Jeanette Svärdby kanaliserar Den Galaktiska Federationen av Ljus på Ljusarbetarmötet i Stockholm, den 24 november, 2018

Jeanette Svärdby kanaliserar Den Galaktiska Federationen av Ljus

på Ljusarbetarmötet i Stockholm

den 24 november, 2018

 

”Vi är med er här idag i den här stunden, våra älskade vänner!

Vi är den Galaktiska Federationen av Ljus. Vi vill idag framföra den information som för er, just i den här stunden, är väsentlig för er att ta emot, även energin, vibrationerna i orden som påverkar er i största kärlek.

Vi vill framföra, som ni märker, kära vänner, att energierna är ofantligt höga, intensiva och påverkar er i stor utsträcknin, i alla nivåer av den ni är. Ni ska veta att allt som sker med er, allt ni upplever, är det som lyfts upp ifrån ert inre, det som behöver er omfamning och föras in i ljuset.

Då vi säger om och om igen, att era kroppar är under stor påfrestning, så är det något vi fortsätter säga då energierna fortsätter öka i sin intensitet. Lyhördheten inför era kroppars behov, att ta hand om era kroppar med största kärlek, tillgodose era kroppar med det ni känner att kroppen behöver. Era kroppar är fantastiska verktyg och talar om för er sina behov, sitt uttryck, men ni behöver stanna upp för att höra kroppens egna språk till er.

Ni vaknar nu upp till en nyare nivå av er själva, en starkare energi ifrån ert inre som lyser igenom, utåt. Ni öppnar er mera för den ni är och låter ert inre själsljus lysa allt starkare. Det för med sig att er inre röst, er inre vägledning blir allt starkare, medvetenheten om vem ni är, vad ni är, ökar. Ävenså att ni ser allting klarare utom er såväl som inom er, ni känner allting mer klarare än tidigare. Ävenså kontakten till de högre dimensionerna ökar i sin styrka för var och en av er.

Kontakten som ni hör i stillheten är för er, och endast er att utforska, att lära känna och utveckla för att använda er av det i ert liv. Vi står i större kontakt med er än vad ni i stunden är medveten om, på vilket sätt vi gör oss hörda och så vidare. Det är för er att mera lära känna, då styrkan ökat i detta nu och fortsätter öka klarheten i vår kommunikation. Ni har mera öppnat er för ljuset ni är, för ert ursprungsljus, den lågan som brunnit inom er under all tid av tid, lyser upp och visar er väg, er väg till helhet, till frihet, i enhet.

Vi är många som står vid er sida i den här stunden. Det är med stor kärlek och glädje vi tillbringar en gemenskap att få dela vår information och sprida den energin genom er och till er, för att stärka ert ljus ytterligare. Ni står i kontakt med era hjärtan idag allt starkare än vad ni tidigare har gjort. Er gudomliga feminina energi och er maskulina gudomliga energi har förts samman i en större balans inom er och fortsätter så även utom er, att arbeta med att skapa en balans i dessa. Många blockerande energier som legat i de nedre energicentran i era kroppar, i era system, har arbetats intensivt med, för att avlägsnas, att omvandlas. Det kan ha visat sig fysiskt, även känslomässigt, även mentalt för er alla, såväl som det kan ha reflekterats ut i er verklighet, i er omgivning för er att ta del av detta, för att omfamna den ni är i er helhet.

Vi har även öppnat kontakten på ett starkare sätt till Moder Jord, till att mera höra hennes stämma inom er, i er energi. Hon låter sig visa sin tacksamhet genom många stunder. I de stunderna kan ni känna en överväldigad tacksamhet som strömmar genom er, som sköljer över er som en enorm våg av kärlek.

 

Vi ber att ni tar kontakt med ert hjärta, ert vackra hjärta i den här stunden. Ni tar några djupa andetag och känner ert hjärtslag, den takt ert hjärta slår i. Ni låter ljuset inom er lysa upp hela eran kropp, expandera   ut i era energikroppar. Ni låter er energi koppla ihop sig med Moder Jords innersta kärna och den energi som finns i den kärnan. Ni känner Moder Jords hjärtslag. Ni andas med de hjärtslagen och känner hur era hjärtslag alltmer slår i samma takt, era hjärtslag synkroniseras i den här stunden. Ni känner Moder Jords hela varelse inom er.

I den här stunden så förmedlas energier till er och koder av ljus till er, att motta om ni så önskar.

…aktivering…

Vi vill nu förmedla att viktiga skeenden i er yttre verklighet kommer att äga rum. Dessa viktiga skeenden som är av största kärlek behöver av er tas emot i största kärlek, utan att av någon form av rädsla låta er dras med i det som utspelar sig utom er. Vet, sök i era hjärtan, sanningen om vad som sker och utspelar sig, utan känslomässig inblandning i detta.

Strukturer som funnits under lång tid, som nu när ljuset blir allt starkare, inte längre kan hålla sig kvar utan även dessa energier står inför en omvandling för att det nya ska kunna få ta sin plats och med detta visas att ljusets inträde är här, kära vänner, som vi alla arbetat för, och fortsätter göra. Agera i kärlek emot er själva, såsom er näste och ni hjälper den här processen framåt och stärker ljuset genom att vara i era hjärtan, i er sanning och ledas fram på er egen väg av era hjärtan, ert inre.

Med glädje tackar vi er för den här stunden.

Vi älskar er och vi finns med er.

Tack!

 

 

 

 

 

Transkribering från ljudfil: Aslög

 

 

 

 

Du gillar kanske också...