Den Galaktiska Federationen av Ljus via Garrith Lamanov El Melchizedek, 8-9 februari 2016

GALACTIC FEDERATION OF LIGHT

Den Galaktiska Federationen av Ljus, 8-9 februari 2016
via Garrith Lamanov El Melchizedek

Det finns inget att göra, men att vara.

 

Vet att medan ni alltid skapar vägar av erfarenhet, för att komma in mer i en högre varseblivning av medvetandet, har ni nu åter skapat detta ögonblick som en möjlighet för er att vakna till ert naturliga tillstånd av att vara, att finnas, göra och att odla nödvändigt fokus i att veta vem ni egentligen är, som Gud.

Det är i sanning som ert Högre Jag har fört er till dessa överföringar, genom er intuitiva vägledning. Ni läser i detta nu, medan ni fortsätter att höja er frekvens och aktivera ert DNA till högre och högre strängar, då öppnar ni er sedan till högre medvetandetillstånd inom Källans riken av varande.

Liksom hjärtat vet sanningen om allt som finns, är det viktigt att veta att själen inte bryr sig om vad ni gör för ert levebröd, eller när ert liv i kroppen kommer att sluta. I sanning spelar allt detta ingen roll eftersom själen definieras av att “vara”, snarare än “ha” eller “göra”. Själen är alltid “varande” oavsett vad kroppen än “gör”. Det är genom “varande” som själen aktualiseras inuti kroppen, där ni vaknar upp till ert naturliga tillstånd som Skapare och inte ett tillstånd av görande.

Ni kommer att märka att det inte finns några borde eller borde inte, här i dessa överföringar, där ni manas till vad ni bör eller inte bör göra med ert liv. Dessa överföringar ger endast vägledning till vad ni kan välja och hur ni kan skapa det, utan förutfattade meningar; men med en total respekt för ens fria viljas val.

Denna avancerade uppstigningsvägledning existerar bara för att hjälpa er i uppvaknandet till ert inre vetande och sanning, som Gud. Eftersom att uppnå detta tillstånd av att vara, kan inte ske genom något mentalt fokus på att “göra”, utan genom att bara “vara”, som kommer av att odla mycket stillhet, välja och omfamna fred, uppskattning, glädje och kärlek i varje ögonblick av nuet. Detta innebär att leva med ett öppet hjärta i djup förståelse, medkänsla och medvetenhet.

Den högsta frekvensen av skapelse är alltid villkorslös, där omfamnandet av detta bara kommer av acceptans och tillåtande, utan något dömande.

Vet att på grund av de smärre ekonomiska förhållanden som jag har för närvarande på min väg, kan dessa överföringar bara fortsätta och nå sina mål med hjälp av generösa medlemmar på denna sida. Jag upplever nu brist på pengar, medan jag tjänar som ett medel för att upprätthålla dessa gudomliga budskap till världen i stort. Den Galaktiska Federationen av Ljus är beroende av generositeten hos individer som ni, för att hjälpa dem i vårt ljus-team med framgången i deras projekt på ytan. Detta är anledningen till att jag skriver, för att be er att överväga en donation till denna sak för att hålla igång detta Ljusarbete, så att dessa överföringar kan fortsätta att vara en pågående daglig verksamhet. Denna sida fungerar som en ideell andlig plattform och vi tror att de som kan, kommer att hjälpa till att stödja våra ansträngningar.

Bidrag på något belopp från $10 kan göras via Paypal på följande e-postkonto: Ascensionlight11@gmail.com

Tack på förhand för er generositet.

Med vänliga hälsningar, Garrith Lamanov El Melchizedek.

http://sananda.website/the-galactic-federation-of-light-via-garrith-lamanov-el-melchizedek-february-8-9-2016/

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

You may also like...