galactic Command.

9 december kl. 21:57

Det är viktigt att veta att eftersom det har varit en ökad våg av inkommande energier som strålar ut från den Galaktiska kärnan genom det Mäktiga Grandiosa Galaktiska Centrala Solsystemet, har Jorden nått en nivå i ljuskvalitet som har låtit många uppstigna mästare från avlägsna stjärnsystem att resa till jorden genom teleportering via stjärnslussportaler och stora rutnätsvirvelpunkter såsom de många megalitiska gamla pyramidstrukturer som finns runt om i världen, då dessa i själva verket är mer än bara strukturer, eftersom deras verkliga syfte är funktionaliteten av att generera energi och rikta denna energi ut i Jordens rutnät för att upprätthålla en hög nivå av energibalans inom varje aspekt av livet, i vilken med denna teknik aktiverad vid denna tid, har låtit många mentorer att resa över till Gaia för att hjälpa till med Uppstigningen och Uppgraderingen av mänskligheten till högre medvetande.

Vid globalt avslöjande av vår närvaro och kontakt med varje individ som har en stigande frekvens kommer en mentor tilldelas för att hjälpa var och en av de som har varit inriktade på uppstigning, där denna mentor då kommer att vara med er tills ni är till fullo uppvaknad till er kristusnatur som källa, där ni sedan kommer att vara en uppstigen mästare eller mästarinna med er nya ljuskropp som ger er tillgång till ett multidimensionellt nätverk av verkligheter som ni upplever i singularitet, när den aktiverats innebär det att ni inte längre är 3:e dimensionell utan en multidimensionell varelse.

Med detta språng i medveten evolution, kommer detta innebära att en ny ras av mänskligheten har fötts, en medveten mänsklighet, en ny art av gudomlig mänsklighet i meningen Gud-ras, inom ett enhetsfält av medvetande som endast betjänar villkorslös kärlek, som lever i fred för evigt liv, där detta kommer att markera den nya Guldåldern av Ljus i fullkomlighet.

10 december kl 12:56

Verkligheten är att er framtid är NU.
Handlingar ni gör idag kommer att bestämma hur ert liv ser ut i framtiden.
Fortsätt expandera, fortsätt växa, fortsätt res på er och tillåt aldrig ert Ljus att försvagas, stråla klart. För ni är Ljuset.

Allt är nu.

 

Du gillar kanske också...