Rådet via Ron Head, 10 december

Ron Head

Rådet

10 december 2015

Kanal: Ron Head

 

Det pratas en del i media om religion kontra religion, nation kontra nation, och ras kontra ras. För att ni ska definiera vilka ni är, är det någon gång tyvärr nödvändigt för er att se vad ni inte är, eller vad ni vägrar att vara. Det är bara funktionen av speglingen i era samhällen. Det är inte klart att de allra flesta av er använder detta, för att till er själva säga, “Jag är inte så. Jag instämmer inte! “Det är inte nödvändigt för er att” slåss “alls. Det är tillräckligt att ni är de ni definierar er att vara. Och detta skulle vi vilja poängtera lite.

Det är inte så att den andra personen, den personen av en annan hudfärg är bättre än ni eller mindre än ni. Det är inte så att de fattiga är mindre eller de rika bättre … eller sämre för den delen. Det är inte så att de som inte råkar veta alla de saker som ni vet, inte är lika mycket värda. Det är inte så att de ens är annorlunda, ser ni. Det är just det att de är andra aspekter av den varelsen som ni är. Det är som om er högra hand förklarade krig mot er vänstra fot. Skulle det hända?

Faktum är att det sker, i den meningen att en aspekt av ert medvetande alltför ofta slåss med en annan aspekt. Ni är en mängd av motstridiga övertygelser. Ni har inte förmågan att vara annat än vad ni är, och ändå tillåter ni andra att tala om för er vad ni ska vara, och ni håller med dem när de dömer er för att inte vara just det.

Men låt oss också säga att anledningen till att detta är ett problem för er nu är att ni vaknar upp till insikten att detta är inte hur det borde vara. Eller rättare sagt, ni ser sanningen genom bedrägeriet. Ni börjar misstänka att det lilla som lyckades slinka igenom i era vördade böcker faktiskt är sant. Dessa lärare sa faktiskt vad de menade. Jag är vad de sa att jag är. Jag kan vara det de sa att jag kan vara.

Gör nu inte vad som gjorts tidigare. Tro inte att eftersom ni har den insikten, om ni har den, betyder det att ni måste bestiga hästen och omvända världen. Lev ert liv som livet i förverkligande. Det är ett mer kraftfullt sätt att undervisa på än något annat. Dock betyder det inte heller att ni borde gömma undan och hålla er sanning hemlig.

När ni börjar få mer och mer förståelse för alltings enhet, kommer inget av detta vara ett problem för er ändå. Ert ljus kommer att lämna sin prägel överallt.

Än en gång finner vi oss själva att förklara vad som kommer att ske, och samtidigt, det som redan sker. Problemet är dessa ord, som ni behöver koppla ihop. Vad de egentligen är, är uppackning av ett totalkoncept, så att det kan återförpackas i linjärt sätt att tänka på. Något går förlorat i processen, men en hel del kommer igenom, kanske tillräckligt så att en del av er kan börja ta emot paketen för er själva. Ni kallar dessa för de “AHA!” momenten vi talat om. Ni hittar dem inom er. Föreställ er mänskligheten som en student som är lite nöjd med sig själv. Och föreställ er oss ​​som ger henne en kram av uppskattning.

Och det, kära vänner, är där vi kommer att invänta er. I djupaste kärlek lämnar vi er tills nästa gång vi talar.

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://ronahead.com/

 

You may also like...