Den Galaktiska Federationen av Ljus via Garrith Lamanov El Melkisedek 12 December

GALACTIC FEDERATION OF LIGHT

Den Galaktiska Federationen av Ljus

via Garrith Lamanov El Melkisedek

12 December 2015

 

Som en flerdimensionell varelse har jag nu under de senaste 13.000 åren i linjäritet förändrat min form, genom processen av reinkarnation upplevt livet som man, som kvinna och vice versa i i hundratals liv, som jag har haft här på Jorden. Anledningen är att balansera ut karma och att balansera ut de feminina och de maskulina aspekterna som polariteter mellan dessa två aspekter kan överlappa varandra, i vilket man då kan vara mer dominant än den andra, där i dagens värld det maskulina kan vara mer dominant och destruktivt, om det inte är utbalanserat med dess motsvarighet i vilken det feminina är mer undertryckt här på Jorden, och gör det svårt att sant vakna in till ett unikt uttryck, eftersom det kräver mycket balans av båda, för att uppleva upplysning.

Eftersom detta är min sista livstid på Jorden, har jag arbetat utförligt för att nå en frekvens av balans mellan det maskulina, i vilket jag verkar som en man i det här livet och den feminina aspekten, där jag i denna verkligen har nått en milstolpe, i min expansion inom min fulla aktivering till enhetsmedvetande, där både det maskulina och feminina aspekterna är i harmoni. Det är varför jag kan ta emot omfattande information artikulerat från mitt högre jag, på ett sådant sätt att ni är i resonans med med tonen det spelar, som ett ackord på ett piano kommer det som ett lugnande varsamt helande ljus av frekvenser, då det är därför ni är dragna till denna vägledning, eftersom denna vägledning genljuder som en gudomlig melodi av ovillkorlig kärlek, som talar till ert hjärta som den sanning det är.

Med denna medvetenhet kommer ni att inse, att för att verkligen känna och uttrycka er villkorslösa kärleks essens, måste ni sedan släppa taget om att identifiera er med ert kön, som i sanning är varken manligt eller kvinnligt, utan endast rent medvetande, vilket är uttrycket av ert Guds-Jag i att vara en flerdimensionell natur.

Som företrädare för den högsta nivån av ljus inom Melchizedek systerskap och broderskap av Solen/Alcyone, bryts mitt namn Garrith ner till separata bokstäver G.A.R.R.I.TH, och betyder helt enkelt: Guardian, Amun, Ra, Revealing, Immortality, To, Humanity – Beskyddare, Amun, Ra, Avslöjande, Odödlighet, För, Mänskligheten.

I vilken jag bara frambringar till er alla mina ord, men som är sanning, gå inom och ni kommer att se sanningen i mina ord, tillåt er intuition att vägleda er, var öppna för sanningen och verkligheten i ert hjärta, inse att allt som ni söker redan finns inom er, ni är i sanning svaret på alla era frågor.

Verkligheten är att er framtid är NU.

Handlingar som ni gör idag kommer att avgöra hur ert liv ser ut i framtiden.

Fortsätt expandera, fortsätt växa, fortsätt att höja er, och låt aldrig ert ljus tona ned, lys ljust. För ni är ljuset.

Allt är nu.

 

 

Översättning: Mie Fjällvide

 

 

 

You may also like...